ค้นหาสินค้า

สินค้าทั้งหมดใน โชคปิติศักดิ์ไม้ประดับ

จิก

ต้นจิกน้ำ
ต้นจิกน้ำ เชียงใหม่

ต้นจิกน้ำ
ต้นจิกน้ำ เชียงใหม่

ต้นจิกน้ำ
ต้นจิกน้ำ เชียงใหม่

ต้นจิกน้ำ
ต้นจิกน้ำ เชียงใหม่

จิก
จิก เชียงใหม่

ต้นจิกน้ำ
ต้นจิกน้ำ เชียงใหม่

ต้นจิกน้ำ
ต้นจิกน้ำ เชียงใหม่

ต้นจิกน้ำ
ต้นจิกน้ำ เชียงใหม่

ต้นจิกน้ำ
ต้นจิกน้ำ เชียงใหม่

ต้นจิกน้ำ
ต้นจิกน้ำ เชียงใหม่

ต้นจิกน้ำ
ต้นจิกน้ำ เชียงใหม่

ต้นจิกน้ำ
ต้นจิกน้ำ เชียงใหม่

ดู 'จิก' ทั้งหมดในร้านนี้

แคนา

ต้นแคนา
ต้นแคนา เชียงใหม่

ต้นแคนา
ต้นแคนา เชียงใหม่

ต้นแคนา
ต้นแคนา เชียงใหม่

ต้นแคนา เชียงใหม่

ต้นแคนา
ต้นแคนา เชียงใหม่

ต้นแคนา
ต้นแคนา เชียงใหม่

ต้นแคนา
ต้นแคนา เชียงใหม่

ต้นแคนา
ต้นแคนา เชียงใหม่

ต้นแคนา เชียงใหม่

ต้นแคนา
ต้นแคนา เชียงใหม่

ดู 'แคนา' ทั้งหมดในร้านนี้

ผักเฮือด

ต้นผักเฮือด
ต้นผักเฮือด เชียงใหม่

ผักเฮือด
ผักเฮือด เชียงใหม่

ผักเฮือด
ผักเฮือด เชียงใหม่

ผักเฮือด
ผักเฮือด เชียงใหม่

ผักเฮือด
ผักเฮือด เชียงใหม่

ผักเฮือด
ผักเฮือด เชียงใหม่

ผักเฮือด
ผักเฮือด เชียงใหม่

ผักเฮือด
ผักเฮือด เชียงใหม่

กร่าง
กร่าง เชียงใหม่

ราคา 20,000.00 บาท /ต้น

ต้นผักเฮือด
ต้นผักเฮือด เชียงใหม่

ดู 'ผักเฮือด' ทั้งหมดในร้านนี้

นางพญาเสือโคร่ง

ดู 'นางพญาเสือโคร่ง' ทั้งหมดในร้านนี้

โพธิ์

ต้นโพธิ์แดง
ต้นโพธิ์แดง เชียงใหม่

ราคา 4,000.00 บาท /ต้น

ต้นโพธ์แดง
ต้นโพธ์แดง เชียงใหม่

ต้นโพธิ์แดง
ต้นโพธิ์แดง เชียงใหม่

ต้นโพแดง
ต้นโพแดง เชียงใหม่

ราคา 350.00 บาท /ต้น

ดู 'โพธิ์' ทั้งหมดในร้านนี้

ไทร

ต้นไทร
ต้นไทร เชียงใหม่

ต้นไทร
ต้นไทร เชียงใหม่

ต้นไทร
ต้นไทร เชียงใหม่

ต้นไทร
ต้นไทร เชียงใหม่

ดู 'ไทร' ทั้งหมดในร้านนี้

ทองกวาว

ต้นทองกวาว
ต้นทองกวาว เชียงใหม่

ทองกวาว
ทองกวาว เชียงใหม่

ดู 'ทองกวาว' ทั้งหมดในร้านนี้

เมเปิ้ล

ต้นเมเปิ้ล
ต้นเมเปิ้ล เชียงใหม่

ต้นเมเปิ้ล
ต้นเมเปิ้ล เชียงใหม่

ต้นเมเปิ้ล
ต้นเมเปิ้ล เชียงใหม่

ดู 'เมเปิ้ล' ทั้งหมดในร้านนี้

หมวดหมู่อื่นๆ

ต้นพุดตาน
ต้นพุดตาน เชียงใหม่

พุด 3 สี
พุด 3 สี เชียงใหม่

พุด 3 สี
พุด 3 สี เชียงใหม่

ต้นปีบเงิน
ต้นปีบเงิน เชียงใหม่

ต้นปีบ
ต้นปีบ เชียงใหม่

ต้นลีลาวดี
ต้นลีลาวดี เชียงใหม่

ต้นปรง
ต้นปรง เชียงใหม่

ต้นไทร
ต้นไทร เชียงใหม่

ต้นไทร
ต้นไทร เชียงใหม่

หมากเหลือง
หมากเหลือง เชียงใหม่

พะยอม
พะยอม เชียงใหม่

กันเกรา
กันเกรา เชียงใหม่

ต้นอินทผาลัม
ต้นอินทผาลัม เชียงใหม่

ต้นอินทผาลัม
ต้นอินทผาลัม เชียงใหม่

ต้น ปาล์มแวกฟซ์
ต้น ปาล์มแวกฟซ์ เชียงใหม่

ต้นลองกอง
ต้นลองกอง เชียงใหม่

ต้นลำใย
ต้นลำใย เชียงใหม่

ต้นเงาะ
ต้นเงาะ เชียงใหม่

มะยม
มะยม เชียงใหม่

ต้นอโสกน้ำ เชียงใหม่

ต้นอโสกน้ำ
ต้นอโสกน้ำ เชียงใหม่

ต้นสนมังกร
ต้นสนมังกร เชียงใหม่

ต้นสนมังกร
ต้นสนมังกร เชียงใหม่

ต้นเสม็ด
ต้นเสม็ด เชียงใหม่

ชงโค
ชงโค เชียงใหม่

ต้นชงโค
ต้นชงโค เชียงใหม่

ต้นเฉลา
ต้นเฉลา เชียงใหม่

ต้นมะไฟ
ต้นมะไฟ เชียงใหม่

มะไฟ
มะไฟ เชียงใหม่

กร่าง
กร่าง เชียงใหม่

หมากสง เชียงใหม่

หมากสง
หมากสง เชียงใหม่

ต้นสารภี
ต้นสารภี เชียงใหม่

ต้นสารภี
ต้นสารภี เชียงใหม่

ต้นศรีตัง
ต้นศรีตัง เชียงใหม่

ต้นอินทนิล
ต้นอินทนิล เชียงใหม่

ต้นอินทนิลน้ำ
ต้นอินทนิลน้ำ เชียงใหม่

สตาร์เเอปเปิ้ล
สตาร์เเอปเปิ้ล เชียงใหม่

ราคา 3,000.00 บาท

ต้นส้านใหญ่
ต้นส้านใหญ่ เชียงใหม่

ต้นตะขบป่า
ต้นตะขบป่า เชียงใหม่

ตะคร้อ
ตะคร้อ เชียงใหม่

ต้นตะคร้อ
ต้นตะคร้อ เชียงใหม่

ต้นเสี้ยวป่า
ต้นเสี้ยวป่า เชียงใหม่

ต้นกัลปพฤกษ์
ต้นกัลปพฤกษ์ เชียงใหม่

ต้นอโสกน้ำ
ต้นอโสกน้ำ เชียงใหม่

กระดังงา สงขลา
กระดังงา สงขลา เชียงใหม่

กล้วยไม้
กล้วยไม้ เชียงใหม่

หมากแดง
หมากแดง เชียงใหม่

ต้นระฆังทอง
ต้นระฆังทอง เชียงใหม่