ค้นหาสินค้าล้างข้อมูล

สินค้าทั้งหมดในร้าน

ร้าน: สวนสมโภชพันธุ์ไม้

เมล็ดพันธุ์ไม้ดอก-ไม้ประดับ

เมล็ดเหลืองปรีดียาธร
เมล็ดเหลืองปรีดียาธร สระบุรี

ราคา 1.00 บาท/เมล็ด

เมล็ดหูกระจง
เมล็ดหูกระจง สระบุรี

ราคา 1.00 บาท/เมล็ด

เมล็ดหางนกยูงฝรั่ง
เมล็ดหางนกยูงฝรั่ง สระบุรี

ราคา 1.00 บาท/เมล็ด

เมล็ดหางนกยูงไทย
เมล็ดหางนกยูงไทย สระบุรี

ราคา 1.00 บาท/เมล็ด

เมล็ดราชพฤกษ์
เมล็ดราชพฤกษ์ สระบุรี

ราคา 1.00 บาท/เมล็ด

เมล็ดโมกหลวง
เมล็ดโมกหลวง สระบุรี

ราคา 1.00 บาท/เมล็ด

เมล็ดปีป
เมล็ดปีป สระบุรี

ราคา 1.00 บาท/เมล็ด

เมล็ดปอขาว
เมล็ดปอขาว สระบุรี

ราคา 1.00 บาท/เมล็ด

เมล็ดประดู่แดง
เมล็ดประดู่แดง สระบุรี

ราคา 5.00 บาท/เมล็ด

เมล็ดทองอุไร
เมล็ดทองอุไร สระบุรี

ราคา 1.00 บาท/เมล็ด

เมล็ดทรงบาดาล
เมล็ดทรงบาดาล สระบุรี

ราคา 1.00 บาท/เมล็ด


เมล็ดพันธุ์ไม้ผล-ไม้ยืนต้น

เมล็ดมะค่าโมง
เมล็ดมะค่าโมง สระบุรี

ราคา 1.00 บาท/เมล็ด

เมล็ดพยุง
เมล็ดพยุง สระบุรี

ราคา 1.00 บาท/เมล็ด

เมล็ดประดู่ป่า
เมล็ดประดู่ป่า สระบุรี

ราคา 1.00 บาท/เมล็ด

เมล็ดนนทรี
เมล็ดนนทรี สระบุรี

ราคา 1.00 บาท/เมล็ด

เมล็ดตะแบก
เมล็ดตะแบก สระบุรี

ราคา 1.00 บาท/เมล็ด

เมล็ดแดง
เมล็ดแดง สระบุรี

ราคา 1.00 บาท/เมล็ด

เมล็ดต้นผักพฤกษ์ ต้นซึก มะรุมป่า
เมล็ดต้นผักพฤกษ์ ต้นซึก มะรุมป่า สระบุรี

ราคา 1.00 บาท/เมล็ด

เมล็ดแคนา
เมล็ดแคนา สระบุรี

ราคา 1.00 บาท/ต้น

เมล็ดจามจุรี
เมล็ดจามจุรี สระบุรี

ราคา 1.00 บาท/เมล็ด

เมล็ดกันเกรา
เมล็ดกันเกรา สระบุรี

ราคา 1.00 บาท/เมล็ด

เมล็ดกระถินเทพา
เมล็ดกระถินเทพา สระบุรี

ราคา 1.00 บาท/เมล็ด

เมล็ดฝางเสน
เมล็ดฝางเสน สระบุรี

ราคา 1.00 บาท/เมล็ด


เมล็ดพันธุ์สมุนไพร-เครื่องเทศ

เมล็ดอัญชันดอกซ้อน
เมล็ดอัญชันดอกซ้อน สระบุรี

ราคา 1.00 บาท/เมล็ด

เมล็ดมะฮอกกานี
เมล็ดมะฮอกกานี สระบุรี

ราคา 1.00 บาท/เมล็ด

เมล็ดมะเกลือ
เมล็ดมะเกลือ สระบุรี

ราคา 1.00 บาท/เมล็ด

เมล็ดฝางเสน
เมล็ดฝางเสน สระบุรี

ราคา 1.00 บาท/เมล็ด

เมล็ดตะลิงปลิง
เมล็ดตะลิงปลิง สระบุรี

ราคา 1.00 บาท/เมล็ด

เมล็ดงิ้วแดง
เมล็ดงิ้วแดง สระบุรี

ราคา 1.00 บาท/เมล็ด

เมล็ดครอบจักรวาล
เมล็ดครอบจักรวาล สระบุรี

ราคา 1.00 บาท/เมล็ด

เมล็ดขี้เหล็ก
เมล็ดขี้เหล็ก สระบุรี

ราคา 1.00 บาท/เมล็ด

เมล็ดกระเจี๊ยบแดง
เมล็ดกระเจี๊ยบแดง สระบุรี

ราคา 1.00 บาท/เมล็ด


จำปี

ต้นจำปีสีนวล
ต้นจำปีสีนวล สระบุรี

ราคา 150.00 บาท/ต้น

ต้นจำปีสีทอง
ต้นจำปีสีทอง สระบุรี

ราคา 150.00 บาท/ต้น

ต้นจำปีสิรินธร
ต้นจำปีสิรินธร สระบุรี

ราคา 300.00 บาท/ต้น

ต้นจำปีแดง
ต้นจำปีแดง สระบุรี

ราคา 200.00 บาท/ต้น

ต้นจำปีแขก
ต้นจำปีแขก สระบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น

ต้นจำปี
ต้นจำปี สระบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น


โพธิ์

ต้นโพทะเล
ต้นโพทะเล สระบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น

ต้นศรีมหาโพธิ์
ต้นศรีมหาโพธิ์ สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

ต้นโพธิ์ศรี
ต้นโพธิ์ศรี สระบุรี

ราคา 100.00 บาท/ต้น

ต้นโพธิ์ทะเล
ต้นโพธิ์ทะเล สระบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น

ต้นโพธิ์
ต้นโพธิ์ สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น


เมล็ดพันธุ์ผัก

มะเขือพวงไร้หนาม
มะเขือพวงไร้หนาม สระบุรี

ราคา 1.00 บาท/เมล็ด

เมล็ดตำลึง
เมล็ดตำลึง สระบุรี

ราคา 1.00 บาท/เมล็ด

เมล็ดแคบ้าน (ขาว, แดง)
เมล็ดแคบ้าน (ขาว, แดง) สระบุรี

ราคา 1.00 บาท/เมล็ด

เมล็ดกระเพรา
เมล็ดกระเพรา สระบุรี

ราคา 1.00 บาท/เมล็ด

เมล็ดกระถินไทย
เมล็ดกระถินไทย สระบุรี

ราคา 1.00 บาท/เมล็ด


อบเชย

ต้นอบเชยไทย
ต้นอบเชยไทย สระบุรี

ราคา 100.00 บาท/ต้น

ต้นอบเชยเทศ
ต้นอบเชยเทศ สระบุรี

ราคา 100.00 บาท/ต้น

ต้นอบเชยญวน
ต้นอบเชยญวน สระบุรี

ราคา 100.00 บาท/ต้น

ต้นอบเชย
ต้นอบเชย สระบุรี

ราคา 100.00 บาท/ต้น


กระดังงา

กระดังงาสงขลา
กระดังงาสงขลา สระบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น

กระดังงา
กระดังงา สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

ต้นกระดังงาไทย
ต้นกระดังงาไทย สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

ต้นกระดังงาสงขลา
ต้นกระดังงาสงขลา สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น


พุดตาน

ต้นพุดตานฮาวาย
ต้นพุดตานฮาวาย สระบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น

ต้นพุดตานญี่ปุ่น
ต้นพุดตานญี่ปุ่น สระบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น

ต้นพุดตาน
ต้นพุดตาน สระบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น


ปีบ

ต้นปีปไหหนาน
ต้นปีปไหหนาน สระบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น

ต้นปีปทอง หรือกาสะลองคำ
ต้นปีปทอง หรือกาสะลองคำ สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

ต้นปีป
ต้นปีป สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น


ทองหลางลาย

ต้นปาริฉัตร
ต้นปาริฉัตร สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

ต้นทองหลางด่าง
ต้นทองหลางด่าง สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

ต้นทองหลางกินใบ
ต้นทองหลางกินใบ สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น


พู่นายพล

ต้นพู่นายพลดอกแดง
ต้นพู่นายพลดอกแดง สระบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น

ต้นพู่นายพลดอกชมพู
ต้นพู่นายพลดอกชมพู สระบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น

ต้นพู่นายพลดอกขาว
ต้นพู่นายพลดอกขาว สระบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น


ประดู่

ต้นประดู่ป่า
ต้นประดู่ป่า สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

ต้นประดู่แดง
ต้นประดู่แดง สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

ต้นประดู่กิ่งอ่อน
ต้นประดู่กิ่งอ่อน สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น


มะเดื่อ

มะเดื่อหอม
มะเดื่อหอม สระบุรี

ราคา 100.00 บาท/ต้น

ต้นมะเดื่อฉิ่ง
ต้นมะเดื่อฉิ่ง สระบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น

ต้นมะเดื่ออุทุมพร
ต้นมะเดื่ออุทุมพร สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น


มะลุลี

ต้นมลุลี
ต้นมลุลี สระบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น

ต้นมลุลี
ต้นมลุลี สระบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น

ต้นดอกมลุลี
ต้นดอกมลุลี สระบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น


หมวดหมู่อื่นๆ

ต้นการเวก
ต้นการเวก สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

ต้นขจร
ต้นขจร สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

ต้นคัดเค้า
ต้นคัดเค้า สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

ต้นกำลังช้างเผือก
ต้นกำลังช้างเผือก สระบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น

ต้นสายหยุดแดง
ต้นสายหยุดแดง สระบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น

อัญชันดอกซ้อน
อัญชันดอกซ้อน สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

ต้นชมนาด
ต้นชมนาด สระบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น

ต้นหิรัญญิการ์
ต้นหิรัญญิการ์ สระบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น

ต้นแก้วมุกดา
ต้นแก้วมุกดา สระบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น

กรรณิการ์
กรรณิการ์ สระบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น

ต้นกรรณิการ์
ต้นกรรณิการ์ สระบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น

ต้นพญากาหลง
ต้นพญากาหลง สระบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น

ต้นกาหลง
ต้นกาหลง สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

ต้นช้องนาง
ต้นช้องนาง สระบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น

ต้นทองอุไร
ต้นทองอุไร สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

ต้นนางแย้ม
ต้นนางแย้ม สระบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น

ต้นพุดซ้อน
ต้นพุดซ้อน สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

ต้นพุดสามสี
ต้นพุดสามสี สระบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น

ต้นพุทธชาด
ต้นพุทธชาด สระบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น

ต้นเฟื่องฟ้า
ต้นเฟื่องฟ้า สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

ต้นมะลิหลวง
ต้นมะลิหลวง สระบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น

ต้นมะลิ
ต้นมะลิ สระบุรี

ราคา 10.00 บาท/ต้น

ต้นรำเพย
ต้นรำเพย สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

ต้นลำดวน
ต้นลำดวน สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

ต้นจำปา
ต้นจำปา สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

ต้นสุพรรณิการ์
ต้นสุพรรณิการ์ สระบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น

ต้นลีลาวดีลูกศร
ต้นลีลาวดีลูกศร สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

ต้นดาหลา
ต้นดาหลา สระบุรี

ราคา 2,500.00 บาท/ต้น

ต้นพุดพิชญา
ต้นพุดพิชญา สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

ต้นยี่หุบปลี
ต้นยี่หุบปลี สระบุรี

ราคา 100.00 บาท/ต้น

ต้นยี่หุบ
ต้นยี่หุบ สระบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น

ต้นนมแมว
ต้นนมแมว สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

ต้นมณฑาทิพย์
ต้นมณฑาทิพย์ สระบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น

ต้นมณฑาทอง
ต้นมณฑาทอง สระบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น

ต้นขิงแดง
ต้นขิงแดง สระบุรี

ราคา 250.00 บาท/ต้น

ต้นหอมหมื่นลี้
ต้นหอมหมื่นลี้ สระบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น

ต้นกลาย
ต้นกลาย สระบุรี

ราคา 200.00 บาท/ต้น

ต้นบุหงาส่าหรี
ต้นบุหงาส่าหรี สระบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น

ต้นบุหรง
ต้นบุหรง สระบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น

ต้นรักแรกพบ
ต้นรักแรกพบ สระบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น

ต้นประยงค์
ต้นประยงค์ สระบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น

ต้นมหาหงส์
ต้นมหาหงส์ สระบุรี

ราคา 100.00 บาท/ต้น

ต้นพุดแสงอุษา
ต้นพุดแสงอุษา สระบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น

ต้นพุดเศรษฐีสยาม
ต้นพุดเศรษฐีสยาม สระบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น

ต้นพุดทูอินวัน
ต้นพุดทูอินวัน สระบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น

ต้นแก้วเจ้าจอม
ต้นแก้วเจ้าจอม สระบุรี

ราคา 200.00 บาท/ต้น

ต้นข้าวหลามดง
ต้นข้าวหลามดง สระบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น

ต้นพู่ระหงส์
ต้นพู่ระหงส์ สระบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น

ต้นบุหงาลำเจียก
ต้นบุหงาลำเจียก สระบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น

ต้นบุหงาเซิง
ต้นบุหงาเซิง สระบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น

ต้นพุดตะแคง
ต้นพุดตะแคง สระบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น

ต้นพุดน้ำบุศย์
ต้นพุดน้ำบุศย์ สระบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น

ต้นพุดเวียดนาม
ต้นพุดเวียดนาม สระบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น

ต้นพุดแตรงอน
ต้นพุดแตรงอน สระบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น

ต้นดอกรักร้อยมาลัย
ต้นดอกรักร้อยมาลัย สระบุรี

ราคา 20.00 บาท/ต้น

ต้นรักดอกซ้อน
ต้นรักดอกซ้อน สระบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น

ต้นมโนรมย์
ต้นมโนรมย์ สระบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น

ต้นแย้มปีนัง
ต้นแย้มปีนัง สระบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น

ต้นโมกหลวง
ต้นโมกหลวง สระบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น

ต้นพุดมาลัย
ต้นพุดมาลัย สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

ต้นจันทน์ผา
ต้นจันทน์ผา สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

ต้นยางอินเดียด่าง
ต้นยางอินเดียด่าง สระบุรี

ราคา 150.00 บาท/ต้น

ต้นยางอินเดีย
ต้นยางอินเดีย สระบุรี

ราคา 150.00 บาท/ต้น

ต้นไทรย้อย
ต้นไทรย้อย สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

ต้นปาล์มขวด
ต้นปาล์มขวด สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

หมากเหลือง
หมากเหลือง สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

ต้นหมากนวล
ต้นหมากนวล สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

ต้นพะยอม
ต้นพะยอม สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

ต้นกันเกรา
ต้นกันเกรา สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

ต้นหูกระจง
ต้นหูกระจง สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

ต้นปาล์มฟอกเทล
ต้นปาล์มฟอกเทล สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

ต้นหางนกยูงฝรั่ง
ต้นหางนกยูงฝรั่ง สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

ต้นหางนกยูงไทย
ต้นหางนกยูงไทย สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

ต้นหอมเจ็ดชั้น
ต้นหอมเจ็ดชั้น สระบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น

ต้นเทียนทอง
ต้นเทียนทอง สระบุรี

ราคา 10.00 บาท/ต้น

ต้นคริสติน่า
ต้นคริสติน่า สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

ต้นเข็มปัตตาเวีย
ต้นเข็มปัตตาเวีย สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

ต้นชาฮกเกี้ยน
ต้นชาฮกเกี้ยน สระบุรี

ราคา 10.00 บาท/ต้น

ต้นเตยหอม
ต้นเตยหอม สระบุรี

ราคา 10.00 บาท/ต้น

ต้นใบเงิน
ต้นใบเงิน สระบุรี

ราคา 10.00 บาท/ต้น

ต้นใบทอง
ต้นใบทอง สระบุรี

ราคา 10.00 บาท/ต้น

ต้นใบนาค
ต้นใบนาค สระบุรี

ราคา 10.00 บาท/ต้น

ต้นส้มจี๊ด
ต้นส้มจี๊ด สระบุรี

ราคา 100.00 บาท/ต้น

ต้นเบาบับ
ต้นเบาบับ สระบุรี

ราคา 100.00 บาท/ต้น

ต้นสาวสันทราย
ต้นสาวสันทราย สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

ต้นเทียนหยด
ต้นเทียนหยด สระบุรี

ราคา 10.00 บาท/ต้น

ต้นสนฉัตร
ต้นสนฉัตร สระบุรี

ราคา 300.00 บาท/ต้น

ต้นมะสัง
ต้นมะสัง สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

ต้นไทรเกาหลี
ต้นไทรเกาหลี สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

ต้นสั่งทำ
ต้นสั่งทำ สระบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น

ต้นมิกกี้เม้าส์
ต้นมิกกี้เม้าส์ สระบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น

ต้นกาแฟอาราบิก้า
ต้นกาแฟอาราบิก้า สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

ต้นมะพร้าวน้ำหอม
ต้นมะพร้าวน้ำหอม สระบุรี

ราคา 100.00 บาท/ต้น

ต้นมะเขือต้น
ต้นมะเขือต้น สระบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น

ต้นมะขาม
ต้นมะขาม สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

ต้นมะม่วงหิมพานต์
ต้นมะม่วงหิมพานต์ สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

ต้นศุภโชค
ต้นศุภโชค สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

ต้นชมพู่น้ำดอกไม้
ต้นชมพู่น้ำดอกไม้ สระบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น

ต้นขนุน
ต้นขนุน สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

ต้นทุเรียน
ต้นทุเรียน สระบุรี

ราคา 150.00 บาท/ต้น

ต้นนุ่น
ต้นนุ่น สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

ต้นนุ่น
ต้นนุ่น สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

ต้นฝรั่งขี้นก
ต้นฝรั่งขี้นก สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

ต้นสะเดาช้าง
ต้นสะเดาช้าง สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

ต้นสะเดา
ต้นสะเดา สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

ต้นหมากเม่า
ต้นหมากเม่า สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

กล้าสักทอง
กล้าสักทอง สระบุรี

ราคา 20.00 บาท/ต้น

ต้นยางนา
ต้นยางนา สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

ต้นมะฮอกกานี
ต้นมะฮอกกานี สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

ต้นบัวสวรรค์
ต้นบัวสวรรค์ สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

ต้นมะยมป่า
ต้นมะยมป่า สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

ต้นมะยม
ต้นมะยม สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

ต้นผักหวานป่า
ต้นผักหวานป่า สระบุรี

ราคา 300.00 บาท/ต้น

ต้นผักหวานบ้าน
ต้นผักหวานบ้าน สระบุรี

ราคา 20.00 บาท/ต้น

ต้นอโศกอินเดีย
ต้นอโศกอินเดีย สระบุรี

ราคา 250.00 บาท/ต้น

ไม้หอม
ไม้หอม สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

ต้นกฤษณา
ต้นกฤษณา สระบุรี

ราคา 25.00 บาท/ต้น

ต้นมะตูมซาอุ
ต้นมะตูมซาอุ สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

ต้นมะตูม
ต้นมะตูม สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

ต้นพยุง
ต้นพยุง สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

ต้นพิกุล
ต้นพิกุล สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

ต้นทองกวาว
ต้นทองกวาว สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

ต้นบุนนาค
ต้นบุนนาค สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

ต้นเพกา
ต้นเพกา สระบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น

ต้นชมพูพันธุ์ทิพย์
ต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

ต้นเหลืองปรีดียาธร
ต้นเหลืองปรีดียาธร สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

ต้นจิกน้ำ
ต้นจิกน้ำ สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

ต้นมะกอกฝรั่ง
ต้นมะกอกฝรั่ง สระบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น

ต้นมะกอกน้ำ
ต้นมะกอกน้ำ สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

ต้นแคบ้าน (ขาว, แดง)
ต้นแคบ้าน (ขาว, แดง) สระบุรี

ราคา 10.00 บาท/ต้น

ต้นงิ้วแดง
ต้นงิ้วแดง สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

ต้นงิ้ว
ต้นงิ้ว สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

กระโดน
กระโดน สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

ต้นกระโดน
ต้นกระโดน สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

ต้นสนสามใบ
ต้นสนสามใบ สระบุรี

ราคา 100.00 บาท/ต้น

ต้นสนประดิพัทธ์
ต้นสนประดิพัทธ์ สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

ต้นมะขามเทศ
ต้นมะขามเทศ สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

ต้นไข่เน่า
ต้นไข่เน่า สระบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น

ต้นขี้เหล็กอเมริกัน
ต้นขี้เหล็กอเมริกัน สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

ต้นขี้เหล็ก
ต้นขี้เหล็ก สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

ต้นชัยพฤกษ์
ต้นชัยพฤกษ์ สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

ต้นจันกระพ้อ
ต้นจันกระพ้อ สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

ต้นตะเคียนทอง
ต้นตะเคียนทอง สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

ต้นมะพลับยอดดำ
ต้นมะพลับยอดดำ สระบุรี

ราคา 100.00 บาท/ต้น

ต้นมะพลับ
ต้นมะพลับ สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

ปี้จั่น
ปี้จั่น สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

ต้นมะตาด
ต้นมะตาด สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

ต้นจันทน์หอม
ต้นจันทน์หอม สระบุรี

ราคา 100.00 บาท/ต้น

ต้นมะค่าโมง
ต้นมะค่าโมง สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

ต้นสำโรง
ต้นสำโรง สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

ต้นคำมอกหลวง
ต้นคำมอกหลวง สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

หมากบก
หมากบก สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

ต้นกระบก
ต้นกระบก สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

ต้นราชพฤกษ์
ต้นราชพฤกษ์ สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

ต้นชงโคฮอลแลนด์
ต้นชงโคฮอลแลนด์ สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

ต้นชงโค
ต้นชงโค สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

ต้นเสลา
ต้นเสลา สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

ต้นทำมัง หรือต้นแมงดา
ต้นทำมัง หรือต้นแมงดา สระบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น

ต้นมะเฟือง
ต้นมะเฟือง สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

ต้นพริกไทย
ต้นพริกไทย สระบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น

ต้นมะรุม
ต้นมะรุม สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

กิ่งตอนมะกรูด
กิ่งตอนมะกรูด สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

แคนา
แคนา สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

ต้นชิงชัน
ต้นชิงชัน สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

ต้นพฤกษ์ หรือต้นซึก
ต้นพฤกษ์ หรือต้นซึก สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

ต้นผักกุ่ม
ต้นผักกุ่ม สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

ต้นเกาลัดไทย
ต้นเกาลัดไทย สระบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น

ต้นตะลิงปลิง
ต้นตะลิงปลิง สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

ต้นชะมวง
ต้นชะมวง สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

ต้นมหัศจรรย์
ต้นมหัศจรรย์ สระบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น

ต้นหมาก
ต้นหมาก สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

ต้นชมพู่มะเหมี่ยว
ต้นชมพู่มะเหมี่ยว สระบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น

ต้นสารภี
ต้นสารภี สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

ต้นการบูร
ต้นการบูร สระบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น

ต้นจามจุรี
ต้นจามจุรี สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

ต้นแก้วหิมาลัย หรือแก้วแคระ
ต้นแก้วหิมาลัย หรือแก้วแคระ สระบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น

ต้นแก้วป่า
ต้นแก้วป่า สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

ต้นตะแบก
ต้นตะแบก สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

ต้นตะขบ
ต้นตะขบ สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

กากะทิง
กากะทิง สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

ต้นกระทิง
ต้นกระทิง สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

ต้นเงินหนุน
ต้นเงินหนุน สระบุรี

ราคา 100.00 บาท/ต้น

ต้นศรีตรัง
ต้นศรีตรัง สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

ต้นทับทิม
ต้นทับทิม สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

ต้นอะโวคาโด
ต้นอะโวคาโด สระบุรี

ราคา 100.00 บาท/ต้น

ต้นหว้า
ต้นหว้า สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

โสกเขา
โสกเขา สระบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น

ต้นตีนเป็ดน้ำ
ต้นตีนเป็ดน้ำ สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

ต้นตีนเป็ด
ต้นตีนเป็ด สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

ต้นรวงผึ้ง
ต้นรวงผึ้ง สระบุรี

ราคา 100.00 บาท/ต้น

ต้นจันทน์ดง
ต้นจันทน์ดง สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

ต้นสาละลังกา
ต้นสาละลังกา สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

ต้นนมหนู
ต้นนมหนู สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

ต้นจันอิน
ต้นจันอิน สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

ต้นอินทนิล
ต้นอินทนิล สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

ต้นพระเจ้าห้าพระองค์
ต้นพระเจ้าห้าพระองค์ สระบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น

ต้นชำมะเลียง
ต้นชำมะเลียง สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

ต้นมะกล่ำต้น
ต้นมะกล่ำต้น สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

ต้นน้ำเต้าต้น
ต้นน้ำเต้าต้น สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

ต้นแคแสด
ต้นแคแสด สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

ต้นไคร้ย้อย
ต้นไคร้ย้อย สระบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น

ต้นโสกเหลือง
ต้นโสกเหลือง สระบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น

ต้นปรู๋
ต้นปรู๋ สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

ต้นโยทะกา
ต้นโยทะกา สระบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น

ต้นเทพธาโร
ต้นเทพธาโร สระบุรี

ราคา 80.00 บาท/ต้น

ต้นสตาร์แอปเปิ้ล
ต้นสตาร์แอปเปิ้ล สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

ต้นทรงบาดาล
ต้นทรงบาดาล สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

ต้นเหรียง
ต้นเหรียง สระบุรี

ราคา 100.00 บาท/ต้น

ต้นมะขวิด
ต้นมะขวิด สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

ต้นส้านดอกขาว
ต้นส้านดอกขาว สระบุรี

ราคา 100.00 บาท/ต้น

ต้นมะค่าแต้
ต้นมะค่าแต้ สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

ต้นมะเกลือ
ต้นมะเกลือ สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

ต้นคอร์เดีย
ต้นคอร์เดีย สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

ต้นขันทองพยาบาท
ต้นขันทองพยาบาท สระบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น

ต้นมะขามป้อม
ต้นมะขามป้อม สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

ต้นเลี่ยน
ต้นเลี่ยน สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

ต้นเลียบ
ต้นเลียบ สระบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น

ต้นกำแพงเจ็ดชั้น
ต้นกำแพงเจ็ดชั้น สระบุรี

ราคา 100.00 บาท/ต้น

ต้นกำแพงเจ็ดชั้น
ต้นกำแพงเจ็ดชั้น สระบุรี

ราคา 100.00 บาท/ต้น

ต้นแดง
ต้นแดง สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

กระถินเทพา
กระถินเทพา สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

ต้นกระถินเทพา
ต้นกระถินเทพา สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

ต้นสมอไทย
ต้นสมอไทย สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

ต้นโมกมัน
ต้นโมกมัน สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

ต้นสมอพิเภก
ต้นสมอพิเภก สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

ต้นตะขบป่า
ต้นตะขบป่า สระบุรี

ราคา 100.00 บาท/ต้น

ต้นตะคร้อ
ต้นตะคร้อ สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

ต้นคอแลน
ต้นคอแลน สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

ต้นติ้ว
ต้นติ้ว สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

ต้นตะคร้ำ
ต้นตะคร้ำ สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

ต้นกาฬพฤกษ์
ต้นกาฬพฤกษ์ สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

ต้นกัลปพฤกษ์
ต้นกัลปพฤกษ์ สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

ต้นเชอรี่ไทย
ต้นเชอรี่ไทย สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

ต้นองุ่นทะเล
ต้นองุ่นทะเล สระบุรี

ราคา 100.00 บาท/ต้น

ต้นมะม่วงหาวมะนาวโห่
ต้นมะม่วงหาวมะนาวโห่ สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

ต้นหมีเหม็น
ต้นหมีเหม็น สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

กระบาก
กระบาก สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

ต้นกระบาก
ต้นกระบาก สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

ต้นยางเหียง
ต้นยางเหียง สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

กระเบา
กระเบา สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

ต้นกระเบา
ต้นกระเบา สระบุรี

ราคา 25.00 บาท/ต้น

ต้นสราญรมย์
ต้นสราญรมย์ สระบุรี

ราคา 100.00 บาท/ต้น

ต้นยอ
ต้นยอ สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

ต้นมะหวด
ต้นมะหวด สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

ต้นหมัน
ต้นหมัน สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

ต้นมะหาด
ต้นมะหาด สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

ต้นมะดูก
ต้นมะดูก สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

ต้นเกด
ต้นเกด สระบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น

ต้นแคทอง
ต้นแคทอง สระบุรี

ราคา 150.00 บาท/ต้น

ต้นคำแสด
ต้นคำแสด สระบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น

ต้นกานพลู
ต้นกานพลู สระบุรี

ราคา 100.00 บาท/ต้น

ต้นนนทรี
ต้นนนทรี สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

ต้นยมหอม
ต้นยมหอม สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

ต้นมั่งมี
ต้นมั่งมี สระบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น

ต้นขางหัวหมู
ต้นขางหัวหมู สระบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น

ต้นเฉียงพร้านางแอ
ต้นเฉียงพร้านางแอ สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

ต้นสาธร
ต้นสาธร สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

กิ่งตอนเหลืองอินเดีย
กิ่งตอนเหลืองอินเดีย สระบุรี

ราคา 200.00 บาท/ต้น

ต้นแซะ
ต้นแซะ สระบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น

ต้นหูกวาง
ต้นหูกวาง สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

ต้นประคำดีควาย
ต้นประคำดีควาย สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

ต้นปาโลแซนโตส
ต้นปาโลแซนโตส สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

ต้นหมัน
ต้นหมัน สระบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น

ต้นเขลง
ต้นเขลง สระบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น

ต้นเคี่ยม
ต้นเคี่ยม สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

ต้นเหลืองเชียงราย
ต้นเหลืองเชียงราย สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

ต้นยมหิน
ต้นยมหิน สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

ต้นสีเสียด
ต้นสีเสียด สระบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น

ต้นผักเม็ก
ต้นผักเม็ก สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

ต้นแหนนา
ต้นแหนนา สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

ต้นโสกน้ำ
ต้นโสกน้ำ สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

ต้นอโศกสปัน
ต้นอโศกสปัน สระบุรี

ราคา 100.00 บาท/ต้น

ต้นขานาง
ต้นขานาง สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

ต้นแคฝรั่ง
ต้นแคฝรั่ง สระบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น

ต้นกระพี้เขาควาย
ต้นกระพี้เขาควาย สระบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น

ต้นจิกทะเล
ต้นจิกทะเล สระบุรี

ราคา 70.00 บาท/ต้น

ต้นรัง
ต้นรัง สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

ต้นย่านาง
ต้นย่านาง สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

ต้นย่านางแดง
ต้นย่านางแดง สระบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น

ต้นดีปลี
ต้นดีปลี สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

กำลังวัวเถลิง
กำลังวัวเถลิง สระบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น

ต้นหนุมานประสานกาย
ต้นหนุมานประสานกาย สระบุรี

ราคา 50.00 บาท/ต้น

มะเขือพวง
มะเขือพวง สระบุรี

ราคา 5.00 บาท/ต้น

มะเขือพวงไร้หนาม
มะเขือพวงไร้หนาม สระบุรี

ราคา 5.00 บาท/ต้น

ต้นพิลังกาสา
ต้นพิลังกาสา สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

ต้นเขยตาย แม่ยายปรก
ต้นเขยตาย แม่ยายปรก สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

ต้นปลาไหลเผือก
ต้นปลาไหลเผือก สระบุรี

ราคา 100.00 บาท/ต้น

ต้นกำลังเสือโคร่ง
ต้นกำลังเสือโคร่ง สระบุรี

ราคา 100.00 บาท/ต้น

ต้นไหลแดง หรือโล่ติ้น
ต้นไหลแดง หรือโล่ติ้น สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

ต้นกล้ามะเขือพวงไร้หนาม
ต้นกล้ามะเขือพวงไร้หนาม สระบุรี

ราคา 4.00 บาท/ต้น

ต้นฝาง
ต้นฝาง สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

กิ่งตอนชะอมไร้หนาม
กิ่งตอนชะอมไร้หนาม สระบุรี

ราคา 30.00 บาท/ต้น

กำลังเลือดม้า
กำลังเลือดม้า สระบุรี

ราคา 100.00 บาท/ต้น

เมนูส่วนล่างของเว็บ