ค้นหาสินค้าล้างข้อมูล

สินค้าทั้งหมดในร้าน

ร้าน: สวนแสนปัญญา1

หินประดับสวน

หินจัดสวน แม่ออนเชียงใหม่
หินจัดสวน แม่ออนเชียงใหม่ เชียงใหม่

ราคา 5.00 บาท/กิโลกรัม

หินจัดสวน แม่ออนเชียงใหม่
หินจัดสวน แม่ออนเชียงใหม่ เชียงใหม่

ราคา 5.00 บาท/กิโลกรัม

หินฟองน้ำ แม่ออนเชียงใหม่
หินฟองน้ำ แม่ออนเชียงใหม่ เชียงใหม่

ราคา 6.00 บาท/กิโลกรัม

หินฟองน้ำ แม่ออนเชียงใหม่
หินฟองน้ำ แม่ออนเชียงใหม่ เชียงใหม่

ราคา 6.00 บาท/กิโลกรัม

ก้อนหินจัดสวน
ก้อนหินจัดสวน เชียงใหม่

ราคา 5.00 บาท/กิโลกรัม

ก้อนหินจัดสวน
ก้อนหินจัดสวน เชียงใหม่

ราคา 5.00 บาท/กิโลกรัม

ก้อนหินจัดสวน
ก้อนหินจัดสวน เชียงใหม่

ราคา 5.00 บาท/กิโลกรัม

ก้อนหินจัดสวน
ก้อนหินจัดสวน เชียงใหม่

ราคา 5.00 บาท/กิโลกรัม


รวงผึ้ง

ต้นรวงผึ้ง เชียงใหม่
ต้นรวงผึ้ง เชียงใหม่ เชียงใหม่

ราคา 20,000.00 บาท/ต้น

้ต้นรวงผึ้ง เชียงใหม่
้ต้นรวงผึ้ง เชียงใหม่ เชียงใหม่

ราคา 20,000.00 บาท/ต้น

ต้นรวงผึ้ง เชียงใหม่
ต้นรวงผึ้ง เชียงใหม่ เชียงใหม่

ราคา 20,000.00 บาท/ต้น

ต้นรวงผึ้ง เชียงใหม่
ต้นรวงผึ้ง เชียงใหม่ เชียงใหม่

ราคา 20,000.00 บาท/ต้น


สน

สนมังกร เชียงใหม่
สนมังกร เชียงใหม่ เชียงใหม่

ราคา 1,800.00 บาท/ต้น

สนมังกร เชียงใหม่
สนมังกร เชียงใหม่ เชียงใหม่

ราคา 400.00 บาท/ต้น

สนมังกร เชียงใหม่
สนมังกร เชียงใหม่ เชียงใหม่

ราคา 500.00 บาท/ต้น

สนมังกร
สนมังกร เชียงใหม่

ราคา 400.00 บาท/ต้น

สนมังกร
สนมังกร เชียงใหม่

ราคา 500.00 บาท/ต้น


นางพญาเสือโคร่ง

ต้นนางพญาเสือโคร่ง
ต้นนางพญาเสือโคร่ง เชียงใหม่

ราคา 8,000.00 บาท/ต้น

ต้นนางพญาเสือโคร่ง
ต้นนางพญาเสือโคร่ง เชียงใหม่

ราคา 8,000.00 บาท/ต้น

ต้นนางพญาเสือโคร่ง
ต้นนางพญาเสือโคร่ง เชียงใหม่

ราคา 20,000.00 บาท/ต้น

ต้นนางพญาเสือโคร่ง
ต้นนางพญาเสือโคร่ง เชียงใหม่

ราคา 6,000.00 บาท/ต้น


จามจุรี

ต้นจามจุรี เชียงใหม่
ต้นจามจุรี เชียงใหม่ เชียงใหม่

ราคา 50,000.00 บาท/ต้น

ต้นจามจุรี เชียงใหม่
ต้นจามจุรี เชียงใหม่ เชียงใหม่

ราคา 45,000.00 บาท/ต้น

ต้นจามจุรี เชียงใหม่
ต้นจามจุรี เชียงใหม่ เชียงใหม่

ราคา 25,000.00 บาท/ต้น

ต้นจามจุรี เชียงใหม่
ต้นจามจุรี เชียงใหม่ เชียงใหม่

ราคา 45,000.00 บาท/ต้น


สนฉัตร

ต้นสนฉัตร เชียงใหม่
ต้นสนฉัตร เชียงใหม่ เชียงใหม่

ราคา 9,000.00 บาท/ต้น

สนฉัตร เชียงใหม่
สนฉัตร เชียงใหม่ เชียงใหม่

ราคา 3,000.00 บาท/ต้น

สนฉัตร
สนฉัตร เชียงใหม่

ราคา 5,000.00 บาท/ต้น


ทองกวาว

ต้นทองกวาว เชียงใหม
ต้นทองกวาว เชียงใหม เชียงใหม่

ราคา 20,000.00 บาท/ต้น

ต้นทองกวาว
ต้นทองกวาว เชียงใหม่


หมวดหมู่อื่นๆ

ต้นลีลาวดี
ต้นลีลาวดี เชียงใหม่

ต้นลีลาวดี
ต้นลีลาวดี เชียงใหม่

ต้นตะโก เชียงใหม่
ต้นตะโก เชียงใหม่ เชียงใหม่

ราคา 40,000.00 บาท/ต้น

ต้นตะโก เชียงใหม่
ต้นตะโก เชียงใหม่ เชียงใหม่

ราคา 35,000.00 บาท/ต้นสน

ไผ่ดำ กอใหญ่
ไผ่ดำ กอใหญ่ เชียงใหม่

ราคา 15,000.00 บาท/กอ

ต้นแอปเปิ้ล สตาร์ เชียงใหม่
ต้นแอปเปิ้ล สตาร์ เชียงใหม่ เชียงใหม่

ราคา 27,000.00 บาท/ต้น

ต้นประดู่ป่า เชียงใหม่
ต้นประดู่ป่า เชียงใหม่ เชียงใหม่

ราคา 15,000.00 บาท/ต้น

ต้นประดู่ป่า
ต้นประดู่ป่า เชียงใหม่

ราคา 20,000.00 บาท/ต้น

ต้นจิกน้ำ
ต้นจิกน้ำ เชียงใหม่

ราคา 35,000.00 บาท/ต้น

กระพี้จั่น
กระพี้จั่น เชียงใหม่

ต้นเสลา เชียงใหม่
ต้นเสลา เชียงใหม่ เชียงใหม่

ราคา 27,000.00 บาท/ต้น

ต้นแคนา
ต้นแคนา เชียงใหม่

ต้นแคนา
ต้นแคนา เชียงใหม่

ต้นสาละ เชียงใหม่
ต้นสาละ เชียงใหม่ เชียงใหม่

ราคา 35,000.00 บาท/ต้น

ต้นอินทนิล
ต้นอินทนิล เชียงใหม่

ราคา 10,000.00 บาท/ต้น

ต้นชุมแสง
ต้นชุมแสง เชียงใหม่

ราคา 30,000.00 บาท

ต้นชุมแสง
ต้นชุมแสง เชียงใหม่

ราคา 25,000.00 บาท/ต้น

ต้นเสี้ยวป่า
ต้นเสี้ยวป่า เชียงใหม่

ราคา 20,000.00 บาท/ต้น

เมนูส่วนล่างของเว็บ