ค้นหาสินค้า

สินค้าทั้งหมดใน C-Garden Farm

ก้อนเชื้อเห็ด

บ้านเห็ด ขนาดใหญ่
บ้านเห็ด ขนาดใหญ่ สมุทรปราการ

ราคา 3,999.00 บาท

ก้อนเชื้อเห็ดยานางิ
ก้อนเชื้อเห็ดยานางิ สมุทรปราการ

ราคา 15.00 บาท

ก้อนเชื้อเห็ดหูหนู
ก้อนเชื้อเห็ดหูหนู สมุทรปราการ

ราคา 10.00 บาท

เชื้อวุ้น PDA
เชื้อวุ้น PDA สมุทรปราการ

ราคา 100.00 บาท

หัวเชื้อเมล็ดข้าวฟ่าง
หัวเชื้อเมล็ดข้าวฟ่าง สมุทรปราการ

ราคา 10.00 บาท

ชุดเพาะเห็ดโคนน้อยใหญ่
ชุดเพาะเห็ดโคนน้อยใหญ่ สมุทรปราการ

ราคา 350.00 บาท

ชุดเพาะเห็ดโคนน้อยเล็ก
ชุดเพาะเห็ดโคนน้อยเล็ก สมุทรปราการ

ราคา 100.00 บาท

ก้อนเชื้อเห็ดฟาง
ก้อนเชื้อเห็ดฟาง สมุทรปราการ

ก้อนเชื้อเห็ดขอนขาว 30 ก้อน
ก้อนเชื้อเห็ดขอนขาว 30 ก้อน สมุทรปราการ

ราคา 300.00 บาท

ก้อนเชื้อเห็ดขอนดำ 30 ก้อน สมุทรปราการ

ราคา 300.00 บาท

ชุดเพาะเห็ดฟางใหญ่
ชุดเพาะเห็ดฟางใหญ่ สมุทรปราการ

ราคา 250.00 บาท /ชุด

ชุดเพาะเห็ดฟางเล็ก
ชุดเพาะเห็ดฟางเล็ก สมุทรปราการ

ราคา 50.00 บาท

ดู 'ก้อนเชื้อเห็ด' ทั้งหมดในร้านนี้

หมวดหมู่อื่นๆ

บ้านเห็ด ขนาดกลาง
บ้านเห็ด ขนาดกลาง สมุทรปราการ

ราคา 1,999.00 บาท

บ้านเห็ด ขนาดเล็ก
บ้านเห็ด ขนาดเล็ก สมุทรปราการ

ราคา 1,499.00 บาท