ค้นหาสินค้าล้างข้อมูล

สินค้าทั้งหมดในร้าน

ร้าน: D&T Garden

ว่านสมุนไพร

หัวว่านพญากาสักแดง
หัวว่านพญากาสักแดง ปราจีนบุรี

ราคา 800.00 บาท/1kg

?ไผ่จืด(บริการส่งทางไปรษณีย์)
?ไผ่จืด(บริการส่งทางไปรษณีย์) ปราจีนบุรี

ราคา 50.00 บาท

ไพลชมพู(บริการส่งทางไปรษณีย์)
ไพลชมพู(บริการส่งทางไปรษณีย์) ปราจีนบุรี

ราคา 50.00 บาท

ว่านร้อยรู(บริการส่งทางไปรษณีย์)
ว่านร้อยรู(บริการส่งทางไปรษณีย์) ปราจีนบุรี

ราคา 200.00 บาท


ว่านมงคล

ว่านสลักไก (บริการส่งทางไปรษณีย์)
ว่านสลักไก (บริการส่งทางไปรษณีย์) ปราจีนบุรี

ราคา 50.00 บาท

ขิงดอกชมพู (บริการส่งทางไปรษณีย์)
ขิงดอกชมพู (บริการส่งทางไปรษณีย์) ปราจีนบุรี

ราคา 50.00 บาท

ว่านสาวหลง (บริการส่งทางไปรษณีย์)
ว่านสาวหลง (บริการส่งทางไปรษณีย์) ปราจีนบุรี

ราคา 50.00 บาท

ว่านจังงัง (บริการส่งทางไปรษณีย์)
ว่านจังงัง (บริการส่งทางไปรษณีย์) ปราจีนบุรี

ราคา 30.00 บาท

ว่านดักแด้ (บริการส่งทางไปรษณีย์)
ว่านดักแด้ (บริการส่งทางไปรษณีย์) ปราจีนบุรี

ราคา 30.00 บาท


เมล็ดพันธุ์สมุนไพร-เครื่องเทศ

เมล็ดพันธุ์หมามุ่ยอินเตีย
เมล็ดพันธุ์หมามุ่ยอินเตีย ปราจีนบุรี

ราคา 5.00 บาท

เมล็ดมะนาวเทศ
เมล็ดมะนาวเทศ ปราจีนบุรี

ราคา 5.00 บาท

เมล็ดหญ้ารีแพร์
เมล็ดหญ้ารีแพร์ ปราจีนบุรี

ราคา 100.00 บาท


สมุนไพรแคปซูล

กำลังวัวเถลิง
กำลังวัวเถลิง ปราจีนบุรี

ราคา 600.00 บาท

ไพลแห้ง(บริการส่งทางไปรษณีย์)
ไพลแห้ง(บริการส่งทางไปรษณีย์) ปราจีนบุรี

ราคา 450.00 บาท


บอนไซ

บอนไซมะขามรหัสA15
บอนไซมะขามรหัสA15 ปราจีนบุรี

ราคา 1,500.00 บาท

บอนไซมะขามรหัสA14
บอนไซมะขามรหัสA14 ปราจีนบุรี

ราคา 1,500.00 บาท

บอนไซมะขามรหัสA13
บอนไซมะขามรหัสA13 ปราจีนบุรี

ราคา 1,500.00 บาท

บอนไซมะขามรหัสA12
บอนไซมะขามรหัสA12 ปราจีนบุรี

ราคา 1,500.00 บาท

บอนไซมะขามรหัสA11
บอนไซมะขามรหัสA11 ปราจีนบุรี

ราคา 1,500.00 บาท

บอนไซมะขามรหัสA10
บอนไซมะขามรหัสA10 ปราจีนบุรี

ราคา 1,500.00 บาท

บอนไซมะขามรหัสA9
บอนไซมะขามรหัสA9 ปราจีนบุรี

ราคา 1,500.00 บาท

บอนไซมะขามรหัสA8
บอนไซมะขามรหัสA8 ปราจีนบุรี

ราคา 1,500.00 บาท

บอนไซมะขามรหัสA7
บอนไซมะขามรหัสA7 ปราจีนบุรี

ราคา 1,500.00 บาท

บอนไซมะขาม รหัสA5
บอนไซมะขาม รหัสA5 ปราจีนบุรี

ราคา 2,000.00 บาท

บอนไซมะขาม รหัสA4 ราคา1500บาท
บอนไซมะขาม รหัสA4 ราคา1500บาท ปราจีนบุรี

ราคา 1,500.00 บาท

บอนไซมะขาม รหัสA3 ราคา2000บาท
บอนไซมะขาม รหัสA3 ราคา2000บาท ปราจีนบุรี

ราคา 2,000.00 บาท


เมล็ดพันธุ์พืชไร่

 เมล็ดหนามเล็บเหยี่ยว
เมล็ดหนามเล็บเหยี่ยว ปราจีนบุรี

ราคา 2.00 บาท

เมล็ดกรุงเขมา(สำหรับเพาะพันธุ์)
เมล็ดกรุงเขมา(สำหรับเพาะพันธุ์) ปราจีนบุรี

ราคา 2.00 บาท

เมล็ดย่านาง(สำหรับเพาะพันธุ์)
เมล็ดย่านาง(สำหรับเพาะพันธุ์) ปราจีนบุรี

ราคา 2.00 บาท

เมล็ดดีปลี(สำหรับเพาะพันธุ์)
เมล็ดดีปลี(สำหรับเพาะพันธุ์) ปราจีนบุรี

ราคา 1.00 บาท

เมล็ดเพกา(สำหรับเพาะพันธุ์)
เมล็ดเพกา(สำหรับเพาะพันธุ์) ปราจีนบุรี

ราคา 2.00 บาท


มะม่วง

มะม่วงแรด (บริการส่งทางไปรษณีย์)
มะม่วงแรด (บริการส่งทางไปรษณีย์) ปราจีนบุรี

ราคา 80.00 บาท

มะม่วงแก้ว (บริการส่งทางไปรษณีย์)
มะม่วงแก้ว (บริการส่งทางไปรษณีย์) ปราจีนบุรี

ราคา 70.00 บาท

มะม่วงน้ำดอกไม้มัน
มะม่วงน้ำดอกไม้มัน ปราจีนบุรี

ราคา 100.00 บาท

มะม่วงอาทู
มะม่วงอาทู ปราจีนบุรี

ราคา 120.00 บาท


ขนุน

ต้นขนุนทวาย
ต้นขนุนทวาย ปราจีนบุรี

ราคา 80.00 บาท


ทุเรียน

ทุเรียนก้านยาว
ทุเรียนก้านยาว ปราจีนบุรี

ราคา 150.00 บาท

ทุเรียนหมอนทอง
ทุเรียนหมอนทอง ปราจีนบุรี

ราคา 100.00 บาท


ว่านมหาเสน์ห์


ไผ่

ไผ่บงหวาน100บาท
ไผ่บงหวาน100บาท ปราจีนบุรี

ราคา 100.00 บาท


พุทธรักษา


ปีบ

ปีบไทย(บริการส่งทางไปรษณีย์)
ปีบไทย(บริการส่งทางไปรษณีย์) ปราจีนบุรี

ราคา 100.00 บาท

ปีบจีน(บริการส่งทางไปรษณีย์)
ปีบจีน(บริการส่งทางไปรษณีย์) ปราจีนบุรี

ราคา 150.00 บาท

ปีบทอง
ปีบทอง ปราจีนบุรี

ราคา 150.00 บาท

ปีบ (บริการส่งทางไปรษณีย์)
ปีบ (บริการส่งทางไปรษณีย์) ปราจีนบุรี

ราคา 100.00 บาท


มะนาว

มะนาวเทศ
มะนาวเทศ ปราจีนบุรี

ราคา 250.00 บาท

มะนาวไข่80บาท
มะนาวไข่80บาท ปราจีนบุรี

ราคา 80.00 บาท


มะกอก

ต้นมะกอกน้ำ80บาท
ต้นมะกอกน้ำ80บาท ปราจีนบุรี

ราคา 80.00 บาท


รางจืด

ว่านจางจืด (บริการส่งทางไปรษณีย์)
ว่านจางจืด (บริการส่งทางไปรษณีย์) ปราจีนบุรี

ราคา 30.00 บาท

ว่านรางจืดเถา
ว่านรางจืดเถา ปราจีนบุรี

ราคา 50.00 บาท


หญ้าหวาน

หญ้าพันงูแดง100บาท)
หญ้าพันงูแดง100บาท) ปราจีนบุรี

ราคา 100.00 บาท

หญ้าหวาน
หญ้าหวาน ปราจีนบุรี

ราคา 50.00 บาท


ฝรั่ง

ต้นฝรั่งกิมจู
ต้นฝรั่งกิมจู ปราจีนบุรี

ราคา 80.00 บาท


กระดังงา

การเวก (บริการส่งทางไปรษณีย์)
การเวก (บริการส่งทางไปรษณีย์) ปราจีนบุรี

ราคา 150.00 บาท

กระดังงาสงขลา
กระดังงาสงขลา ปราจีนบุรี

ราคา 150.00 บาท

กระดังงาไทย
กระดังงาไทย ปราจีนบุรี

ราคา 100.00 บาท


นางแย้ม

มณฑาทอง(บริการส่งทางไปรษณีย์)
มณฑาทอง(บริการส่งทางไปรษณีย์) ปราจีนบุรี

ราคา 150.00 บาท

แย้มปีนัง(บริการส่งทางไปรษณีย์)
แย้มปีนัง(บริการส่งทางไปรษณีย์) ปราจีนบุรี

ราคา 150.00 บาท

นางแย้ม (บริการส่งทางไปรษณีย์)
นางแย้ม (บริการส่งทางไปรษณีย์) ปราจีนบุรี

ราคา 150.00 บาท


จำปี

จำปีแขก
จำปีแขก ปราจีนบุรี

ราคา 150.00 บาท

จำปี(บริการส่งทางไปรษณีย์)
จำปี(บริการส่งทางไปรษณีย์) ปราจีนบุรี

ราคา 150.00 บาท

จำปี (บริการส่งทางไปรษณีย์)
จำปี (บริการส่งทางไปรษณีย์) ปราจีนบุรี

ราคา 100.00 บาท


บุหรง

บุนนาค
บุนนาค ปราจีนบุรี

ราคา 150.00 บาท

บุหรงเหลือง
บุหรงเหลือง ปราจีนบุรี

ราคา 150.00 บาท

บุหรงแดง(บริการส่งทางไปรษณีย์)
บุหรงแดง(บริการส่งทางไปรษณีย์) ปราจีนบุรี

ราคา 150.00 บาท


ต้นลิ้นจี่


ต้นขมิ้นชัน

ขมิ้นอ้อย (บริการส่งทางไปรษณีย์)
ขมิ้นอ้อย (บริการส่งทางไปรษณีย์) ปราจีนบุรี

ราคา 30.00 บาท

ขมิ้นขาว (บริการส่งทางไปรษณีย์)
ขมิ้นขาว (บริการส่งทางไปรษณีย์) ปราจีนบุรี

ราคา 30.00 บาท

ขมิ้นดำ (บริการส่งทางไปรษณีย์)
ขมิ้นดำ (บริการส่งทางไปรษณีย์) ปราจีนบุรี

ราคา 30.00 บาท


หมวดหมู่อื่นๆ

คัดเค้า
คัดเค้า ปราจีนบุรี

ราคา 150.00 บาท

โนรา
โนรา ปราจีนบุรี

ราคา 150.00 บาท

บานบุรี(บริการส่งทางไปรษณีย์)
บานบุรี(บริการส่งทางไปรษณีย์) ปราจีนบุรี

ราคา 150.00 บาท

พวงโกเมน (บริการส่งทางไปรษณีย์)
พวงโกเมน (บริการส่งทางไปรษณีย์) ปราจีนบุรี

ราคา 150.00 บาท

พวงคราม(บริการส่งทางไปรษณีย์)
พวงคราม(บริการส่งทางไปรษณีย์) ปราจีนบุรี

ราคา 150.00 บาท

พวงชมพู(บริการส่งทางไปรษณีย์)
พวงชมพู(บริการส่งทางไปรษณีย์) ปราจีนบุรี

ราคา 150.00 บาท

มะลิวัลย์
มะลิวัลย์ ปราจีนบุรี

ราคา 100.00 บาท

มะลุลี
มะลุลี ปราจีนบุรี

ราคา 150.00 บาท

เล็บมือนาง(บริการส่งทางไปรษณีย์)
เล็บมือนาง(บริการส่งทางไปรษณีย์) ปราจีนบุรี

ราคา 150.00 บาท

สะแกวัลย์(บริการส่งทางไปรษณีย์)
สะแกวัลย์(บริการส่งทางไปรษณีย์) ปราจีนบุรี

ราคา 150.00 บาท

สายน้ำผึ้ง(บริการส่งทางไปรษณีย์)
สายน้ำผึ้ง(บริการส่งทางไปรษณีย์) ปราจีนบุรี

ราคา 150.00 บาท

สายหยุด (บริการส่งทางไปรษณีย์)
สายหยุด (บริการส่งทางไปรษณีย์) ปราจีนบุรี

ราคา 150.00 บาท

สร้อยมาลี (บริการส่งทางไปรษณีย์)
สร้อยมาลี (บริการส่งทางไปรษณีย์) ปราจีนบุรี

ราคา 150.00 บาท

ชมนาด (บริการส่งทางไปรษณีย์)
ชมนาด (บริการส่งทางไปรษณีย์) ปราจีนบุรี

ราคา 100.00 บาท

ปันหยี
ปันหยี ปราจีนบุรี

ราคา 150.00 บาท

รสสุคนธ์
รสสุคนธ์ ปราจีนบุรี

ราคา 150.00 บาท

ม่านบาหลี (บริการส่งทางไปรษณีย์)
ม่านบาหลี (บริการส่งทางไปรษณีย์) ปราจีนบุรี

ราคา 50.00 บาท

แก้วมุกดา(บริการส่งทางไปรษณีย์)
แก้วมุกดา(บริการส่งทางไปรษณีย์) ปราจีนบุรี

ราคา 150.00 บาท

กาหลง(บริการส่งทางไปรษณีย์)
กาหลง(บริการส่งทางไปรษณีย์) ปราจีนบุรี

ราคา 150.00 บาท

ชบา(บริการส่งทางไปรษณีย์)
ชบา(บริการส่งทางไปรษณีย์) ปราจีนบุรี

ราคา 150.00 บาท

ช้องนาง (บริการส่งทางไปรษณีย์)
ช้องนาง (บริการส่งทางไปรษณีย์) ปราจีนบุรี

ราคา 150.00 บาท

ช้องแมว (บริการส่งทางไปรษณีย์)
ช้องแมว (บริการส่งทางไปรษณีย์) ปราจีนบุรี

ราคา 150.00 บาท

ผกากรอง(บริการส่งทางไปรษณีย์)
ผกากรอง(บริการส่งทางไปรษณีย์) ปราจีนบุรี

ราคา 150.00 บาท

พุดตาน (บริการส่งทางไปรษณีย์)
พุดตาน (บริการส่งทางไปรษณีย์) ปราจีนบุรี

ราคา 150.00 บาท

พุดสามสี (บริการส่งทางไปรษณีย์)
พุดสามสี (บริการส่งทางไปรษณีย์) ปราจีนบุรี

ราคา 150.00 บาท

ยี่โถ (บริการส่งทางไปรษณีย์)
ยี่โถ (บริการส่งทางไปรษณีย์) ปราจีนบุรี

ราคา 100.00 บาท

ราชาวดี (บริการส่งทางไปรษณีย์)
ราชาวดี (บริการส่งทางไปรษณีย์) ปราจีนบุรี

ราคา 150.00 บาท

ราตรี(บริการส่งทางไปรษณีย์)
ราตรี(บริการส่งทางไปรษณีย์) ปราจีนบุรี

ราคา 150.00 บาท

รำเพย(บริการส่งทางไปรษณีย์)
รำเพย(บริการส่งทางไปรษณีย์) ปราจีนบุรี

ราคา 100.00 บาท

ดอกแก้ว
ดอกแก้ว ปราจีนบุรี

ราคา 80.00 บาท

ลำดวนแดง(บริการส่งทางไปรษณีย์)
ลำดวนแดง(บริการส่งทางไปรษณีย์) ปราจีนบุรี

ราคา 150.00 บาท

ลำดวน (บริการส่งทางไปรษณีย์)
ลำดวน (บริการส่งทางไปรษณีย์) ปราจีนบุรี

ราคา 100.00 บาท

จำปา(บริการส่งทางไปรษณีย์)
จำปา(บริการส่งทางไปรษณีย์) ปราจีนบุรี

ราคา 150.00 บาท

แพงพวย (บริการส่งทางไปรษณีย์)
แพงพวย (บริการส่งทางไปรษณีย์) ปราจีนบุรี

ราคา 50.00 บาท

ขิงแดง (บริการส่งทางไปรษณีย์)
ขิงแดง (บริการส่งทางไปรษณีย์) ปราจีนบุรี

ราคา 50.00 บาท

ประยงค์ (บริการส่งทางไปรษณีย์)
ประยงค์ (บริการส่งทางไปรษณีย์) ปราจีนบุรี

ราคา 100.00 บาท

ไข่ดาว(บริการส่งทางไปรษณีย์)
ไข่ดาว(บริการส่งทางไปรษณีย์) ปราจีนบุรี

ราคา 150.00 บาท

ว่านมหาหงส์
ว่านมหาหงส์ ปราจีนบุรี

ราคา 50.00 บาท

ข้าวหลามดง(บริการส่งทางไปรษณีย์)
ข้าวหลามดง(บริการส่งทางไปรษณีย์) ปราจีนบุรี

ราคา 150.00 บาท

บุหงาลำเจียก
บุหงาลำเจียก ปราจีนบุรี

ราคา 150.00 บาท

บุหงาแต่งงาน
บุหงาแต่งงาน ปราจีนบุรี

ราคา 150.00 บาท

ยี่เข่ง (บริการส่งทางไปรษณีย์)
ยี่เข่ง (บริการส่งทางไปรษณีย์) ปราจีนบุรี

ราคา 150.00 บาท

ว่านรางทอง (บริการส่งทางไปรษณีย์)
ว่านรางทอง (บริการส่งทางไปรษณีย์) ปราจีนบุรี

ราคา 50.00 บาท

ลิ้นมังกรแคระ
ลิ้นมังกรแคระ ปราจีนบุรี

ราคา 30.00 บาท

พยอม (บริการส่งทางไปรษณีย์)
พยอม (บริการส่งทางไปรษณีย์) ปราจีนบุรี

ราคา 100.00 บาท

กันเกรา (บริการส่งทางไปรษณีย์)
กันเกรา (บริการส่งทางไปรษณีย์) ปราจีนบุรี

ราคา 100.00 บาท

ต้นหูกระจง (บริการส่งทางไปรษณีย์)
ต้นหูกระจง (บริการส่งทางไปรษณีย์) ปราจีนบุรี

ราคา 100.00 บาท

หูกระจงด่าง200บาท
หูกระจงด่าง200บาท ปราจีนบุรี

ราคา 200.00 บาท

หางนกยูงไทย
หางนกยูงไทย ปราจีนบุรี

ราคา 100.00 บาท

หางนกยูง (บริการส่งทางไปรษณีย์)
หางนกยูง (บริการส่งทางไปรษณีย์) ปราจีนบุรี

ราคา 50.00 บาท

เตยหอม
เตยหอม ปราจีนบุรี

ราคา 50.00 บาท

ใบนาด (บริการส่งทางไปรษณีย์)
ใบนาด (บริการส่งทางไปรษณีย์) ปราจีนบุรี

ราคา 100.00 บาท

ต้นส้มจี๊ด
ต้นส้มจี๊ด ปราจีนบุรี

ราคา 100.00 บาท

ว่านกาบหอยแครง
ว่านกาบหอยแครง ปราจีนบุรี

ราคา 30.00 บาท

ผีเสื้อราตรี
ผีเสื้อราตรี ปราจีนบุรี

ราคา 40.00 บาท

เบาบับ(บริการส่งทางไปรษณีย์)
เบาบับ(บริการส่งทางไปรษณีย์) ปราจีนบุรี

ราคา 100.00 บาท

ต้นลิ้นกระบือ
ต้นลิ้นกระบือ ปราจีนบุรี

ราคา 100.00 บาท

ว่านพญากาสักแดง
ว่านพญากาสักแดง ปราจีนบุรี

ราคา 200.00 บาท

มิกกี้เม้าท์
มิกกี้เม้าท์ ปราจีนบุรี

ราคา 100.00 บาท

หญ้าเกล็ดหอย
หญ้าเกล็ดหอย ปราจีนบุรี

ราคา 50.00 บาท

กวนอิมเงิน
กวนอิมเงิน ปราจีนบุรี

ราคา 30.00 บาท

กวนอิมทอง
กวนอิมทอง ปราจีนบุรี

ราคา 50.00 บาท

ฟิโลเดนดรอน
ฟิโลเดนดรอน ปราจีนบุรี

ราคา 30.00 บาท

ว่านค้างคาวดำ
ว่านค้างคาวดำ ปราจีนบุรี

ราคา 100.00 บาท

ว่านเศรษฐีเรือนนอก
ว่านเศรษฐีเรือนนอก ปราจีนบุรี

ราคา 50.00 บาท

เศรษฐีวิลสัน300บาท
เศรษฐีวิลสัน300บาท ปราจีนบุรี

ราคา 300.00 บาท

กระดาดดำ
กระดาดดำ ปราจีนบุรี

ราคา 100.00 บาท

ว่านกระแตไต่ไม้
ว่านกระแตไต่ไม้ ปราจีนบุรี

ราคา 20.00 บาท

สปอร์ผ้าสีดา
สปอร์ผ้าสีดา ปราจีนบุรี

ราคา 100.00 บาท

ต้นกาแฟ80บาท
ต้นกาแฟ80บาท ปราจีนบุรี

ราคา 80.00 บาท

ลองกอง100บาท
ลองกอง100บาท ปราจีนบุรี

ราคา 100.00 บาท

ต้นสะตอ80บาท
ต้นสะตอ80บาท ปราจีนบุรี

ราคา 80.00 บาท

ลำใยอีดอ80บาท
ลำใยอีดอ80บาท ปราจีนบุรี

ราคา 80.00 บาท

ศุภโชค (บริการส่งทางไปรษณีย์)
ศุภโชค (บริการส่งทางไปรษณีย์) ปราจีนบุรี

ราคา 100.00 บาท

เงาะโรงเรียน
เงาะโรงเรียน ปราจีนบุรี

ราคา 80.00 บาท

เงาะสีทอง
เงาะสีทอง ปราจีนบุรี

ราคา 80.00 บาท

สะเดาทวาย
สะเดาทวาย ปราจีนบุรี

ราคา 80.00 บาท

หม่อนกินผล50บาท
หม่อนกินผล50บาท ปราจีนบุรี

ราคา 50.00 บาท

หมากเม่า (บริการส่งทางไปรษณีย์)
หมากเม่า (บริการส่งทางไปรษณีย์) ปราจีนบุรี

ราคา 80.00 บาท

ประดู่แดง
ประดู่แดง ปราจีนบุรี

ราคา 150.00 บาท

ประดู่ (บริการส่งทางไปรษณีย์)
ประดู่ (บริการส่งทางไปรษณีย์) ปราจีนบุรี

ราคา 50.00 บาท

ยางนา (บริการส่งทางไปรษณีย์)
ยางนา (บริการส่งทางไปรษณีย์) ปราจีนบุรี

ราคา 50.00 บาท

บัวสวรรค์ (บริการส่งทางไปรษณีย์)
บัวสวรรค์ (บริการส่งทางไปรษณีย์) ปราจีนบุรี

ราคา 150.00 บาท

ผักหวานบ้าน (บริการส่งทางไปรษณี
ผักหวานบ้าน (บริการส่งทางไปรษณี ปราจีนบุรี

ราคา 50.00 บาท

กฤษณา (บริการส่งทางไปรษณีย์)
กฤษณา (บริการส่งทางไปรษณีย์) ปราจีนบุรี

ราคา 50.00 บาท

มะตูมซาอุ (บริการส่งทางไปรษณีย์)
มะตูมซาอุ (บริการส่งทางไปรษณีย์) ปราจีนบุรี

ราคา 80.00 บาท

มะตูม80บาท(บริการส่งทางไปรษณีย์)
มะตูม80บาท(บริการส่งทางไปรษณีย์) ปราจีนบุรี

ราคา 80.00 บาท

ไม้พยุง (บริการส่งทางไปรษณีย์)
ไม้พยุง (บริการส่งทางไปรษณีย์) ปราจีนบุรี

ราคา 50.00 บาท

พิกุล(บริการส่งทางไปรษณีย์)
พิกุล(บริการส่งทางไปรษณีย์) ปราจีนบุรี

ราคา 150.00 บาท

พิกุล
พิกุล ปราจีนบุรี

ราคา 100.00 บาท

ทองกวาว (บริการส่งทางไปรษณีย์)
ทองกวาว (บริการส่งทางไปรษณีย์) ปราจีนบุรี

ราคา 100.00 บาท

เหลืองปรีดียาธร
เหลืองปรีดียาธร ปราจีนบุรี

ราคา 100.00 บาท

แคขาวเตี้ย
แคขาวเตี้ย ปราจีนบุรี

ราคา 50.00 บาท

กระโดน
กระโดน ปราจีนบุรี

ราคา 50.00 บาท

 สนก้างปลา
สนก้างปลา ปราจีนบุรี

ราคา 100.00 บาท

ต้นมะขามเทศมัน
ต้นมะขามเทศมัน ปราจีนบุรี

ราคา 100.00 บาท

ต้นไข่เน่า
ต้นไข่เน่า ปราจีนบุรี

ราคา 100.00 บาท

ต้นขี้เหล็ก
ต้นขี้เหล็ก ปราจีนบุรี

ราคา 50.00 บาท

จันกระพ้อ
จันกระพ้อ ปราจีนบุรี

ราคา 150.00 บาท

ตะเคียน (บริการส่งทางไปรษณีย์)
ตะเคียน (บริการส่งทางไปรษณีย์) ปราจีนบุรี

ราคา 50.00 บาท

เกาลัด (บริการส่งทางไปรษณีย์)
เกาลัด (บริการส่งทางไปรษณีย์) ปราจีนบุรี

ราคา 100.00 บาท

มะค่าโมง (บริการส่งทางไปรษณีย์)
มะค่าโมง (บริการส่งทางไปรษณีย์) ปราจีนบุรี

ราคา 50.00 บาท

คำมอกหลวง (บริการส่งทางไปรษณีย์)
คำมอกหลวง (บริการส่งทางไปรษณีย์) ปราจีนบุรี

ราคา 150.00 บาท

ชงโค (บริการส่งทางไปรษณีย์)
ชงโค (บริการส่งทางไปรษณีย์) ปราจีนบุรี

ราคา 100.00 บาท

เสลา(บริการส่งทางไปรษณีย์)
เสลา(บริการส่งทางไปรษณีย์) ปราจีนบุรี

ราคา 150.00 บาท

พุทธา3รส
พุทธา3รส ปราจีนบุรี

ราคา 80.00 บาท

พริกไทซีลอน80บาท
พริกไทซีลอน80บาท ปราจีนบุรี

ราคา 80.00 บาท

กิ่งชะอม15บาท
กิ่งชะอม15บาท ปราจีนบุรี

ราคา 15.00 บาท

มะกรูด80บาท(บริการส่งทางไปรษณีย์)
มะกรูด80บาท(บริการส่งทางไปรษณีย์) ปราจีนบุรี

ราคา 80.00 บาท

แคนา (บริการส่งทางไปรษณีย์)
แคนา (บริการส่งทางไปรษณีย์) ปราจีนบุรี

ราคา 80.00 บาท

ชิงชัน (บริการส่งทางไปรษณีย์)
ชิงชัน (บริการส่งทางไปรษณีย์) ปราจีนบุรี

ราคา 50.00 บาท

ผักกุ่ม (บริการส่งทางไปรษณีย์)
ผักกุ่ม (บริการส่งทางไปรษณีย์) ปราจีนบุรี

ราคา 50.00 บาท

ตะลิงปิง80บาท
ตะลิงปิง80บาท ปราจีนบุรี

ราคา 80.00 บาท

ต้นละมุดสาลียักษ์
ต้นละมุดสาลียักษ์ ปราจีนบุรี

ราคา 120.00 บาท

มะเหมี่ยว80บาท
มะเหมี่ยว80บาท ปราจีนบุรี

ราคา 80.00 บาท

สารภี (บริการส่งทางไปรษณีย์)
สารภี (บริการส่งทางไปรษณีย์) ปราจีนบุรี

ราคา 100.00 บาท

ตะแบก(บริการส่งทางไปรษณีย์)
ตะแบก(บริการส่งทางไปรษณีย์) ปราจีนบุรี

ราคา 150.00 บาท

ตะขบยักษ์
ตะขบยักษ์ ปราจีนบุรี

ราคา 120.00 บาท

ต้นกระทิง (บริการส่งทางไปรษณีย์)
ต้นกระทิง (บริการส่งทางไปรษณีย์) ปราจีนบุรี

ราคา 100.00 บาท

ศรีตรัง
ศรีตรัง ปราจีนบุรี

ราคา 100.00 บาท

ต้นลูกหว้า (บริการส่งทางไปรษณีย์)
ต้นลูกหว้า (บริการส่งทางไปรษณีย์) ปราจีนบุรี

ราคา 50.00 บาท

สาละลังกา
สาละลังกา ปราจีนบุรี

ราคา 100.00 บาท

ตันหยง(บริการส่งทางไปรษณีย์)
ตันหยง(บริการส่งทางไปรษณีย์) ปราจีนบุรี

ราคา 150.00 บาท

มะป่วน (บริการส่งทางไปรษณีย์)
มะป่วน (บริการส่งทางไปรษณีย์) ปราจีนบุรี

ราคา 80.00 บาท

ไคร้ย้อย
ไคร้ย้อย ปราจีนบุรี

ราคา 100.00 บาท

เทพทาโร(บริการส่งทางไปรษณีย์)
เทพทาโร(บริการส่งทางไปรษณีย์) ปราจีนบุรี

ราคา 100.00 บาท

ทรงบาดาล(บริการส่งทางไปรษณีย์)
ทรงบาดาล(บริการส่งทางไปรษณีย์) ปราจีนบุรี

ราคา 150.00 บาท

ต้นมะขามป้อม
ต้นมะขามป้อม ปราจีนบุรี

ราคา 50.00 บาท

ไม้แดง (บริการส่งทางไปรษณีย์)
ไม้แดง (บริการส่งทางไปรษณีย์) ปราจีนบุรี

ราคา 50.00 บาท

 สมอไท (บริการส่งทางไปรษณีย์)
สมอไท (บริการส่งทางไปรษณีย์) ปราจีนบุรี

ราคา 80.00 บาท

ลูกสำรอง(บริการส่งทางไปรษณีย์)
ลูกสำรอง(บริการส่งทางไปรษณีย์) ปราจีนบุรี

ราคา 80.00 บาท

ทุเรียนเทศ 150บาท
ทุเรียนเทศ 150บาท ปราจีนบุรี

ราคา 150.00 บาท

กาฬพฤกษ์(บริการส่งทางไปรษณีย์)
กาฬพฤกษ์(บริการส่งทางไปรษณีย์) ปราจีนบุรี

ราคา 150.00 บาท

กัลปพฤกษ์ (บริการส่งทางไปรษณีย์)
กัลปพฤกษ์ (บริการส่งทางไปรษณีย์) ปราจีนบุรี

ราคา 100.00 บาท

มะม่วงหาว(บริการส่งทางไปรษณีย์)
มะม่วงหาว(บริการส่งทางไปรษณีย์) ปราจีนบุรี

ราคา 100.00 บาท

ต้นยอ50บาท(บริการส่งทางไปรษณีย์)
ต้นยอ50บาท(บริการส่งทางไปรษณีย์) ปราจีนบุรี

ราคา 50.00 บาท

ต้นมะหาด (บริการส่งทางไปรษณีย์)
ต้นมะหาด (บริการส่งทางไปรษณีย์) ปราจีนบุรี

ราคา 80.00 บาท

ฮว่านง็อก (บริการส่งทางไปรษณีย์)
ฮว่านง็อก (บริการส่งทางไปรษณีย์) ปราจีนบุรี

ราคา 80.00 บาท

แปะตำปึง (บริการส่งทางไปรษณีย์)
แปะตำปึง (บริการส่งทางไปรษณีย์) ปราจีนบุรี

ราคา 50.00 บาท

เสลดพังพอนตัวเมีย
เสลดพังพอนตัวเมีย ปราจีนบุรี

ราคา 50.00 บาท

เจตมูลเพลิงแดง
เจตมูลเพลิงแดง ปราจีนบุรี

ราคา 100.00 บาท

โกฐจุฬา (บริการส่งทางไปรษณีย์)
โกฐจุฬา (บริการส่งทางไปรษณีย์) ปราจีนบุรี

ราคา 50.00 บาท

ตะไคร้หอม (บริการส่งทางไปรษณีย์)
ตะไคร้หอม (บริการส่งทางไปรษณีย์) ปราจีนบุรี

ราคา 50.00 บาท

ไมยราบ(บริการส่งทางไปรษณีย์)
ไมยราบ(บริการส่งทางไปรษณีย์) ปราจีนบุรี

ราคา 300.00 บาท

ต้นส้มป่อย
ต้นส้มป่อย ปราจีนบุรี

ราคา 80.00 บาท

ผักหนาม (บริการส่งทางไปรษณีย์)
ผักหนาม (บริการส่งทางไปรษณีย์) ปราจีนบุรี

ราคา 30.00 บาท

พิมเสน (บริการส่งทางไปรษณีย์)
พิมเสน (บริการส่งทางไปรษณีย์) ปราจีนบุรี

ราคา 50.00 บาท

ขลู่(บริการส่งทางไปรษณีย์)
ขลู่(บริการส่งทางไปรษณีย์) ปราจีนบุรี

ราคา 50.00 บาท

พริกป่า (บริการส่งทางไปรษณีย์)
พริกป่า (บริการส่งทางไปรษณีย์) ปราจีนบุรี

ราคา 50.00 บาท

โด่ไม่รู้ล้ม
โด่ไม่รู้ล้ม ปราจีนบุรี

ราคา 50.00 บาท

ฟักข้าว
ฟักข้าว ปราจีนบุรี

ราคา 5.00 บาท

ทองพันชั่ง (บริการส่งทางไปรษณีย์)
ทองพันชั่ง (บริการส่งทางไปรษณีย์) ปราจีนบุรี

ราคา 50.00 บาท

ตำแยแมว(บริการส่งทางไปรษณีย์)
ตำแยแมว(บริการส่งทางไปรษณีย์) ปราจีนบุรี

ราคา 50.00 บาท

ชุมเห็ดไทย (บริการส่งทางไปรษณีย์)
ชุมเห็ดไทย (บริการส่งทางไปรษณีย์) ปราจีนบุรี

ราคา 50.00 บาท

ผักแพว
ผักแพว ปราจีนบุรี

ราคา 30.00 บาท

ว่านงาช้าง
ว่านงาช้าง ปราจีนบุรี

ราคา 50.00 บาท

 โคกกระออม(บริการส่งทางไปรษณีย์)
โคกกระออม(บริการส่งทางไปรษณีย์) ปราจีนบุรี

ราคา 100.00 บาท

ผักโขมหนาม
ผักโขมหนาม ปราจีนบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น

ดีปลากั้ง
ดีปลากั้ง ปราจีนบุรี

ราคา 50.00 บาท

บัวบกใหญ่ (บริการส่งทางไปรษณีย์)
บัวบกใหญ่ (บริการส่งทางไปรษณีย์) ปราจีนบุรี

ราคา 50.00 บาท

จิงจูฉ่าย (บริการส่งทางไปรษณีย์)
จิงจูฉ่าย (บริการส่งทางไปรษณีย์) ปราจีนบุรี

ราคา 50.00 บาท

ไพล (บริการส่งทางไปรษณีย์)
ไพล (บริการส่งทางไปรษณีย์) ปราจีนบุรี

ราคา 30.00 บาท

ผักกูดแดง(ลำเท็ง)
ผักกูดแดง(ลำเท็ง) ปราจีนบุรี

ราคา 20.00 บาท

หญ้าไผ่น้ำ
หญ้าไผ่น้ำ ปราจีนบุรี

ราคา 50.00 บาท

ขอบชะนางแดง
ขอบชะนางแดง ปราจีนบุรี

ราคา 80.00 บาท

ปอโมโรเฮยะ
ปอโมโรเฮยะ ปราจีนบุรี

ราคา 50.00 บาท

เถาวัลย์เปรียงแห้ง
เถาวัลย์เปรียงแห้ง ปราจีนบุรี

ราคา 600.00 บาท

เทียนนา
เทียนนา ปราจีนบุรี

ราคา 50.00 บาท

เมล็ดองุ่นป่า
เมล็ดองุ่นป่า ปราจีนบุรี

ราคา 2.00 บาท

เมล็ดกะเม็ง
เมล็ดกะเม็ง ปราจีนบุรี

ราคา 100.00 บาท

เมล็ดหญ้ากระดุมทอง
เมล็ดหญ้ากระดุมทอง ปราจีนบุรี

ราคา 100.00 บาท

เมล็ดบานไม่รู้โรย
เมล็ดบานไม่รู้โรย ปราจีนบุรี

ราคา 100.00 บาท

เมล็ดยางนา
เมล็ดยางนา ปราจีนบุรี

ราคา 2.00 บาท

เมล็ดกะทกรกป่า
เมล็ดกะทกรกป่า ปราจีนบุรี

ราคา 2.00 บาท

ผักชีล้อม(บริการส่งทางไปรษณีย์)
ผักชีล้อม(บริการส่งทางไปรษณีย์) ปราจีนบุรี

ราคา 50.00 บาท

มันด่าง
มันด่าง ปราจีนบุรี

ราคา 50.00 บาท

มัน5นาที
มัน5นาที ปราจีนบุรี

ราคา 30.00 บาท

อ้อยดำ
อ้อยดำ ปราจีนบุรี

ราคา 50.00 บาท

กระดูกงูเห่า
กระดูกงูเห่า ปราจีนบุรี

ราคา 600.00 บาท/กิโลกรัม

เมนูส่วนล่างของเว็บ