ค้นหาสินค้าล้างข้อมูล

สินค้าทั้งหมดในร้าน

ร้าน: แม่มูลเกษตร

เมล็ดพันธุ์ผัก

กวางตุ้งฮ่องกง
กวางตุ้งฮ่องกง ร้อยเอ็ด

ราคา 59.00 บาท/กระป๋อง 80 กรัม

แตงกวา
แตงกวา ร้อยเอ็ด

ราคา 330.00 บาท/กระป๋อง 50 กรัม

โหระพาใบใหญ่,โหระพา
โหระพาใบใหญ่,โหระพา ร้อยเอ็ด

ราคา 49.00 บาท/กระป๋อง 30 กรัม

ผักบุ้งจีนใบไผ่,ผักบุ้งจีน
ผักบุ้งจีนใบไผ่,ผักบุ้งจีน ร้อยเอ็ด

ราคา 120.00 บาท/ซอง 1000 กรัม

กระเพราแดง
กระเพราแดง ร้อยเอ็ด

ราคา 59.00 บาท/กระป๋อง 30 กรัม

โหรพาใบพลู
โหรพาใบพลู ร้อยเอ็ด

ราคา 95.00 บาท/กระป๋อง 80 กรัม

คึ่นฉ่าย,เข่งฉ่าย
คึ่นฉ่าย,เข่งฉ่าย ร้อยเอ็ด

ราคา 95.00 บาท/กระป๋อง 80 กรัม

ผักกาดหอม / ผักสลัด
ผักกาดหอม / ผักสลัด ร้อยเอ็ด

ราคา 95.00 บาท/กระป๋อง 80 กรัม

คะน้าฮ่องกง,คะน้า
คะน้าฮ่องกง,คะน้า ร้อยเอ็ด

ราคา 59.00 บาท/กระป๋อง 80 กรัม

ผักชีไทย สายสมร
ผักชีไทย สายสมร ร้อยเอ็ด

ราคา 120.00 บาท/ซอง 300 กรัม

ผักชีลาว,ชีลาว
ผักชีลาว,ชีลาว ร้อยเอ็ด

ราคา 70.00 บาท/ซอง 300 กรัม

ถั่วเนื้อระย้า,ถั่วฝักยาว,ถั่ว
ถั่วเนื้อระย้า,ถั่วฝักยาว,ถั่ว ร้อยเอ็ด

ราคา 95.00 บาท/กระป๋อง 100 กรัม


เมล็ดพันธุ์พืชไร่

ข้าวโพดม่วง
ข้าวโพดม่วง ร้อยเอ็ด

ราคา 178.00 บาท/ถุง 1000 กรัม

หญ้ากินรี,หญ้าวัว,หญ้าสัตว์,หญ้า
หญ้ากินรี,หญ้าวัว,หญ้าสัตว์,หญ้า ร้อยเอ็ด

ราคา 320.00 บาท/ถุง 1000 กรัม

ถั่วพลู,ถั่วพู
ถั่วพลู,ถั่วพู ร้อยเอ็ด

ราคา 135.00 บาท/กระป๋อง 100 กรัม

ข้าวโพดม่วง
ข้าวโพดม่วง ร้อยเอ็ด

ราคา 178.00 บาท/ซอง 1000 กรัม

ข้าวโพดหวาน
ข้าวโพดหวาน ร้อยเอ็ด

ราคา 128.00 บาท/ซอง 1000 กรัม

ข้าวโพดข้าวเหนียว
ข้าวโพดข้าวเหนียว ร้อยเอ็ด

ราคา 128.00 บาท/ซอง 1000 กรัม


ข้าวโพด

ข้าวโพดเผือกม่วง,ข้าวโพด
ข้าวโพดเผือกม่วง,ข้าวโพด ร้อยเอ็ด

ราคา 108.00 บาท/ซอง 500 กรัม

ข้าวโพดสามสี,ข้าวโพด 3 สี,ข้าวโพด
ข้าวโพดสามสี,ข้าวโพด 3 สี,ข้าวโพด ร้อยเอ็ด

ราคา 108.00 บาท/ซอง

ข้าวโพดเทียนเหลือง,ข้าวโพดข้าวเหนียว
ข้าวโพดเทียนเหลือง,ข้าวโพดข้าวเหนียว ร้อยเอ็ด

ราคา 108.00 บาท/ซอง 1000 กรัม

ข้าวโพดข้าวเหนียวปุ้มปุ้ย,ข้าวโพด
ข้าวโพดข้าวเหนียวปุ้มปุ้ย,ข้าวโพด ร้อยเอ็ด

ราคา 108.00 บาท/ซอง 1000 กรัม


หมวดหมู่อื่นๆ

เชือกไนล่อน,เชือก
เชือกไนล่อน,เชือก ร้อยเอ็ด

ราคา 120.00 บาท/ม้วน 1000 กรัม

เมนูส่วนล่างของเว็บ