สินค้าทั้งหมดในร้านสวนป้าควรพันธ์ไม้

จิก

ต้นจิกน้ำ
ต้นจิกน้ำ สระบุรี

ราคา 30,000.00 บาท/ต้น

ต้นจิกน้ำ11นิ้ว
ต้นจิกน้ำ11นิ้ว สระบุรี

ราคา 15,000.00 บาท/ต้น

ต้นจิกน้ำ10นิ้ว
ต้นจิกน้ำ10นิ้ว สระบุรี

ราคา 15,000.00 บาท/ต้น

ต้นจิกน้ำก่อใหญ่
ต้นจิกน้ำก่อใหญ่ สระบุรี

ราคา 25,000.00 บาท/ต้น

ต้นจิกน้ำ
ต้นจิกน้ำ สระบุรี

ราคา 4,000.00 บาท/ต้น

ต้นจิกน้ำ
ต้นจิกน้ำ สระบุรี

ต้นจิกน้ำ
ต้นจิกน้ำ สระบุรี


พยอม

ต้นพยอม
ต้นพยอม สระบุรี

ราคา 45,000.00 บาท/ต้น

ต้นพยอมเอน
ต้นพยอมเอน สระบุรี

ราคา 25,000.00 บาท/ต้น

ต้นพยอมขนาด20นิ้ว
ต้นพยอมขนาด20นิ้ว สระบุรี

ราคา 50,000.00 บาท

ต้นพยอมเอน
ต้นพยอมเอน สระบุรี

ต้นพยอม
ต้นพยอม สระบุรี


เหลืองอินเดีย

ต้นเหลืองอินเดีย
ต้นเหลืองอินเดีย สระบุรี

ราคา 40,000.00 บาท

ต้นเหลืองอินเดีย
ต้นเหลืองอินเดีย สระบุรี

ราคา 1,200.00 บาท

ต้นเหลืองอินเดีย
ต้นเหลืองอินเดีย สระบุรี

ราคา 250.00 บาท


หางนกยูง


กุ่ม

ต้นกุ่มบก
ต้นกุ่มบก สระบุรี

ราคา 9,000.00 บาท/ต้น

ต้นกุ่มบก11นิ้ว
ต้นกุ่มบก11นิ้ว สระบุรี

ราคา 12,000.00 บาท/ต้น

ต้นกุ่มบก
ต้นกุ่มบก สระบุรี

ราคา 18,000.00 บาท

ต้นกุ่มบก
ต้นกุ่มบก สระบุรี


จามจุรี

ต้นจามจุรี 25นิ้ว
ต้นจามจุรี 25นิ้ว สระบุรี

ราคา 30,000.00 บาท

จามจุรี 30นิ้ว
จามจุรี 30นิ้ว สระบุรี

ราคา 60,000.00 บาท


มั่งมี

ต้นมังมี
ต้นมังมี สระบุรี

ราคา 25,000.00 บาท/ต้น

ต้นมั้งมี
ต้นมั้งมี สระบุรี

ราคา 35,000.00 บาท/ต้น

ต้นมั่งมี30นิ้ว
ต้นมั่งมี30นิ้ว สระบุรี

ราคา 60,000.00 บาท/ต้น


เบาบับ

ต้นเบาบับ
ต้นเบาบับ สระบุรี

ราคา 25,000.00 บาท/ต้น

ต้นเบาบับ
ต้นเบาบับ สระบุรี

ราคา 20,000.00 บาท

ต้นเบาบับ
ต้นเบาบับ สระบุรี

ราคา 8,000.00 บาท


พยุง

ต้นพยุง3-4นิ้ว
ต้นพยุง3-4นิ้ว สระบุรี

ราคา 1,500.00 บาท

ต้นพยุง5นิ้ว
ต้นพยุง5นิ้ว สระบุรี

ราคา 3,000.00 บาท

ต้นพยุง
ต้นพยุง สระบุรี


ชมพูพันธุ์ทิพย์

ต้นชมพูพันทิพย์
ต้นชมพูพันทิพย์ สระบุรี

ราคา 4,000.00 บาท/ต้น

ต้นชมพูพันทิพย์6-8นิ้ว
ต้นชมพูพันทิพย์6-8นิ้ว สระบุรี

ราคา 5,000.00 บาท


หมวดหมู่อื่นๆ

ต้นปีบเงิน
ต้นปีบเงิน สระบุรี

ราคา 500.00 บาท/ต้น

ต้นคูณ
ต้นคูณ สระบุรี

ต้นคูณชมพู
ต้นคูณชมพู สระบุรี

ราคา 2,000.00 บาท/ต้น

ต้นไทรย้อย 3-5นิ้ว
ต้นไทรย้อย 3-5นิ้ว สระบุรี

ราคา 2,500.00 บาท

ต้นแสงจันทร์
ต้นแสงจันทร์ สระบุรี

ราคา 4,000.00 บาท

ต้นหูกระจงด่าง
ต้นหูกระจงด่าง สระบุรี

ราคา 5,000.00 บาท

ต้นหูกะจง
ต้นหูกะจง สระบุรี

ต้นสนฉัตร สูง 4-8 เมตร
ต้นสนฉัตร สูง 4-8 เมตร สระบุรี

ราคา 5,000.00 บาท/ต้น

ต้นสะตอ
ต้นสะตอ สระบุรี

ราคา 6,500.00 บาท/ต้น

ต้นสะตอ
ต้นสะตอ สระบุรี

ต้นลิ้นจี่
ต้นลิ้นจี่ สระบุรี

ราคา 9,000.00 บาท/ต้น

ต้นลิ้นจี่
ต้นลิ้นจี่ สระบุรี

ต้นมังคุด
ต้นมังคุด สระบุรี

ราคา 7,000.00 บาท

ต้นชมพูน้ำดอกไม้ 8-10นิ้ว
ต้นชมพูน้ำดอกไม้ 8-10นิ้ว สระบุรี

ราคา 20,000.00 บาท

ต้นทุเรียนหมอนทอง
ต้นทุเรียนหมอนทอง สระบุรี

ราคา 8,000.00 บาท/ต้น

ต้นสะเดา8-12นิ้ว
ต้นสะเดา8-12นิ้ว สระบุรี

ราคา 5,500.00 บาท/ต้น

ต้นมะยงชิด
ต้นมะยงชิด สระบุรี

ราคา 6,000.00 บาท

ต้นประดู่ป่า
ต้นประดู่ป่า สระบุรี

ต้นยางนา
ต้นยางนา สระบุรี

ราคา 2,500.00 บาท

ต้นยางนา
ต้นยางนา สระบุรี

ราคา 12,000.00 บาท

ต้นมะฮอกกานี
ต้นมะฮอกกานี สระบุรี

ราคา 8,000.00 บาท

ต้นไข่เน่า
ต้นไข่เน่า สระบุรี

ราคา 20,000.00 บาท/ต้น

ต้นตะเคียน
ต้นตะเคียน สระบุรี

ต้นชงโคเปอเซีย
ต้นชงโคเปอเซีย สระบุรี

ราคา 300.00 บาท/ต้น

ต้นแคนา
ต้นแคนา สระบุรี

ต้นแคนา
ต้นแคนา สระบุรี

ต้นโพธิ์
ต้นโพธิ์ สระบุรี

ต้นกร่างหรือต้นมะหาโชค
ต้นกร่างหรือต้นมะหาโชค สระบุรี

ราคา 15,000.00 บาท/ต้น

ต้นกร่าง
ต้นกร่าง สระบุรี

ต้นตลิงปิง
ต้นตลิงปิง สระบุรี

ราคา 12,000.00 บาท/ต้น

ต้นตลิงปริง
ต้นตลิงปริง สระบุรี

ต้นหว้า
ต้นหว้า สระบุรี

ต้นน้ำเต้า
ต้นน้ำเต้า สระบุรี

ต้นมังคุด
ต้นมังคุด สระบุรี

ราคา 8,500.00 บาท/ต้น

ต้นนางกวัก
ต้นนางกวัก สระบุรี

ราคา 40,000.00 บาท/ต้น

ต้นเสี้ยว
ต้นเสี้ยว สระบุรี

ราคา 18,000.00 บาท/ต้น

ต้นเสี้ยว
ต้นเสี้ยว สระบุรี

ราคา 20,000.00 บาท/ต้น

ต้นเชอรี่
ต้นเชอรี่ สระบุรี

ต้นนนทรี
ต้นนนทรี สระบุรี

เมนูส่วนล่างของเว็บ