ค้นหาสินค้าล้างข้อมูล

สินค้าทั้งหมดในร้าน

ร้าน: สวนเบญจรงค์สุคนธ์

กุหลาบ

กุหลาบอังกฤษSister Elizabeth (ดอกหอม)
กุหลาบอังกฤษSister Elizabeth (ดอกหอม) นครราชสีมา

ราคา 480.00 บาท

กุหลาบพุ่มอังกฤษ Alnwick Rose
กุหลาบพุ่มอังกฤษ Alnwick Rose นครราชสีมา

ราคา 480.00 บาท

กุหลาบพุ่มอังกฤษSharifa Asma (ดอกหอม)
กุหลาบพุ่มอังกฤษSharifa Asma (ดอกหอม) นครราชสีมา

ราคา 480.00 บาท

กุหลาบอังกฤษ The ingenious Mr.Fairchild (ดอกหอม)
กุหลาบอังกฤษ The ingenious Mr.Fairchild (ดอกหอม) นครราชสีมา

ราคา 480.00 บาท

กุหลาบเลื้อยอังกฤษMortimer Sackler (ดอกหอม)
กุหลาบเลื้อยอังกฤษMortimer Sackler (ดอกหอม) นครราชสีมา

ราคา 480.00 บาท

กุหลาบพุ่มอังกฤษAbraham Darby (ดอกหอม)
กุหลาบพุ่มอังกฤษAbraham Darby (ดอกหอม) นครราชสีมา

ราคา 480.00 บาท

กุหลาบอังกฤษAnn Boleyn (ดอกหอม)
กุหลาบอังกฤษAnn Boleyn (ดอกหอม) นครราชสีมา

ราคา 480.00 บาท

กุหลาบเลื้อยอังกฤษCharles Darwin (ดอกหอม)
กุหลาบเลื้อยอังกฤษCharles Darwin (ดอกหอม) นครราชสีมา

ราคา 480.00 บาท

กุหลาบพุ่มอังกฤษHeritage (ดอกหอม)
กุหลาบพุ่มอังกฤษHeritage (ดอกหอม) นครราชสีมา

ราคา 480.00 บาท

กุหลาบพุ่มสูงอังกฤษBenjamin Britten (ดอกหอม)
กุหลาบพุ่มสูงอังกฤษBenjamin Britten (ดอกหอม) นครราชสีมา

ราคา 480.00 บาท

กุหลาบพุ่มอังกฤษWisley2008 (ดอกหอม)
กุหลาบพุ่มอังกฤษWisley2008 (ดอกหอม) นครราชสีมา

ราคา 480.00 บาท

กุหลาบเลื้อยอังกฤษBishop Castel (ดอกหอม)
กุหลาบเลื้อยอังกฤษBishop Castel (ดอกหอม) นครราชสีมา

ราคา 480.00 บาท


ลีลาวดี

ลีลาวดีสีสวย (จัดชุด2สายพันธุ์)
ลีลาวดีสีสวย (จัดชุด2สายพันธุ์) นครราชสีมา

ราคา 845.00 บาท/ชุด

ลีลาวดีสีสวย (จัดชุด3สายพันธุ์)
ลีลาวดีสีสวย (จัดชุด3สายพันธุ์) นครราชสีมา

ราคา 1,220.00 บาท/ชุด

ลีลาวดีสีสวยๆ (รหัสP2-2)
ลีลาวดีสีสวยๆ (รหัสP2-2) นครราชสีมา

ราคา 750.00 บาท

ลีลาวดีสีสวยแปลก (รหัสP2-1)
ลีลาวดีสีสวยแปลก (รหัสP2-1) นครราชสีมา

ราคา 1,040.00 บาท

ลีลาวดีสีสวย (ปลูกง่าย-ดอกหอม)
ลีลาวดีสีสวย (ปลูกง่าย-ดอกหอม) นครราชสีมา

ราคา 1,220.00 บาท

ลีลาวดีสีสวย (จัดชุด3สายพันธุ์)
ลีลาวดีสีสวย (จัดชุด3สายพันธุ์) นครราชสีมา

ราคา 1,120.00 บาท

ลีลาวดีส้มลาย
ลีลาวดีส้มลาย นครราชสีมา

ราคา 385.00 บาท

ลีลาวดีทิพย์ประทุมพร
ลีลาวดีทิพย์ประทุมพร นครราชสีมา

ราคา 385.00 บาท

ลีลาวดีทองทวีโชค
ลีลาวดีทองทวีโชค นครราชสีมา

ราคา 385.00 บาท

ลีลาวดีพารามิโน
ลีลาวดีพารามิโน นครราชสีมา

ราคา 385.00 บาท

ลีลาวดีเปลวสุริยา
ลีลาวดีเปลวสุริยา นครราชสีมา

ราคา 485.00 บาท


จำปี

จำปีสิรินธร (ไม้ดอกหอมหายาก)
จำปีสิรินธร (ไม้ดอกหอมหายาก) นครราชสีมา

ราคา 2,800.00 บาท

จำปีขาว (ดอกหอมสดชื่น)
จำปีขาว (ดอกหอมสดชื่น) นครราชสีมา

ราคา 250.00 บาท

จำปีสิรินธร (ดอกหอม-หายาก)
จำปีสิรินธร (ดอกหอม-หายาก) นครราชสีมา

ราคา 2,800.00 บาท

จำปีสิรินธร (ดอกหอม-หายาก)
จำปีสิรินธร (ดอกหอม-หายาก) นครราชสีมา

ราคา 2,800.00 บาท

จำปีจิ๋ว
จำปีจิ๋ว นครราชสีมา

ราคา 650.00 บาท

จำปีขาว (ดอกหอมสเชื่น)
จำปีขาว (ดอกหอมสเชื่น) นครราชสีมา

ราคา 300.00 บาท

จำปีจีน
จำปีจีน นครราชสีมา

ราคา 860.00 บาท

จำปีแขก (ดอกหอม)
จำปีแขก (ดอกหอม) นครราชสีมา

ราคา 300.00 บาท

จำปีขาว (ดอกหอมสดชื่น)
จำปีขาว (ดอกหอมสดชื่น) นครราชสีมา

ราคา 330.00 บาท

จำปีสิรินธร
จำปีสิรินธร นครราชสีมา

ราคา 2,660.00 บาท

จำปีสิรินธร (ไม้ไทยดอกหอม)
จำปีสิรินธร (ไม้ไทยดอกหอม) นครราชสีมา

ราคา 2,760.00 บาท


บัวดิน

บัวดิน  (จัดชุด3สายพันธุ์)
บัวดิน (จัดชุด3สายพันธุ์) นครราชสีมา

ราคา 220.00 บาท

บัวดินFadjar's Pink
บัวดินFadjar's Pink นครราชสีมา

ราคา 35.00 บาท

บัวดินFadjar's Pink
บัวดินFadjar's Pink นครราชสีมา

ราคา 35.00 บาท

บัวดินRosea
บัวดินRosea นครราชสีมา

ราคา 10.00 บาท/หัว

บัวดินสีขาวปากแตร
บัวดินสีขาวปากแตร นครราชสีมา

ราคา 15.00 บาท/หัว

บัวดินCandida
บัวดินCandida นครราชสีมา

ราคา 15.00 บาท/หัว

บัวดินBangkok Yellow
บัวดินBangkok Yellow นครราชสีมา

ราคา 10.00 บาท/หัว


สายหยุด

สายหยุดสีแดง (ดอกมีกลิ่นหอมหวาน)
สายหยุดสีแดง (ดอกมีกลิ่นหอมหวาน) นครราชสีมา

ราคา 350.00 บาท

สายหยุดสีแดง (ดอกหอมหวานมากค่ะ)
สายหยุดสีแดง (ดอกหอมหวานมากค่ะ) นครราชสีมา

ราคา 2,200.00 บาท

สายหยุดดอกแดง (ไม้ไทยดอกหอม)
สายหยุดดอกแดง (ไม้ไทยดอกหอม) นครราชสีมา

ราคา 1,960.00 บาท

สายหยุดดอกสีเหลือง (ไม้ไทยดอกหอม)
สายหยุดดอกสีเหลือง (ไม้ไทยดอกหอม) นครราชสีมา

ราคา 1,760.00 บาท


พวงคราม


อโกลนีมา

อัญมณีแดง (ไม้ใบสวยๆ)
อัญมณีแดง (ไม้ใบสวยๆ) นครราชสีมา

ราคา 80.00 บาท

อัญมณีขาว (ไม้ใบสวยๆ)
อัญมณีขาว (ไม้ใบสวยๆ) นครราชสีมา

ราคา 80.00 บาท

แสงเงินแสงทอง (ไม้ใบสวยๆ)
แสงเงินแสงทอง (ไม้ใบสวยๆ) นครราชสีมา

ราคา 80.00 บาท

มุกเลี่ยมทอง (หรือ อโกนีมา )
มุกเลี่ยมทอง (หรือ อโกนีมา ) นครราชสีมา

ราคา 80.00 บาท


บัวสวรรค์

บัวสวรรค์สีชมพู (ดอกหอม-หายาก)
บัวสวรรค์สีชมพู (ดอกหอม-หายาก) นครราชสีมา

ราคา 300.00 บาท

บัวสวรรค์ดอกสีขาว (ดอกหอม-หายาก)
บัวสวรรค์ดอกสีขาว (ดอกหอม-หายาก) นครราชสีมา

ราคา 500.00 บาท

บัวสวรรค์ (ดอกหอม-หายาก)
บัวสวรรค์ (ดอกหอม-หายาก) นครราชสีมา

ราคา 180.00 บาท

บัวสวรรค์ (ดอกหอม)
บัวสวรรค์ (ดอกหอม) นครราชสีมา

ราคา 380.00 บาท


สายน้ำผึ้ง

สายน้ำผึ้ง (ไม้เลื้อย-ดอกหอมหวาน)
สายน้ำผึ้ง (ไม้เลื้อย-ดอกหอมหวาน) นครราชสีมา

ราคา 230.00 บาท

สายน้ำผึ้ง (ไม้เลื้อย-ดอกหอมหวาน)
สายน้ำผึ้ง (ไม้เลื้อย-ดอกหอมหวาน) นครราชสีมา

ราคา 220.00 บาท

สายน้ำผึ้ง (ไม้เลื้อย-ดอกหอมหวาน)
สายน้ำผึ้ง (ไม้เลื้อย-ดอกหอมหวาน) นครราชสีมา

ราคา 200.00 บาท

สายน้ำผึ้ง (ไม้เลื้อย-ดอกหอม)
สายน้ำผึ้ง (ไม้เลื้อย-ดอกหอม) นครราชสีมา

ราคา 280.00 บาท


ชมนาด

ชมนาด (ไม้เลื้อย-ดอกหอม)
ชมนาด (ไม้เลื้อย-ดอกหอม) นครราชสีมา

ราคา 250.00 บาท

ชมนาด (ดอกหอมคล้ายใบเตย)
ชมนาด (ดอกหอมคล้ายใบเตย) นครราชสีมา

ราคา 250.00 บาท

ชมนาด (ไม้เลื้อย-ดอกสวย)
ชมนาด (ไม้เลื้อย-ดอกสวย) นครราชสีมา

ราคา 220.00 บาท

ชมนาด (ไม้เลื้ือย-ดอกหอม)
ชมนาด (ไม้เลื้ือย-ดอกหอม) นครราชสีมา

ราคา 300.00 บาท


จำปา

มณฑาทิพย์ (ดอกใหญ่ หอมสดชื่น)
มณฑาทิพย์ (ดอกใหญ่ หอมสดชื่น) นครราชสีมา

ราคา 300.00 บาท

มณฑาทิพย์ (ดอกหอม-ปลูกง่าย)
มณฑาทิพย์ (ดอกหอม-ปลูกง่าย) นครราชสีมา

ราคา 400.00 บาท

จำปา (ดอกหอม)
จำปา (ดอกหอม) นครราชสีมา

ราคา 180.00 บาท

มณฑาสวรรค์ (ดอกหอม)
มณฑาสวรรค์ (ดอกหอม) นครราชสีมา

ราคา 1,500.00 บาท


ยี่หุบ

ยี่หุบ (ไม้ไทยโบราณ-ดอกหอม)
ยี่หุบ (ไม้ไทยโบราณ-ดอกหอม) นครราชสีมา

ราคา 300.00 บาท/ต้น

ยี่หุบ (ดอกหอม)
ยี่หุบ (ดอกหอม) นครราชสีมา

ราคา 380.00 บาท


ส่าเหล้าปัตตานี


อินจันทร์

อินจัน (ผลไม้โบราณ-หายาก)
อินจัน (ผลไม้โบราณ-หายาก) นครราชสีมา

ราคา 250.00 บาท

อินจัน (ผลไม้โบราณ)
อินจัน (ผลไม้โบราณ) นครราชสีมา

ราคา 250.00 บาท

อิน-จัน (ผลไม้โบราณ-หอมหวาน)
อิน-จัน (ผลไม้โบราณ-หอมหวาน) นครราชสีมา

ราคา 250.00 บาท


พลัม


หมวดหมู่อื่นๆ

การเวก (ดอกหอมหวาน)
การเวก (ดอกหอมหวาน) นครราชสีมา

ราคา 180.00 บาท

การเวก (ไม้เถาว์-ดอกหอม)
การเวก (ไม้เถาว์-ดอกหอม) นครราชสีมา

ราคา 280.00 บาท

พวงชมพู (ไม้เลื้อย)
พวงชมพู (ไม้เลื้อย) นครราชสีมา

ราคา 280.00 บาท

มะลุลี (ไม้พุ่ม-ดอกหอม)
มะลุลี (ไม้พุ่ม-ดอกหอม) นครราชสีมา

ราคา 250.00 บาท

สร้อยอินทนิล (ไม้เลื้อย)
สร้อยอินทนิล (ไม้เลื้อย) นครราชสีมา

ราคา 280.00 บาท

สร้อยฟ้า (ไม้เลื้อย-ดอกหอม)
สร้อยฟ้า (ไม้เลื้อย-ดอกหอม) นครราชสีมา

ราคา 220.00 บาท

ม่านบาหลี (ไม้เลื้อย-รากสวย)
ม่านบาหลี (ไม้เลื้อย-รากสวย) นครราชสีมา

ราคา 50.00 บาท

ม่านบาหลี (ไม้เลื้อย-รากสวย)
ม่านบาหลี (ไม้เลื้อย-รากสวย) นครราชสีมา

ราคา 50.00 บาท

มธุรดา (ไม้เลื้อย)
มธุรดา (ไม้เลื้อย) นครราชสีมา

ราคา 300.00 บาท

ศรีมาลา (ดอกสวย-ไม้เลื้อย)
ศรีมาลา (ดอกสวย-ไม้เลื้อย) นครราชสีมา

ราคา 230.00 บาท

เหลืองชัชวาลย์ (ไม้เลื้อย)
เหลืองชัชวาลย์ (ไม้เลื้อย) นครราชสีมา

ราคา 280.00 บาท

สร้อยฟ้าสีแดง (ไม้เลื้อย)
สร้อยฟ้าสีแดง (ไม้เลื้อย) นครราชสีมา

ราคา 300.00 บาท

กรรณิการ์ (ไม้ดอกหอม)
กรรณิการ์ (ไม้ดอกหอม) นครราชสีมา

ราคา 250.00 บาท

กระดังงาสงขลา (ดอกหอม)
กระดังงาสงขลา (ดอกหอม) นครราชสีมา

ราคา 200.00 บาท

นางแย้ม (ไม้ไทยดอกหอม)
นางแย้ม (ไม้ไทยดอกหอม) นครราชสีมา

ราคา 200.00 บาท

พุดตานไต้หวัน
พุดตานไต้หวัน นครราชสีมา

ราคา 250.00 บาท

พุทธชาด
พุทธชาด นครราชสีมา

ราคา 280.00 บาท

ราชาวดี (ไม้โบราณ-ดอกหอม)
ราชาวดี (ไม้โบราณ-ดอกหอม) นครราชสีมา

ราคา 220.00 บาท

ราชาวดี (ดอกหอม)
ราชาวดี (ดอกหอม) นครราชสีมา

ราคา 200.00 บาท

ราตรี (ดอกหอมคล้ายแป้ง-เย็นสดชื่น)
ราตรี (ดอกหอมคล้ายแป้ง-เย็นสดชื่น) นครราชสีมา

ราคา 280.00 บาท

กล้วยไม้ เอื้องไอยเรศ
กล้วยไม้ เอื้องไอยเรศ นครราชสีมา

ราคา 250.00 บาท

ลำดวนเหลือง (ไม้ดอกหอม-โบราณ)
ลำดวนเหลือง (ไม้ดอกหอม-โบราณ) นครราชสีมา

ราคา 200.00 บาท

ลำดวน (ไม้ยืนต้น-ดอกหอม)
ลำดวน (ไม้ยืนต้น-ดอกหอม) นครราชสีมา

ราคา 200.00 บาท

ปีบยูนาน (ดอกหอม)
ปีบยูนาน (ดอกหอม) นครราชสีมา

ราคา 250.00 บาท

โมกแดง  (หายาก-น่าสะสม)
โมกแดง (หายาก-น่าสะสม) นครราชสีมา

ราคา 600.00 บาท

หอมหมื่นลี้ (ไม้ดอกหอม)
หอมหมื่นลี้ (ไม้ดอกหอม) นครราชสีมา

ราคา 220.00 บาท

กรายพวง (ไม้ไทยดอกหอม)
กรายพวง (ไม้ไทยดอกหอม) นครราชสีมา

ราคา 2,560.00 บาท

บุหงาส่าหรี (ดอกหอม)
บุหงาส่าหรี (ดอกหอม) นครราชสีมา

ราคา 350.00 บาท

ปริศนา (ไม้ดอกหอม-หายาก)
ปริศนา (ไม้ดอกหอม-หายาก) นครราชสีมา

ราคา 500.00 บาท

รักแรกพบ
รักแรกพบ นครราชสีมา

ราคา 250.00 บาท

พุดเศรษฐีสยาม
พุดเศรษฐีสยาม นครราชสีมา

ราคา 280.00 บาท

แก้วเจ้าจอม (ไม้หายาก)
แก้วเจ้าจอม (ไม้หายาก) นครราชสีมา

ราคา 220.00 บาท

เทียนกิ่งขาว (ดอกหอมแรง)
เทียนกิ่งขาว (ดอกหอมแรง) นครราชสีมา

ราคา 250.00 บาท

เทียนกิ่งขาว (ไม้พุ่มดอกหอม)
เทียนกิ่งขาว (ไม้พุ่มดอกหอม) นครราชสีมา

ราคา 250.00 บาท

ข้าวหลามดง
ข้าวหลามดง นครราชสีมา

ราคา 1,240.00 บาท

จำปูน (ดอกหอม)
จำปูน (ดอกหอม) นครราชสีมา

ราคา 1,240.00 บาท

บุหงาลำเจียก (ไม้ไทยดอกหอม)
บุหงาลำเจียก (ไม้ไทยดอกหอม) นครราชสีมา

ราคา 2,460.00 บาท

มโนรมย์ หรือ ทองหลางสีแดง
มโนรมย์ หรือ ทองหลางสีแดง นครราชสีมา

ราคา 300.00 บาท

แย้มปีนัง (ดอกหอม)
แย้มปีนัง (ดอกหอม) นครราชสีมา

ราคา 250.00 บาท

บุหงารำไป (ดอกหอม-หายาก)
บุหงารำไป (ดอกหอม-หายาก) นครราชสีมา

ราคา 380.00 บาท

พุดภูเก็ต (ไม้หายาก-ดอกหอม)
พุดภูเก็ต (ไม้หายาก-ดอกหอม) นครราชสีมา

ราคา 380.00 บาท

กลิ่นร่ำ (ไม้ไทยดอกหอม-หายาก)
กลิ่นร่ำ (ไม้ไทยดอกหอม-หายาก) นครราชสีมา

ราคา 2,260.00 บาท

ลำดวนดอย
ลำดวนดอย นครราชสีมา

ราคา 850.00 บาท

พุดตูม หรือ พุดร้อยมาลัย
พุดตูม หรือ พุดร้อยมาลัย นครราชสีมา

ราคา 280.00 บาท

ผีเสื้อแสนสวย
ผีเสื้อแสนสวย นครราชสีมา

ราคา 250.00 บาท

เสริมบารมี (ไม้มงคล-ใบสวย)
เสริมบารมี (ไม้มงคล-ใบสวย) นครราชสีมา

ราคา 80.00 บาท

เศรษฐีแสงจันทร์ (ไม้ใบสวยๆ)
เศรษฐีแสงจันทร์ (ไม้ใบสวยๆ) นครราชสีมา

ราคา 80.00 บาท

โชคเก้าชั้น (หรือ หน้าวัวใบ)
โชคเก้าชั้น (หรือ หน้าวัวใบ) นครราชสีมา

ราคา 80.00 บาท/ต้น

เศรษฐีเรือนทอง (ไม้ใบสวยๆ)
เศรษฐีเรือนทอง (ไม้ใบสวยๆ) นครราชสีมา

ราคา 80.00 บาท

มะปรางหวาน
มะปรางหวาน นครราชสีมา

ราคา 380.00 บาท

ประดู่แดง (ดอกหอม)
ประดู่แดง (ดอกหอม) นครราชสีมา

ราคา 200.00 บาท

พิกุล (ไม้โบราณ-ดอกหอม)
พิกุล (ไม้โบราณ-ดอกหอม) นครราชสีมา

ราคา 250.00 บาท

พิกุล (ดอกหอม)
พิกุล (ดอกหอม) นครราชสีมา

ราคา 200.00 บาท

ทองกวาว (ต้นจาน)
ทองกวาว (ต้นจาน) นครราชสีมา

ราคา 200.00 บาท

ทองกวาว
ทองกวาว นครราชสีมา

ราคา 80.00 บาท

ชมพูพันธุ์ทิพย์ (ดอกสวย-ปลูกง่าย)
ชมพูพันธุ์ทิพย์ (ดอกสวย-ปลูกง่าย) นครราชสีมา

ราคา 200.00 บาท/ต้น

จิกมุจรินทร์ (ดอกสวย-ปลูกง่าย)
จิกมุจรินทร์ (ดอกสวย-ปลูกง่าย) นครราชสีมา

ราคา 200.00 บาท

มะกอกน้ำ (ผลอร่อย-ปลูกง่าย)
มะกอกน้ำ (ผลอร่อย-ปลูกง่าย) นครราชสีมา

ราคา 160.00 บาท

มะขามเทศ
มะขามเทศ นครราชสีมา

ราคา 100.00 บาท

จันทน์กะพ้อ (ดอกหอม-หายาก)
จันทน์กะพ้อ (ดอกหอม-หายาก) นครราชสีมา

ราคา 150.00 บาท

คำมอกหลวง (ไม้ยืนต้น-ดอกหอม)
คำมอกหลวง (ไม้ยืนต้น-ดอกหอม) นครราชสีมา

ราคา 200.00 บาท

ชงโคฮอล์แลนด์ (ดอกหอม-ปลูกง่าย)
ชงโคฮอล์แลนด์ (ดอกหอม-ปลูกง่าย) นครราชสีมา

ราคา 230.00 บาท

ชงโคฮอลแลนด์
ชงโคฮอลแลนด์ นครราชสีมา

ราคา 230.00 บาท

ชมพู่มะเหมี่ยว (โบราณ-หายาก)
ชมพู่มะเหมี่ยว (โบราณ-หายาก) นครราชสีมา

ราคา 280.00 บาท

ชมพู่มะเหมี่ยว (โบราณ-หายาก)
ชมพู่มะเหมี่ยว (โบราณ-หายาก) นครราชสีมา

ราคา 300.00 บาท

การบูร (ดอกหอม)
การบูร (ดอกหอม) นครราชสีมา

ราคา 150.00 บาท

ศรีตรัง (ดอกสวย)
ศรีตรัง (ดอกสวย) นครราชสีมา

ราคา 200.00 บาท

ศรีตรัง
ศรีตรัง นครราชสีมา

ราคา 200.00 บาท

อะโวคาโด้ (บู้ท7)
อะโวคาโด้ (บู้ท7) นครราชสีมา

ราคา 380.00 บาท

รวงผึ้ง (ไม้ดอกหอมไทยแท้)
รวงผึ้ง (ไม้ดอกหอมไทยแท้) นครราชสีมา

ราคา 450.00 บาท

ทองหลางใบลาย (ไม้มงคล)
ทองหลางใบลาย (ไม้มงคล) นครราชสีมา

ราคา 450.00 บาท

สาละลังกา (ต้นไม้ในพุทธประวัติ)
สาละลังกา (ต้นไม้ในพุทธประวัติ) นครราชสีมา

ราคา 200.00 บาท

สาละลังกา (ดอกหอม)
สาละลังกา (ดอกหอม) นครราชสีมา

ราคา 180.00 บาท

วาซีวีเซีย (ไม้ยืนต้น-ดอกสวย)
วาซีวีเซีย (ไม้ยืนต้น-ดอกสวย) นครราชสีมา

ราคา 890.00 บาท

โยทะกา
โยทะกา นครราชสีมา

ราคา 200.00 บาท

มะขามป้อมยักษ์อินเดีย
มะขามป้อมยักษ์อินเดีย นครราชสีมา

ราคา 200.00 บาท

สมอไทย
สมอไทย นครราชสีมา

ราคา 100.00 บาท

กัลปพฤกษ์ (ไม้ขุดล้อม-ฟอร์มต้นสวย)
กัลปพฤกษ์ (ไม้ขุดล้อม-ฟอร์มต้นสวย) นครราชสีมา

ราคา 23,000.00 บาท

สราญรมย์ หรือ ทองหลางสีส้ม
สราญรมย์ หรือ ทองหลางสีส้ม นครราชสีมา

ราคา 300.00 บาท

ม่อนไข่ (ผลไม้เนื้ออร่อย)
ม่อนไข่ (ผลไม้เนื้ออร่อย) นครราชสีมา

ราคา 100.00 บาท

โกโก้
โกโก้ นครราชสีมา

ราคา 200.00 บาท

ธรณีสาร (ไม้สมุนไพร)
ธรณีสาร (ไม้สมุนไพร) นครราชสีมา

ราคา 200.00 บาท

เมนูส่วนล่างของเว็บ