ค้นหาสินค้าล้างข้อมูล

สินค้าทั้งหมดในร้าน

ร้าน: อู่ทอง พรรณไม้

ต้นมะเขือ

มะเขือเปราะหยาดทิพย์
มะเขือเปราะหยาดทิพย์ สุพรรณบุรี

ราคา 100.00 บาท/ถาด

กล้ามะเขือพวง
กล้ามะเขือพวง สุพรรณบุรี

ราคา 5.00 บาท

มะเขือเปราะ
มะเขือเปราะ สุพรรณบุรี

ราคา 5.00 บาท

มะเขือเปราะ
มะเขือเปราะ สุพรรณบุรี

ราคา 10.00 บาท

มะเขือพวง
มะเขือพวง สุพรรณบุรี

ราคา 150.00 บาท

มะเขือยาว
มะเขือยาว สุพรรณบุรี

ราคา 150.00 บาท

มะเขือเหลือง
มะเขือเหลือง สุพรรณบุรี

ราคา 150.00 บาท

ต้นกล้ามะเขือเปราะ
ต้นกล้ามะเขือเปราะ สุพรรณบุรี

ราคา 150.00 บาท

มะเขือเปราะหยาดทิพย์
มะเขือเปราะหยาดทิพย์ สุพรรณบุรี

ราคา 150.00 บาท


ต้นพริก

พริกขี้หนู เทวี60
พริกขี้หนู เทวี60 สุพรรณบุรี

ราคา 150.00 บาท

พริกซุปเปอร์ฮอต
พริกซุปเปอร์ฮอต สุพรรณบุรี

ราคา 150.00 บาท

พริกหอมกาญ
พริกหอมกาญ สุพรรณบุรี

ราคา 150.00 บาท

พริกหอมสวน
พริกหอมสวน สุพรรณบุรี

ราคา 150.00 บาท

พริกหนุ่ม
พริกหนุ่ม สุพรรณบุรี

ราคา 150.00 บาท

พริกจินดา
พริกจินดา สุพรรณบุรี

ราคา 150.00 บาท

พริกหอมกะเหรี่ยง
พริกหอมกะเหรี่ยง สุพรรณบุรี

ราคา 150.00 บาท


ต้นกล้วย


มะละกอ

ต้นกล้ามะละกอแขกนวล
ต้นกล้ามะละกอแขกนวล สุพรรณบุรี

ราคา 5.00 บาท

มะละกอ
มะละกอ สุพรรณบุรี

ราคา 5.00 บาท

มะละกอแขกนวล
มะละกอแขกนวล สุพรรณบุรี

ราคา 10.00 บาท

มะละกอ
มะละกอ สุพรรณบุรี

ราคา 10.00 บาท


พลูด่าง

พลูด่างพลูทอง(แขวน)
พลูด่างพลูทอง(แขวน) สุพรรณบุรี

ราคา 35.00 บาท

พลูด่าง
พลูด่าง สุพรรณบุรี

ราคา 10.00 บาท

พลูทอง
พลูทอง สุพรรณบุรี

ราคา 10.00 บาท

พลูด่าง
พลูด่าง สุพรรณบุรี

ราคา 35.00 บาท


เฟิร์น

เฟิร์นบอสตัน
เฟิร์นบอสตัน สุพรรณบุรี

ราคา 150.00 บาท

เฟิร์นสไบนาง
เฟิร์นสไบนาง สุพรรณบุรี

ราคา 150.00 บาท

เฟิร์นลายหินอ่อน
เฟิร์นลายหินอ่อน สุพรรณบุรี

ราคา 100.00 บาท

เฟินสไบนาง
เฟินสไบนาง สุพรรณบุรี

ราคา 350.00 บาท


มะเขือ

มะเขือยาวม่วง
มะเขือยาวม่วง สุพรรณบุรี

ราคา 200.00 บาท/ถาด

มะเขือยาว
มะเขือยาว สุพรรณบุรี

ราคา 200.00 บาท/ถาด

กล้าผักสวนครัว พริก มะเขือ
กล้าผักสวนครัว พริก มะเขือ สุพรรณบุรี

ราคา 150.00 บาท


ดาวเรือง

ดาวเรือง
ดาวเรือง สุพรรณบุรี

ราคา 10.00 บาท

ดาวเรือง
ดาวเรือง สุพรรณบุรี

ราคา 15.00 บาท

ดาวเรือง
ดาวเรือง สุพรรณบุรี

ราคา 15.00 บาท


หมวดหมู่อื่นๆ

บานบุรีแคระ
บานบุรีแคระ สุพรรณบุรี

ราคา 50.00 บาท

พลูงาช้าง
พลูงาช้าง สุพรรณบุรี

ราคา 10.00 บาท

กุหลาบ
กุหลาบ สุพรรณบุรี

ราคา 35.00 บาท

เข็มอินเดีย
เข็มอินเดีย สุพรรณบุรี

ราคา 50.00 บาท

เข็มอินเดีย
เข็มอินเดีย สุพรรณบุรี

ทองอุไร
ทองอุไร สุพรรณบุรี

ราคา 10.00 บาท

ทองอุไร
ทองอุไร สุพรรณบุรี

ราคา 10.00 บาท

มะลิ
มะลิ สุพรรณบุรี

ราคา 35.00 บาท

ปทุมมา
ปทุมมา สุพรรณบุรี

ราคา 25.00 บาท

ปทุมมา
ปทุมมา สุพรรณบุรี

ราคา 35.00 บาท

คุณนายตื่นสาย
คุณนายตื่นสาย สุพรรณบุรี

ราคา 20.00 บาท

คุณนายตื่นสาย
คุณนายตื่นสาย สุพรรณบุรี

ราคา 20.00 บาท

บิโกเนียใบ
บิโกเนียใบ สุพรรณบุรี

ราคา 350.00 บาท

หัวปทุมมา กระเจียว เข้าพรรษา
หัวปทุมมา กระเจียว เข้าพรรษา สุพรรณบุรี

ราคา 10.00 บาท

หงส์เหิน/เข้าพรรษา
หงส์เหิน/เข้าพรรษา สุพรรณบุรี

ราคา 25.00 บาท

หงอนไก่
หงอนไก่ สุพรรณบุรี

ราคา 10.00 บาท

กระบองเพชร
กระบองเพชร สุพรรณบุรี

ราคา 10.00 บาท

หญ้าเม็กซิกัน
หญ้าเม็กซิกัน สุพรรณบุรี

ราคา 5.00 บาท

สับปะรดสี(ไม้ขีดม่วง)
สับปะรดสี(ไม้ขีดม่วง) สุพรรณบุรี

ราคา 35.00 บาท

ไม้มงคล
ไม้มงคล สุพรรณบุรี

ราคา 10.00 บาท

ไผ่บงหวานเพชรน้ำผึ้ง
ไผ่บงหวานเพชรน้ำผึ้ง สุพรรณบุรี

ราคา 70.00 บาท

ต้นสะตอข้าว
ต้นสะตอข้าว สุพรรณบุรี

ราคา 20.00 บาท

ประดู่ป่า
ประดู่ป่า สุพรรณบุรี

ราคา 10.00 บาท

ประดู่ป่า
ประดู่ป่า สุพรรณบุรี

ราคา 10.00 บาท

สักทอง
สักทอง สุพรรณบุรี

ราคา 10.00 บาท

ยางนา
ยางนา สุพรรณบุรี

ราคา 10.00 บาท

มะฮอกกานี
มะฮอกกานี สุพรรณบุรี

ราคา 10.00 บาท

ต้นกล้าพยุงไทย
ต้นกล้าพยุงไทย สุพรรณบุรี

ราคา 10.00 บาท

แคขาวเตี้ย
แคขาวเตี้ย สุพรรณบุรี

ราคา 5.00 บาท

สนหอม
สนหอม สุพรรณบุรี

ราคา 50.00 บาท

ขี้เหล็ก
ขี้เหล็ก สุพรรณบุรี

ราคา 10.00 บาท

มะค่าโมง
มะค่าโมง สุพรรณบุรี

ราคา 10.00 บาท

มะกรูดตัดใบ
มะกรูดตัดใบ สุพรรณบุรี

ราคา 20.00 บาท

ต้นมะเกลือ
ต้นมะเกลือ สุพรรณบุรี

ราคา 10.00 บาท

ต้นกล้าไม้แดง
ต้นกล้าไม้แดง สุพรรณบุรี

ราคา 10.00 บาท

ยูคาลิปตัส
ยูคาลิปตัส สุพรรณบุรี

ราคา 3.00 บาท

ขมิ้นเหลือง
ขมิ้นเหลือง สุพรรณบุรี

ราคา 20.00 บาท

ต้นผักกูด
ต้นผักกูด สุพรรณบุรี

ราคา 35.00 บาท

ต้อยติ่ง
ต้อยติ่ง สุพรรณบุรี

ราคา 10.00 บาท

บิโกเนีย
บิโกเนีย สุพรรณบุรี

ราคา 35.00 บาท/ต้น

พริกหยวก
พริกหยวก สุพรรณบุรี

ราคา 100.00 บาท/ถาด

เมนูส่วนล่างของเว็บ