ค้นหาสินค้า

สินค้าทั้งหมดใน บ้านแก้วกาญจนา

โพลิเมอร์ปลูกต้นไม้

สารอุ้มน้ำ โพลิเมอร์ ขอนแก่น

ราคา 388.00 บาท /กิโลกรัม

GreenPolymer สารอุ้มน้ำเพื่อการเกษตร  Potassium Polyacrylate
GreenPolymer สารอุ้มน้ำเพื่อการเกษตร Potassium Polyacrylate ขอนแก่น

ราคา 330.00 บาท /กิโลกรัม

ดู 'โพลิเมอร์ปลูกต้นไม้' ทั้งหมดในร้านนี้

หมวดหมู่อื่นๆ