สินค้าทั้งหมดในร้าน

ร้าน: สวนรุ่งเรือง ไม้ล้อม

เสี้ยวดอกขาว

ต้นเสี้ยว 17 นิ้ว
ต้นเสี้ยว 17 นิ้ว ปทุมธานี

ราคา 20,000.00 บาท/ต้น

ต้นเสี้ยว 17"
ต้นเสี้ยว 17" ปทุมธานี

ราคา 20,000.00 บาท/ต้น

ต้นเสี้ยวป่า14 นิ้ว
ต้นเสี้ยวป่า14 นิ้ว ปทุมธานี

ราคา 14,000.00 บาท/ต้น

เสี้ยว หน้า 13"
เสี้ยว หน้า 13" ปทุมธานี

ราคา 13,000.00 บาท/ต้น

เสี้ยว หน้า 9
เสี้ยว หน้า 9 ปทุมธานี

ราคา 12,000.00 บาท/ต้น

เสี้ยว 13 นิ้ว
เสี้ยว 13 นิ้ว ปทุมธานี

ราคา 13,000.00 บาท/ต้น

เสี้ยว 8 นิ้ว
เสี้ยว 8 นิ้ว ปทุมธานี

ราคา 10,000.00 บาท/ต้น

เสี้ยว หน้า 9
เสี้ยว หน้า 9 ปทุมธานี

ราคา 12,000.00 บาท/ต้น

ต้นเสี้ยวป่า หน้า 10"
ต้นเสี้ยวป่า หน้า 10" ปทุมธานี

ราคา 12,000.00 บาท/ต้น

เสี้ยวป่า หน้า 12"
เสี้ยวป่า หน้า 12" ปทุมธานี

ราคา 12,000.00 บาท/ต้น

ต้นเสี้ยวป่า หน้า 17 นิ้ว
ต้นเสี้ยวป่า หน้า 17 นิ้ว ปทุมธานี

ราคา 20,000.00 บาท/ต้น

ต้นเสี้ยว หน้า 8 นิ้ว
ต้นเสี้ยว หน้า 8 นิ้ว ปทุมธานี

ราคา 10,000.00 บาท/ต้น


ตะแบก

ต้นตะแบก 10นิ้ว
ต้นตะแบก 10นิ้ว ปทุมธานี

ราคา 9,500.00 บาท/ต้น

ตะแบก
ตะแบก ปทุมธานี

ราคา 9,500.00 บาท/ต้น

ตะแบก10"
ตะแบก10" ปทุมธานี

ราคา 9,500.00 บาท/ต้น

ต้นตะแบก 10"-12"
ต้นตะแบก 10"-12" ปทุมธานี

ราคา 9,500.00 บาท/ต้น

ต้นตะแบก10"-15"
ต้นตะแบก10"-15" ปทุมธานี

ราคา 8,000.00 บาท/ต้น

ต้นตะแบก
ต้นตะแบก ปทุมธานี

ราคา 12,000.00 บาท/ต้น

ตะแบก 15 นิ้ว
ตะแบก 15 นิ้ว ปทุมธานี

ราคา 12,000.00 บาท/ต้น

ต้นตะแบก หน้า 12
ต้นตะแบก หน้า 12 ปทุมธานี

ราคา 12,000.00 บาท/ต้น

ต้นตะแบก 15 นิ้ว
ต้นตะแบก 15 นิ้ว ปทุมธานี

ราคา 12,000.00 บาท/ต้น

ต้นตะแบก 10"
ต้นตะแบก 10" ปทุมธานี

ราคา 10,000.00 บาท/ต้น

ต้นตะแบก 13 นิ้ว
ต้นตะแบก 13 นิ้ว ปทุมธานี

ราคา 13,000.00 บาท/ต้น

ต้นตะแบก หน้า 14"
ต้นตะแบก หน้า 14" ปทุมธานี

ราคา 14,000.00 บาท/ต้น


แคนา

แคนา 5"
แคนา 5" ปทุมธานี

ราคา 2,500.00 บาท/ต้น

แคนา
แคนา ปทุมธานี

ราคา 3,500.00 บาท/ต้น

แคนา6
แคนา6 ปทุมธานี

ราคา 3,500.00 บาท/ต้น

ต้นแคนา
ต้นแคนา ปทุมธานี

ราคา 3,500.00 บาท/ต้น

แคนา 6 นิ้ว
แคนา 6 นิ้ว ปทุมธานี

ราคา 3,500.00 บาท/ต้น

ต้นแคนา หน้า6"
ต้นแคนา หน้า6" ปทุมธานี

ราคา 3,500.00 บาท/ต้น

แคนา หน้า 6
แคนา หน้า 6 ปทุมธานี

ราคา 3,500.00 บาท/ต้น

แคนา 6"
แคนา 6" ปทุมธานี

ราคา 3,500.00 บาท/ต้น

แคนา 7-8 นิ้ว
แคนา 7-8 นิ้ว ปทุมธานี

ราคา 2,500.00 บาท/ต้น

แคนา 6 นิ้ว
แคนา 6 นิ้ว ปทุมธานี

ราคา 3,500.00 บาท/ต้น

ต้นแคนา 5"
ต้นแคนา 5" ปทุมธานี

ราคา 2,000.00 บาท/ต้น

แคนา 6 นิ้ว
แคนา 6 นิ้ว ปทุมธานี

ราคา 3,500.00 บาท/ต้น


ต้นหมากเม่า

ต้นหมากเม่า หน้า 8"
ต้นหมากเม่า หน้า 8" ปทุมธานี

ราคา 8,000.00 บาท/ต้น

ต้นหมากเม่า 15 นิ้ว
ต้นหมากเม่า 15 นิ้ว ปทุมธานี

ราคา 18,000.00 บาท/ต้น

หมากเม่า 15"
หมากเม่า 15" ปทุมธานี

ราคา 18,000.00 บาท/ต้น

ต้นหมากเม่า 15"
ต้นหมากเม่า 15" ปทุมธานี

ราคา 18,000.00 บาท/ต้น

หมากเม่า หน้า15
หมากเม่า หน้า15 ปทุมธานี

ราคา 18,000.00 บาท/ต้น

หมากเม่า  หน้า9
หมากเม่า หน้า9 ปทุมธานี

ราคา 8,000.00 บาท/ต้น

ต้นหมากเม่า หน้า17 นิ้ว
ต้นหมากเม่า หน้า17 นิ้ว ปทุมธานี

ราคา 16,000.00 บาท/ต้น

ต้นหมากเม่า หน้า10"
ต้นหมากเม่า หน้า10" ปทุมธานี

ราคา 9,500.00 บาท/ต้น

ต้นหมากเม่า หน้า10 นิ้ว
ต้นหมากเม่า หน้า10 นิ้ว ปทุมธานี

ราคา 9,500.00 บาท/ต้น


กุ่ม

ต้นกุ่มบก 15"
ต้นกุ่มบก 15" ปทุมธานี

ราคา 17,000.00 บาท/ต้น

กุ่มบก หน้า15
กุ่มบก หน้า15 ปทุมธานี

ราคา 17,000.00 บาท/ต้น

กุ่มบก 10 นิ้ว
กุ่มบก 10 นิ้ว ปทุมธานี

ราคา 8,000.00 บาท/ต้น

กุ่มบก หน้า 8"
กุ่มบก หน้า 8" ปทุมธานี

ราคา 8,000.00 บาท/ต้น

ต้นกุ่มบก หน้า 15
ต้นกุ่มบก หน้า 15 ปทุมธานี

ราคา 17,000.00 บาท/ต้น

กุ่มบก หน้า15
กุ่มบก หน้า15 ปทุมธานี

ราคา 17,000.00 บาท/ต้น

กุ่ม หน้า15
กุ่ม หน้า15 ปทุมธานี

ราคา 17,000.00 บาท/ต้น

ต้นกุ่มน้ำ หน้า15
ต้นกุ่มน้ำ หน้า15 ปทุมธานี

ราคา 17,000.00 บาท/ต้น


โมกมัน

โมกมัน 10นิ้ว
โมกมัน 10นิ้ว ปทุมธานี

ราคา 8,000.00 บาท/ต้น

ต้นโมกมัน หน้า15"
ต้นโมกมัน หน้า15" ปทุมธานี

ราคา 15,000.00 บาท/ต้น

ต้นโมกมัน หน้า10"-15"
ต้นโมกมัน หน้า10"-15" ปทุมธานี

ราคา 8,000.00 บาท/ต้น

ต้นโมกมัน หน้า12"-15"
ต้นโมกมัน หน้า12"-15" ปทุมธานี

ราคา 12,000.00 บาท/ต้น

โมกมัน
โมกมัน ปทุมธานี

ราคา 12,000.00 บาท/ต้น

ต้นโมกมัน หน้า12"-15"
ต้นโมกมัน หน้า12"-15" ปทุมธานี

ราคา 12,000.00 บาท/ต้น

ต้นโมกมัน หน้า10"
ต้นโมกมัน หน้า10" ปทุมธานี

ราคา 9,500.00 บาท/ต้น


ราชพฤกษ์

คูณชมพู 7"
คูณชมพู 7" ปทุมธานี

ราคา 4,500.00 บาท/ต้น

คูณชมพู 10"
คูณชมพู 10" ปทุมธานี

ราคา 8,000.00 บาท/ต้น

ต้นคูณสายรุ้ง หน้า8นิ้ว
ต้นคูณสายรุ้ง หน้า8นิ้ว ปทุมธานี

ราคา 8,000.00 บาท/ต้น


หมวดหมู่อื่นๆ

ต้นเหลืองปรีดียาธร หน้า6"
ต้นเหลืองปรีดียาธร หน้า6" ปทุมธานี

ราคา 2,000.00 บาท/ต้น

ต้นจิกน้ำ8 นิ้ว
ต้นจิกน้ำ8 นิ้ว ปทุมธานี

ราคา 4,500.00 บาท/ต้น

กระพี้จั่น หน้า4
กระพี้จั่น หน้า4 ปทุมธานี

ราคา 1,500.00 บาท/ต้น

เสี้ยว 17"
เสี้ยว 17" ปทุมธานี

ราคา 20,000.00 บาท/ต้น

เมนูส่วนล่างของเว็บ