ค้นหาสินค้าล้างข้อมูล

สินค้าทั้งหมดในร้าน

ร้าน: ชฎา

มะม่วง

มะม่วงเบาเสียบยอด
มะม่วงเบาเสียบยอด นครศรีธรรมราช

ราคา 120.00 บาท

เม็ดมะม่วงเบา
เม็ดมะม่วงเบา นครศรีธรรมราช

ราคา 3.00 บาท/เม็ด

ต้นมะม่วงมหาชนก ทาบกิ่ง
ต้นมะม่วงมหาชนก ทาบกิ่ง นครศรีธรรมราช

ราคา 150.00 บาท

ต้นมะม่วงมุด ม่วงมุด มุดม่วง
ต้นมะม่วงมุด ม่วงมุด มุดม่วง นครศรีธรรมราช

ราคา 100.00 บาท

ต้นลูกมุด ต้นส้มมุด
ต้นลูกมุด ต้นส้มมุด นครศรีธรรมราช

ราคา 70.00 บาท

มะม่วงเขียวเสวย ทาบกิ่ง
มะม่วงเขียวเสวย ทาบกิ่ง นครศรีธรรมราช

ราคา 150.00 บาท

มะม่วงเบา เพาะเมล็ด
มะม่วงเบา เพาะเมล็ด นครศรีธรรมราช

ราคา 50.00 บาท

มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง ทาบกิ่ง
มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง ทาบกิ่ง นครศรีธรรมราช

ราคา 120.00 บาท

มะม่วงน้ำดอกไม้มัน ทาบกิ่ง
มะม่วงน้ำดอกไม้มัน ทาบกิ่ง นครศรีธรรมราช

ราคา 150.00 บาท

มะม่วงแก้วขมิ้น เพาะเมล็ด
มะม่วงแก้วขมิ้น เพาะเมล็ด นครศรีธรรมราช

ราคา 50.00 บาท

มะม่วงโชคอนันต์ เสียบยอด
มะม่วงโชคอนันต์ เสียบยอด นครศรีธรรมราช

ราคา 120.00 บาท

ต้นมะม่วงงาช้างแดง ทาบกิ่ง
ต้นมะม่วงงาช้างแดง ทาบกิ่ง นครศรีธรรมราช

ราคา 250.00 บาท


ต้นพริกไทย

พริกไทยซีลอนเลื้อย สูง80ซม.
พริกไทยซีลอนเลื้อย สูง80ซม. นครศรีธรรมราช

ราคา 300.00 บาท

พริกไทยซีลอนเลื้อย
พริกไทยซีลอนเลื้อย นครศรีธรรมราช

ราคา 220.00 บาท

พริกไทยซีลอนเลื้อย สูง 50-60ซม.
พริกไทยซีลอนเลื้อย สูง 50-60ซม. นครศรีธรรมราช

ราคา 150.00 บาท

พริกไทยซีลอนเลื้อย ต้นสูง25-30ซม.
พริกไทยซีลอนเลื้อย ต้นสูง25-30ซม. นครศรีธรรมราช

ราคา 60.00 บาท

ต้นพริกไทยซาราวัค(พริกไทยมาเลย์)
ต้นพริกไทยซาราวัค(พริกไทยมาเลย์) นครศรีธรรมราช

ราคา 100.00 บาท

พริกไทยซีลอน พุ่ม เลื้อย
พริกไทยซีลอน พุ่ม เลื้อย นครศรีธรรมราช

ราคา 60.00 บาท

พริกไทยซีลอน
พริกไทยซีลอน นครศรีธรรมราช

ราคา 70.00 บาท


กล้วยบัว

กล้วยบัวส้ม(บางคนเรียก กล้วยบัวแดง)
กล้วยบัวส้ม(บางคนเรียก กล้วยบัวแดง) นครศรีธรรมราช

ราคา 100.00 บาท/หน่อ

กล้วยบัวชมพู
กล้วยบัวชมพู นครศรีธรรมราช

ราคา 80.00 บาท/หน่อ

กล้วยบัวเหลือง
กล้วยบัวเหลือง นครศรีธรรมราช

ราคา 180.00 บาท/หน่อ

กล้วยบัวขาว
กล้วยบัวขาว นครศรีธรรมราช

ราคา 180.00 บาท/หน่อ

หน่อกล้วยบัวสีชมพู
หน่อกล้วยบัวสีชมพู นครศรีธรรมราช

ราคา 100.00 บาท

หน่อกล้วยบัวสีส้ม
หน่อกล้วยบัวสีส้ม นครศรีธรรมราช

ราคา 100.00 บาท


ไผ่

ไผ่ซางหม่น
ไผ่ซางหม่น นครศรีธรรมราช

ราคา 120.00 บาท

ไผ่กิมซุง หรือไผ่ตงลืมแล้ง
ไผ่กิมซุง หรือไผ่ตงลืมแล้ง นครศรีธรรมราช

ราคา 90.00 บาท

ต้นไผ่เลี้ยงหวาน
ต้นไผ่เลี้ยงหวาน นครศรีธรรมราช

ราคา 90.00 บาท

ต้นไผ่ตงศรีปราจีน
ต้นไผ่ตงศรีปราจีน นครศรีธรรมราช

ราคา 90.00 บาท

ต้นไผ่กิมซุง
ต้นไผ่กิมซุง นครศรีธรรมราช

ราคา 90.00 บาท

ต้นไผ่เลี้ยงหวาน ต้นไผ่หวาน
ต้นไผ่เลี้ยงหวาน ต้นไผ่หวาน นครศรีธรรมราช

ราคา 90.00 บาท


ขนุน

ขนุนเหลืองบางเตย ทาบกิ่ง
ขนุนเหลืองบางเตย ทาบกิ่ง นครศรีธรรมราช

ราคา 120.00 บาท

ขนุนเพชรดำรง ทาบกิ่ง
ขนุนเพชรดำรง ทาบกิ่ง นครศรีธรรมราช

ราคา 120.00 บาท

ขนุนเพชรราชา ทาบกิ่ง
ขนุนเพชรราชา ทาบกิ่ง นครศรีธรรมราช

ราคา 120.00 บาท

ขนุนทองประเสริฐ ทาบกิ่ง
ขนุนทองประเสริฐ ทาบกิ่ง นครศรีธรรมราช

ราคา 120.00 บาท

ขนุนแดงสุริยา ทาบกิ่ง
ขนุนแดงสุริยา ทาบกิ่ง นครศรีธรรมราช

ราคา 120.00 บาท

ขนุนทวายปีเดียว ทาบกิ่ง
ขนุนทวายปีเดียว ทาบกิ่ง นครศรีธรรมราช

ราคา 120.00 บาท


จำปาดะ

ต้นจำปาดะยวงทองทาบกิ่ง
ต้นจำปาดะยวงทองทาบกิ่ง นครศรีธรรมราช

ราคา 180.00 บาท

จำปาดะขวัญสตูล เสียบยอด
จำปาดะขวัญสตูล เสียบยอด นครศรีธรรมราช

ราคา 190.00 บาท

จำปาดะทองเกษตร เสียบยอด
จำปาดะทองเกษตร เสียบยอด นครศรีธรรมราช

ราคา 190.00 บาท

จำปาดะไร้เมล็ด ทาบกิ่ง
จำปาดะไร้เมล็ด ทาบกิ่ง นครศรีธรรมราช

ราคา 180.00 บาท

จำปาดะเสียบยอด พันธุ์ลูกใหญ่3ปีเป็น
จำปาดะเสียบยอด พันธุ์ลูกใหญ่3ปีเป็น นครศรีธรรมราช

ราคา 180.00 บาท


ฝรั่ง

ฝรั่งใบด่าง
ฝรั่งใบด่าง นครศรีธรรมราช

ราคา 190.00 บาท/ต้น

ฝรั่งแป้นสีทอง
ฝรั่งแป้นสีทอง นครศรีธรรมราช

ราคา 60.00 บาท

ฝรั่งหวานพิรุณ
ฝรั่งหวานพิรุณ นครศรีธรรมราช

ราคา 60.00 บาท

ฝรั่งแดง ฝรั่งแดงทับทิมสยาม
ฝรั่งแดง ฝรั่งแดงทับทิมสยาม นครศรีธรรมราช

ราคา 80.00 บาท

ฝรั่งกิมจู
ฝรั่งกิมจู นครศรีธรรมราช

ราคา 60.00 บาท


ชมพู่

ชมพู่เพชรสามพราน
ชมพู่เพชรสามพราน นครศรีธรรมราช

ราคา 120.00 บาท/ต้น

ชมพู่พลาสติก
ชมพู่พลาสติก นครศรีธรรมราช

ราคา 50.00 บาท

ชมพู่ยักษ์ไต้หวัน
ชมพู่ยักษ์ไต้หวัน นครศรีธรรมราช

ราคา 150.00 บาท

ชมพู่ทับทิมจันทร์
ชมพู่ทับทิมจันทร์ นครศรีธรรมราช

ราคา 50.00 บาท

ชมพู่ทับทิมจันทร์
ชมพู่ทับทิมจันทร์ นครศรีธรรมราช

ราคา 50.00 บาท


น้ำมันสมุนไพร

น้ำมันนวด ไพล
น้ำมันนวด ไพล นครศรีธรรมราช

ราคา 120.00 บาท

น้ำมันทับทิม
น้ำมันทับทิม นครศรีธรรมราช

ราคา 300.00 บาท


ฟ้าทะลายโจร

ผงฟ้าทะลายโจร
ผงฟ้าทะลายโจร นครศรีธรรมราช

ราคา 180.00 บาท

เม็ดฟ้าทะลายโจร
เม็ดฟ้าทะลายโจร นครศรีธรรมราช

ราคา 20.00 บาท

ฟ้าทะลายโจรแคปซูล
ฟ้าทะลายโจรแคปซูล นครศรีธรรมราช

ราคา 500.00 บาท

แคปซูลฟ้าทะลายโจร@100แคป ราคา120บ.
แคปซูลฟ้าทะลายโจร@100แคป ราคา120บ. นครศรีธรรมราช

ราคา 120.00 บาท


ดาหลา

ดาหลา
ดาหลา นครศรีธรรมราช

ราคา 1.00 บาท

ดาหลา
ดาหลา นครศรีธรรมราช

ราคา 80.00 บาท

ดาหลา
ดาหลา นครศรีธรรมราช

ราคา 80.00 บาท

ดาหลา
ดาหลา นครศรีธรรมราช

ราคา 80.00 บาท


กล้วยประดับ

กล้วยร้อยหวี
กล้วยร้อยหวี นครศรีธรรมราช

ราคา 250.00 บาท/หน่อ

กล้วยเทพพนม
กล้วยเทพพนม นครศรีธรรมราช

ราคา 250.00 บาท/หน่อ

กล้วยนาค
กล้วยนาค นครศรีธรรมราช

ราคา 250.00 บาท/หน่อ

กล้วยรุ่งอรุณ
กล้วยรุ่งอรุณ นครศรีธรรมราช

ราคา 180.00 บาท/หน่อ


ต้นส้ม

ต้นส้มจุก
ต้นส้มจุก นครศรีธรรมราช

ราคา 120.00 บาท

ส้มโชกุน
ส้มโชกุน นครศรีธรรมราช

ราคา 120.00 บาท

ต้นส้มบางมด
ต้นส้มบางมด นครศรีธรรมราช

ราคา 100.00 บาท

ต้นส้มแป้นขี้ม้า
ต้นส้มแป้นขี้ม้า นครศรีธรรมราช

ราคา 120.00 บาท


ส้มโอ

ยอดส้มโอทับทิมสยาม
ยอดส้มโอทับทิมสยาม นครศรีธรรมราช

ราคา 30.00 บาท

ต้นส้มโอทองดี
ต้นส้มโอทองดี นครศรีธรรมราช

ราคา 120.00 บาท

กิ่งตอนส้มโอทับทิมสยาม
กิ่งตอนส้มโอทับทิมสยาม นครศรีธรรมราช

ราคา 200.00 บาท

กิ่งตอนส้มโอทับทิมสยาม
กิ่งตอนส้มโอทับทิมสยาม นครศรีธรรมราช

ราคา 200.00 บาท


กระท้อน

กระท้อนเขียวหวาน ติดตา3ปีเป็น
กระท้อนเขียวหวาน ติดตา3ปีเป็น นครศรีธรรมราช

ราคา 70.00 บาท

กระท้อนปุยฝ้าย ติดตา มีรากแก้ว
กระท้อนปุยฝ้าย ติดตา มีรากแก้ว นครศรีธรรมราช

ราคา 80.00 บาท


ทุเรียน

ต้นทุเรียนบ้าน
ต้นทุเรียนบ้าน นครศรีธรรมราช

ราคา 40.00 บาท

ทุเรียนหมอนทองเสียบยอด
ทุเรียนหมอนทองเสียบยอด นครศรีธรรมราช

ราคา 90.00 บาท

ทุเรียนมูซานคิงเสียบยอด
ทุเรียนมูซานคิงเสียบยอด นครศรีธรรมราช

ราคา 270.00 บาท


ไพล

ไพลดำ
ไพลดำ นครศรีธรรมราช

ราคา 250.00 บาท/ชุด5หน่อ

หัวไพลสด
หัวไพลสด นครศรีธรรมราช

ราคา 60.00 บาท

หัวไพลสด
หัวไพลสด นครศรีธรรมราช

ราคา 60.00 บาท


เมล็ดพันธุ์ไม้ผล-ไม้ยืนต้น

เม็ดจำปาทอง
เม็ดจำปาทอง นครศรีธรรมราช

เม็ดหลุมพอ
เม็ดหลุมพอ นครศรีธรรมราช

ลูกยางนา Yang
ลูกยางนา Yang นครศรีธรรมราช

ราคา 1.00 บาท


เครื่องสำอางสมุนไพร

สมุนไพรรักษาฝ้า
สมุนไพรรักษาฝ้า นครศรีธรรมราช

ราคา 460.00 บาท

แป้งสมุนไพรสุพฤกษา
แป้งสมุนไพรสุพฤกษา นครศรีธรรมราช

ราคา 150.00 บาท


มะนาว

มะนาวแป้นพิจิตร1
มะนาวแป้นพิจิตร1 นครศรีธรรมราช

ราคา 90.00 บาท

มะนาวทูลเกล้าไร้เมล็ด
มะนาวทูลเกล้าไร้เมล็ด นครศรีธรรมราช

ราคา 90.00 บาท

กิ่งชำมะนาวแป้นพวง
กิ่งชำมะนาวแป้นพวง นครศรีธรรมราช

ราคา 100.00 บาท


ต้นสะเดา

เม็ดสะเดาเทียม
เม็ดสะเดาเทียม นครศรีธรรมราช

สะเดามัน(สะเดากินยอด)
สะเดามัน(สะเดากินยอด) นครศรีธรรมราช

ราคา 100.00 บาท

กล้าสะเดาเทียม
กล้าสะเดาเทียม นครศรีธรรมราช


ประดู่

เม็ดประดู่ป่า
เม็ดประดู่ป่า นครศรีธรรมราช

ต้นประดู่แดง
ต้นประดู่แดง นครศรีธรรมราช

ประดู่
ประดู่ นครศรีธรรมราช


ยาดม

ยาดมส้มโอมือ ตำรับมรว.สดับ(ในร.5)
ยาดมส้มโอมือ ตำรับมรว.สดับ(ในร.5) นครศรีธรรมราช

ราคา 50.00 บาท

ยาดมสมุนไพร
ยาดมสมุนไพร นครศรีธรรมราช

ราคา 18.00 บาท

ยาดมสมุนไพร(ขวดเล็ก)
ยาดมสมุนไพร(ขวดเล็ก) นครศรีธรรมราช

ราคา 15.00 บาท


หมวดหมู่อื่นๆ

เสาวรสม่วง
เสาวรสม่วง นครศรีธรรมราช

ราคา 40.00 บาท

ต้นทองอุไร
ต้นทองอุไร นครศรีธรรมราช

ราคา 60.00 บาท

เฟื่องฟ้า
เฟื่องฟ้า นครศรีธรรมราช

ราคา 60.00 บาท

เมล็ดปีบ
เมล็ดปีบ นครศรีธรรมราช

ราคา 1.00 บาท

ต้นปีบดอกขาว
ต้นปีบดอกขาว นครศรีธรรมราช

ราคา 120.00 บาท

ดอกจำปี
ดอกจำปี นครศรีธรรมราช

ราคา 90.00 บาท

จำปีดอกขาว ทาบกิ่ง
จำปีดอกขาว ทาบกิ่ง นครศรีธรรมราช

ราคา 180.00 บาท

ดอกจำปา
ดอกจำปา นครศรีธรรมราช

ราคา 90.00 บาท

กล้าจำปาทอง
กล้าจำปาทอง นครศรีธรรมราช

ต้นบันไดสวรรค์
ต้นบันไดสวรรค์ นครศรีธรรมราช

ราคา 120.00 บาท/ต้น

ขิงด่าง
ขิงด่าง นครศรีธรรมราช

ราคา 300.00 บาท/ชุด5หน่อ

ว่านรางเงิน
ว่านรางเงิน นครศรีธรรมราช

ราคา 50.00 บาท

จั๋ง
จั๋ง นครศรีธรรมราช

ราคา 180.00 บาท/ต้น

ต้นพะยอม
ต้นพะยอม นครศรีธรรมราช

กล้าพะยอม พยอม
กล้าพะยอม พยอม นครศรีธรรมราช

กล้ากันเกรา(ตำเสา)
กล้ากันเกรา(ตำเสา) นครศรีธรรมราช

ส้มจี๊ด
ส้มจี๊ด นครศรีธรรมราช

ราคา 100.00 บาท

เม็ดตาลโตนด
เม็ดตาลโตนด นครศรีธรรมราช

ราคา 10.00 บาท

เล็บครุฑลังกา
เล็บครุฑลังกา นครศรีธรรมราช

ราคา 120.00 บาท

กาแฟโรบัสต้า
กาแฟโรบัสต้า นครศรีธรรมราช

ราคา 40.00 บาท

มะพร้าวแกงชุมพร
มะพร้าวแกงชุมพร นครศรีธรรมราช

ราคา 75.00 บาท

มะพร้าวน้ำหอมบ้านแพ้ว
มะพร้าวน้ำหอมบ้านแพ้ว นครศรีธรรมราช

ราคา 110.00 บาท

ลองกองตันหยงมัส เสียบยอด
ลองกองตันหยงมัส เสียบยอด นครศรีธรรมราช

ราคา 100.00 บาท

กล้วยนาก
กล้วยนาก นครศรีธรรมราช

ราคา 250.00 บาท/หน่อ

มะขามหวาน ทาบกิ่ง
มะขามหวาน ทาบกิ่ง นครศรีธรรมราช

ราคา 120.00 บาท

มะขามเปรี้ยวยักษ์ ทาบกิ่ง
มะขามเปรี้ยวยักษ์ ทาบกิ่ง นครศรีธรรมราช

ราคา 120.00 บาท

ต้นสะตอติดตา 3ปีเป็น
ต้นสะตอติดตา 3ปีเป็น นครศรีธรรมราช

ราคา 100.00 บาท

เม็ดมะม่วงหิมพานต์
เม็ดมะม่วงหิมพานต์ นครศรีธรรมราช

ราคา 3.00 บาท

ต้นมะม่วงหิมพานต์
ต้นมะม่วงหิมพานต์ นครศรีธรรมราช

ราคา 40.00 บาท

มังคุดเสียบยอด
มังคุดเสียบยอด นครศรีธรรมราช

ราคา 150.00 บาท

ลำไยอีดอ เสียบยอด
ลำไยอีดอ เสียบยอด นครศรีธรรมราช

ราคา 120.00 บาท

เงาะโรงเรียน ติดตา3ปีเป็น
เงาะโรงเรียน ติดตา3ปีเป็น นครศรีธรรมราช

ราคา 110.00 บาท

ต้นหม่อนกินผล
ต้นหม่อนกินผล นครศรีธรรมราช

ราคา 40.00 บาท

ต้นลางสาด เสียบยอด
ต้นลางสาด เสียบยอด นครศรีธรรมราช

ราคา 120.00 บาท

มะยงชิดทูลเกล้า ทาบกิ่ง
มะยงชิดทูลเกล้า ทาบกิ่ง นครศรีธรรมราช

ราคา 250.00 บาท

เม็ดสักทอง
เม็ดสักทอง นครศรีธรรมราช

กล้าสักทอง
กล้าสักทอง นครศรีธรรมราช

เม็ดยางนา
เม็ดยางนา นครศรีธรรมราช

ราคา 1.00 บาท

กล้ายางนา
กล้ายางนา นครศรีธรรมราช

เม็ดมะฮอกกานี
เม็ดมะฮอกกานี นครศรีธรรมราช

กล้ามะฮอกกานี
กล้ามะฮอกกานี นครศรีธรรมราช

ต้นมะยม
ต้นมะยม นครศรีธรรมราช

ราคา 50.00 บาท

ผักหวานบ้าน
ผักหวานบ้าน นครศรีธรรมราช

ราคา 40.00 บาท

กล้ากฤษณา
กล้ากฤษณา นครศรีธรรมราช

มะตูม
มะตูม นครศรีธรรมราช

ราคา 40.00 บาท

มะตูมแขก
มะตูมแขก นครศรีธรรมราช

ราคา 70.00 บาท

เม็ดพะยุง
เม็ดพะยุง นครศรีธรรมราช

กล้าพะยุง พะยูง พยุง
กล้าพะยุง พะยูง พยุง นครศรีธรรมราช

เม็ดดอกพิกุล
เม็ดดอกพิกุล นครศรีธรรมราช

ราคา 3.00 บาท

เม็ดชมพูพันทิพ
เม็ดชมพูพันทิพ นครศรีธรรมราช

ราคา 1.00 บาท

ต้นชมพูพันธุ์ทิพย์
ต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ นครศรีธรรมราช

ราคา 70.00 บาท/ต้น

มะกอกกินยอด
มะกอกกินยอด นครศรีธรรมราช

ราคา 40.00 บาท

ต้นแคขาว
ต้นแคขาว นครศรีธรรมราช

ราคา 40.00 บาท

ต้นแคแดง
ต้นแคแดง นครศรีธรรมราช

ราคา 40.00 บาท

ต้นมะขามเทศสีชมพู
ต้นมะขามเทศสีชมพู นครศรีธรรมราช

ราคา 120.00 บาท

ต้นมะขามเทศจัมโบ้
ต้นมะขามเทศจัมโบ้ นครศรีธรรมราช

ราคา 120.00 บาท

กล้าขี้เหล็ก
กล้าขี้เหล็ก นครศรีธรรมราช

เม็ดตะเคียนทอง
เม็ดตะเคียนทอง นครศรีธรรมราช

กล้าตะเคียนทอง
กล้าตะเคียนทอง นครศรีธรรมราช

ต้นเสม็ดชุน
ต้นเสม็ดชุน นครศรีธรรมราช

ราคา 50.00 บาท

กล้าขาวดำ สาวดำ อีสาวดำ
กล้าขาวดำ สาวดำ อีสาวดำ นครศรีธรรมราช

ราคา 180.00 บาท

กล้าไม้จันทน์หอม
กล้าไม้จันทน์หอม นครศรีธรรมราช

ราคา 100.00 บาท

เม็ดมะค่าโมง
เม็ดมะค่าโมง นครศรีธรรมราช

กล้ามะค่าโมง
กล้ามะค่าโมง นครศรีธรรมราช

ราชพฤกษ์(ดอกเหลือง)
ราชพฤกษ์(ดอกเหลือง) นครศรีธรรมราช

ทำมัง ธัมมัง
ทำมัง ธัมมัง นครศรีธรรมราช

ราคา 50.00 บาท

มะเฟืองหวาน
มะเฟืองหวาน นครศรีธรรมราช

ราคา 150.00 บาท

พุทราซุปเปอร์จัมโบ้
พุทราซุปเปอร์จัมโบ้ นครศรีธรรมราช

ราคา 100.00 บาท

พุทรานมสด
พุทรานมสด นครศรีธรรมราช

ราคา 100.00 บาท

ลูกฉิ่ง
ลูกฉิ่ง นครศรีธรรมราช

ราคา 70.00 บาท

กิ่งตอนชะอม มัดละ50กิ่ง
กิ่งตอนชะอม มัดละ50กิ่ง นครศรีธรรมราช

ราคา 500.00 บาท

มะกรูดใบใหญ่ไร้หนาม เสียบยอด
มะกรูดใบใหญ่ไร้หนาม เสียบยอด นครศรีธรรมราช

ราคา 120.00 บาท

พญาเสือโคร่ง
พญาเสือโคร่ง นครศรีธรรมราช

ราคา 70.00 บาท

น้อยหน่าเพชรปากช่อง เสียบยอด
น้อยหน่าเพชรปากช่อง เสียบยอด นครศรีธรรมราช

ราคา 100.00 บาท

น้อยหน่าเพชรปากช่อง ทาบกิ่ง
น้อยหน่าเพชรปากช่อง ทาบกิ่ง นครศรีธรรมราช

ราคา 120.00 บาท

มะดันทาบกิ่ง
มะดันทาบกิ่ง นครศรีธรรมราช

ราคา 150.00 บาท

ตะลิงปลิง
ตะลิงปลิง นครศรีธรรมราช

ราคา 50.00 บาท

ชะมวง
ชะมวง นครศรีธรรมราช

ราคา 50.00 บาท

ละมุดกระสวยมาเลย์
ละมุดกระสวยมาเลย์ นครศรีธรรมราช

ราคา 150.00 บาท

ทับทิมแดงมารวย
ทับทิมแดงมารวย นครศรีธรรมราช

ราคา 120.00 บาท

ส้มควาย เพาะเม็ด
ส้มควาย เพาะเม็ด นครศรีธรรมราช

ราคา 100.00 บาท

ส้มแขก เสียบยอด
ส้มแขก เสียบยอด นครศรีธรรมราช

ราคา 140.00 บาท

ต้นรวงผึ้ง
ต้นรวงผึ้ง นครศรีธรรมราช

ราคา 500.00 บาท

กิ่งตอนผักเหลียง (หุ้มกระเปาะ)
กิ่งตอนผักเหลียง (หุ้มกระเปาะ) นครศรีธรรมราช

ราคา 35.00 บาท

เม็ดมะค่าแต้
เม็ดมะค่าแต้ นครศรีธรรมราช

มะขามป้อมยักษ์อินเดีย แบบเพาะเม็ด
มะขามป้อมยักษ์อินเดีย แบบเพาะเม็ด นครศรีธรรมราช

ราคา 90.00 บาท

มะขามป้อมยักษ์อินเดีย ทาบกิ่ง
มะขามป้อมยักษ์อินเดีย ทาบกิ่ง นครศรีธรรมราช

ราคา 180.00 บาท

กล้าไม้แดง
กล้าไม้แดง นครศรีธรรมราช

สมอไทย
สมอไทย นครศรีธรรมราช

ราคา 100.00 บาท

ต้นจันทน์เทศ เพาะเมล็ด
ต้นจันทน์เทศ เพาะเมล็ด นครศรีธรรมราช

ราคา 150.00 บาท

ทุเรียนเทศ
ทุเรียนเทศ นครศรีธรรมราช

ราคา 80.00 บาท

เชอรี่หวาน
เชอรี่หวาน นครศรีธรรมราช

ราคา 70.00 บาท

มะม่วงหาวมะนาวโห่
มะม่วงหาวมะนาวโห่ นครศรีธรรมราช

ราคา 70.00 บาท

เม็ดยอ
เม็ดยอ นครศรีธรรมราช

ราคา 1.00 บาท

ต้นละไมเสียบยอด
ต้นละไมเสียบยอด นครศรีธรรมราช

ราคา 120.00 บาท

ต้นโกโก้ ชุมพร
ต้นโกโก้ ชุมพร นครศรีธรรมราช

ราคา 40.00 บาท

กล้าหลุมพอ
กล้าหลุมพอ นครศรีธรรมราช

เม็ดเคี่ยม
เม็ดเคี่ยม นครศรีธรรมราช

กล้าเคี่ยม
กล้าเคี่ยม นครศรีธรรมราช

ลูกเนียง 3ปีเป็น พันธุ์ลูกดก
ลูกเนียง 3ปีเป็น พันธุ์ลูกดก นครศรีธรรมราช

ราคา 70.00 บาท

ต้นพญาไม้
ต้นพญาไม้ นครศรีธรรมราช

ราคา 120.00 บาท

เม็ดพญาไม้
เม็ดพญาไม้ นครศรีธรรมราช

ต้นมะปริง
ต้นมะปริง นครศรีธรรมราช

ราคา 50.00 บาท

หมากเม่า ส้มเม่า
หมากเม่า ส้มเม่า นครศรีธรรมราช

ราคา 50.00 บาท

ต้นดีปลีเชือก
ต้นดีปลีเชือก นครศรีธรรมราช

ราคา 70.00 บาท

หนุมานประสานกาย
หนุมานประสานกาย นครศรีธรรมราช

ราคา 100.00 บาท

ส้มป่อย
ส้มป่อย นครศรีธรรมราช

ราคา 70.00 บาท

เจลว่านหางจระเข้
เจลว่านหางจระเข้ นครศรีธรรมราช

ราคา 70.00 บาท

ต้นหมุยบ้าน
ต้นหมุยบ้าน นครศรีธรรมราช

ราคา 50.00 บาท

หมุยหอม
หมุยหอม นครศรีธรรมราช

ราคา 70.00 บาท

ต้นกระวาน
ต้นกระวาน นครศรีธรรมราช

ราคา 50.00 บาท

ขาวางกระถางต้นไม้
ขาวางกระถางต้นไม้ นครศรีธรรมราช

ราคา 130.00 บาท/ชิ้น

น้ำมันไพลกลั่น
น้ำมันไพลกลั่น นครศรีธรรมราช

ราคา 5,000.00 บาท

น้ำมันไพล
น้ำมันไพล นครศรีธรรมราช

ราคา 5,000.00 บาท

เม็ดพริกขี้หนูสวน
เม็ดพริกขี้หนูสวน นครศรีธรรมราช

ราคา 1.00 บาท

ครีมมะขามพะเยา
ครีมมะขามพะเยา นครศรีธรรมราช

ราคา 35.00 บาท

มังคุดเบอร์1 (ใน1กก.มี9-11ลูก)
มังคุดเบอร์1 (ใน1กก.มี9-11ลูก) นครศรีธรรมราช

ราคา 70.00 บาท

ส้มโอทับทิมสยาม
ส้มโอทับทิมสยาม นครศรีธรรมราช

ราคา 200.00 บาท

แก้วมังกร
แก้วมังกร นครศรีธรรมราช

ราคา 20.00 บาท

ลูกมะพร้าวกะทิ
ลูกมะพร้าวกะทิ นครศรีธรรมราช

ราคา 130.00 บาท/ลูก

ต้นประ
ต้นประ นครศรีธรรมราช

ราคา 30.00 บาท

น้ำสมุนไพรบำรุงน้ำนม "รสหวาน ทานง่าย"
น้ำสมุนไพรบำรุงน้ำนม "รสหวาน ทานง่าย" นครศรีธรรมราช

ราคา 250.00 บาท

ยาต้มรักษาสะเก็ดเงิน
ยาต้มรักษาสะเก็ดเงิน นครศรีธรรมราช

ราคา 250.00 บาท

แชมพูสมุนไพรขิงมะหาด
แชมพูสมุนไพรขิงมะหาด นครศรีธรรมราช

ราคา 120.00 บาท

แชมพูสระผมข้าวหอมนิล
แชมพูสระผมข้าวหอมนิล นครศรีธรรมราช

ราคา 80.00 บาท

แคปซูลเปล่า
แคปซูลเปล่า นครศรีธรรมราช

ราคา 160.00 บาท

ฟ้าทะลายโจรแคปซูล ตราแม่กุหลาบ
ฟ้าทะลายโจรแคปซูล ตราแม่กุหลาบ นครศรีธรรมราช

ราคา 150.00 บาท

ครีมมะขามพะเยา
ครีมมะขามพะเยา นครศรีธรรมราช

ราคา 35.00 บาท

ครีมลำไย
ครีมลำไย นครศรีธรรมราช

ราคา 160.00 บาท

ยาหม่องงาดำ
ยาหม่องงาดำ นครศรีธรรมราช

ราคา 60.00 บาท

ยาหม่องลำไย
ยาหม่องลำไย นครศรีธรรมราช

ราคา 60.00 บาท

ยาสีฟันอภัยภูเบศวร์
ยาสีฟันอภัยภูเบศวร์ นครศรีธรรมราช

ราคา 45.00 บาท

ทานาคา บดผง
ทานาคา บดผง นครศรีธรรมราช

ราคา 180.00 บาท

กระโจมอบไอน้ำสมุนไพร,tent sauna
กระโจมอบไอน้ำสมุนไพร,tent sauna นครศรีธรรมราช

ราคา 550.00 บาท

หัวนะโม
หัวนะโม นครศรีธรรมราช

ราคา 150.00 บาท

จี้หัวนะโม
จี้หัวนะโม นครศรีธรรมราช

ราคา 250.00 บาท

ที่กรวดน้ำ
ที่กรวดน้ำ นครศรีธรรมราช

ราคา 390.00 บาท

เมนูส่วนล่างของเว็บ