ค้นหาสินค้าล้างข้อมูล

สินค้าทั้งหมดในร้าน

ร้าน: เยาวภา

ทุเรียน

ต้นทุเรียนหนามดำ
ต้นทุเรียนหนามดำ นครศรีธรรมราช

ราคา 150.00 บาท/ต้น

ต้นทุเรียนมูซังคิง
ต้นทุเรียนมูซังคิง นครศรีธรรมราช

ต้นทุเรียนชะนีไข่
ต้นทุเรียนชะนีไข่ นครศรีธรรมราช

ต้นทุเรียนสาลิกา
ต้นทุเรียนสาลิกา นครศรีธรรมราช

ต้นทุเรียนทองย้อยฉัตร
ต้นทุเรียนทองย้อยฉัตร นครศรีธรรมราช

ต้นทุเรียนหมอนทอง
ต้นทุเรียนหมอนทอง นครศรีธรรมราช

ต้นทุเรียนพื้นบ้าน
ต้นทุเรียนพื้นบ้าน นครศรีธรรมราช

ต้นทุเรียนหมอนทอง
ต้นทุเรียนหมอนทอง นครศรีธรรมราช

ต้นทุเรียนก้านยาว
ต้นทุเรียนก้านยาว นครศรีธรรมราช

ทุเรียนนกกระจิบ
ทุเรียนนกกระจิบ นครศรีธรรมราช


มะม่วง

มะม่วงเบาเสียบยอดแท้
มะม่วงเบาเสียบยอดแท้ นครศรีธรรมราช

ราคา 120.00 บาท/ต้น

มะม่วงแดงจักรพรรดิ์
มะม่วงแดงจักรพรรดิ์ นครศรีธรรมราช

ราคา 170.00 บาท/ต้น

น้ำดอกไม้เบอร์ 4
น้ำดอกไม้เบอร์ 4 นครศรีธรรมราช

ราคา 150.00 บาท/ต้น

ต้นมะม่วงเบาแท้ใต้เสียบยอด
ต้นมะม่วงเบาแท้ใต้เสียบยอด นครศรีธรรมราช

ราคา 96.00 บาท

ต้นมะม่วงมันขุนศรี
ต้นมะม่วงมันขุนศรี นครศรีธรรมราช

มะม่วงอาร์ทูอีทู
มะม่วงอาร์ทูอีทู นครศรีธรรมราช

มะม่วงมุด
มะม่วงมุด นครศรีธรรมราช

ราคา 90.00 บาท

มะม่วงแก้วขมิ้น
มะม่วงแก้วขมิ้น นครศรีธรรมราช

มะม่วงเขียวสามรส
มะม่วงเขียวสามรส นครศรีธรรมราช

มะม่วงงาช้างแดง
มะม่วงงาช้างแดง นครศรีธรรมราช

ราคา 210.00 บาท

มะม่วงแดงจักรพรรดิ์
มะม่วงแดงจักรพรรดิ์ นครศรีธรรมราช

ราคา 180.00 บาท


ต้นมะพร้าว

พันธุ์มะพร้าวกะทิ
พันธุ์มะพร้าวกะทิ นครศรีธรรมราช

มะพร้าวน้ำหอมพวงร้อย
มะพร้าวน้ำหอมพวงร้อย นครศรีธรรมราช

มะพร้าวแกงชุมพร2
มะพร้าวแกงชุมพร2 นครศรีธรรมราช

มะพร้าวน้ำหอมสองยอด
มะพร้าวน้ำหอมสองยอด นครศรีธรรมราช

ราคา 350.00 บาท

มะพร้าวพวงร้อย
มะพร้าวพวงร้อย นครศรีธรรมราช

มะพร้าวน้ำหอม
มะพร้าวน้ำหอม นครศรีธรรมราช

ราคา 85.00 บาท

มะพร้าวน้ำหอม
มะพร้าวน้ำหอม นครศรีธรรมราช

ราคา 85.00 บาท

มะพร้าวกะทิ
มะพร้าวกะทิ นครศรีธรรมราช

ราคา 190.00 บาท

มะพร้าวน้ำหอม
มะพร้าวน้ำหอม นครศรีธรรมราช

ราคา 70.00 บาท

มะพร้าวแกงชุมพร
มะพร้าวแกงชุมพร นครศรีธรรมราช

ราคา 70.00 บาท


ฝรั่ง

ต้นฝรั่งหงเปาสือ
ต้นฝรั่งหงเปาสือ นครศรีธรรมราช

ราคา 250.00 บาท/ต้น

ต้นฝรั่งสุ่ยหมี่/สายน้ำผึ้ง
ต้นฝรั่งสุ่ยหมี่/สายน้ำผึ้ง นครศรีธรรมราช

ราคา 94.00 บาท/ต้น

ฝรั่งไร้เมล็ด
ฝรั่งไร้เมล็ด นครศรีธรรมราช

ฝรั่งหวานพิรุณ
ฝรั่งหวานพิรุณ นครศรีธรรมราช

ราคา 110.00 บาท

ฝรั่งแป้นสีทอง
ฝรั่งแป้นสีทอง นครศรีธรรมราช

ฝรั่งทับทิมสยาม
ฝรั่งทับทิมสยาม นครศรีธรรมราช

ต้นฝรั่งไร้เมล็ด
ต้นฝรั่งไร้เมล็ด นครศรีธรรมราช

ฝรั่งทับทิมสยาม
ฝรั่งทับทิมสยาม นครศรีธรรมราช

ราคา 120.00 บาท


ต้นส้ม

ต้นส้มจีน
ต้นส้มจีน นครศรีธรรมราช

ราคา 120.00 บาท/ต้น

ส้มจุก
ส้มจุก นครศรีธรรมราช

ต้นส้มบางมด
ต้นส้มบางมด นครศรีธรรมราช

ส้มแป้นขี้ม้า
ส้มแป้นขี้ม้า นครศรีธรรมราช

ส้มจี๊ด
ส้มจี๊ด นครศรีธรรมราช

ราคา 115.00 บาท

ส้มเขียวหวาน
ส้มเขียวหวาน นครศรีธรรมราช


ต้นกล้วย

กล้วยหอมเขียวเตี้ย
กล้วยหอมเขียวเตี้ย นครศรีธรรมราช

ราคา 120.00 บาท

กล้วยนาก
กล้วยนาก นครศรีธรรมราช

ราคา 140.00 บาท

กล้วยน้ำว้ากาบขาว
กล้วยน้ำว้ากาบขาว นครศรีธรรมราช

ราคา 35.00 บาท

หน่อกล้วยไข่
หน่อกล้วยไข่ นครศรีธรรมราช

ราคา 35.00 บาท

หน่อกล้วยหิน
หน่อกล้วยหิน นครศรีธรรมราช

ราคา 60.00 บาท

หน่อกล้วยเล็บมือนาง
หน่อกล้วยเล็บมือนาง นครศรีธรรมราช

ราคา 35.00 บาท


ไผ่

ไผ่รวกหวาน
ไผ่รวกหวาน นครศรีธรรมราช

ต้นไผ่ตรง
ต้นไผ่ตรง นครศรีธรรมราช

ราคา 85.00 บาท

ไผ่เลี้ยงหวาน
ไผ่เลี้ยงหวาน นครศรีธรรมราช

ไผ่กิมซุง
ไผ่กิมซุง นครศรีธรรมราช

ไผ่ตรงหวาน
ไผ่ตรงหวาน นครศรีธรรมราช


อ้อย

อ้อยดำ
อ้อยดำ นครศรีธรรมราช

อ้อยแดงลำใหญ่
อ้อยแดงลำใหญ่ นครศรีธรรมราช

ราคา 60.00 บาท/กิโลกรัม

พันธุ์อ้อยคั้นน้ำ
พันธุ์อ้อยคั้นน้ำ นครศรีธรรมราช

ราคา 35.00 บาท

อ้อยดำ
อ้อยดำ นครศรีธรรมราช

ราคา 60.00 บาท


ขนุน

ต้นขนุนเหลืองบางเตย
ต้นขนุนเหลืองบางเตย นครศรีธรรมราช

ขนุนเพชรดำรง
ขนุนเพชรดำรง นครศรีธรรมราช

ขนุนแดงสุริยา
ขนุนแดงสุริยา นครศรีธรรมราช

ขนุนทองประเสริฐ
ขนุนทองประเสริฐ นครศรีธรรมราช


ดาหลา

ดาหลา
ดาหลา นครศรีธรรมราช

ราคา 45.00 บาท

ดาหลา
ดาหลา นครศรีธรรมราช

ราคา 45.00 บาท

หน่อดาหลาสีขาว
หน่อดาหลาสีขาว นครศรีธรรมราช

ราคา 70.00 บาท

ขายหน่อดอกดาหลา
ขายหน่อดอกดาหลา นครศรีธรรมราช

ราคา 45.00 บาท


ต้นละมุด

ต้นละมุดสาลี่ยักษ์
ต้นละมุดสาลี่ยักษ์ นครศรีธรรมราช

ราคา 200.00 บาท/ต้น

ต้นละมุดยักษ์
ต้นละมุดยักษ์ นครศรีธรรมราช

ต้นละมุดกระสวยมาเลย์
ต้นละมุดกระสวยมาเลย์ นครศรีธรรมราช

ละมุดมาเลย์
ละมุดมาเลย์ นครศรีธรรมราช


เนียง

ต้นลูกนาง
ต้นลูกนาง นครศรีธรรมราช

ราคา 60.00 บาท/ต้น

ต้นลูกเนียง
ต้นลูกเนียง นครศรีธรรมราช

ต้นลูกเนียง
ต้นลูกเนียง นครศรีธรรมราช


ต้นมะขาม

ต้นมะขามหวานทาบกิ่ง
ต้นมะขามหวานทาบกิ่ง นครศรีธรรมราช

ราคา 115.00 บาท/ต้น

ต้นมะขามเปรี้ยวยักษ์
ต้นมะขามเปรี้ยวยักษ์ นครศรีธรรมราช

ต้นมะขามเปรี้ยว
ต้นมะขามเปรี้ยว นครศรีธรรมราช


เงาะ

ต้นเงาะสีทองติดตา
ต้นเงาะสีทองติดตา นครศรีธรรมราช

เงาะสีทอง
เงาะสีทอง นครศรีธรรมราช

ราคา 110.00 บาท

ต้นเงาะ
ต้นเงาะ นครศรีธรรมราช

ราคา 90.00 บาท


ชมพู่

ชมพู่ยักษ์ไต้หวัน
ชมพู่ยักษ์ไต้หวัน นครศรีธรรมราช

ชมพูพลาสติก
ชมพูพลาสติก นครศรีธรรมราช

ชมพู่ทับทิมจันทร์
ชมพู่ทับทิมจันทร์ นครศรีธรรมราช


มะนาว

มะนาวด่านเกวียน
มะนาวด่านเกวียน นครศรีธรรมราช

มะนาวแป้นรำไพ
มะนาวแป้นรำไพ นครศรีธรรมราช

ราคา 80.00 บาท

มะนาวแป้นรำไพ
มะนาวแป้นรำไพ นครศรีธรรมราช

ราคา 80.00 บาท


มะกอก

มะกอกกินยอด
มะกอกกินยอด นครศรีธรรมราช

มะกอกน้ำ
มะกอกน้ำ นครศรีธรรมราช

มะกอกฝรั่ง
มะกอกฝรั่ง นครศรีธรรมราช


พุทรา

พุทราสามรส
พุทราสามรส นครศรีธรรมราช

ราคา 120.00 บาท/ต้น

พุทรา
พุทรา นครศรีธรรมราช


หมวดหมู่อื่นๆ

กล้าเสาวรส
กล้าเสาวรส นครศรีธรรมราช

ต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิง
ต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิง นครศรีธรรมราช

ราคา 60.00 บาท/ต้น

ต้นเข็ม
ต้นเข็ม นครศรีธรรมราช

พันธุ์ดาวเรือง
พันธุ์ดาวเรือง นครศรีธรรมราช

ต้นดอกลำดวน
ต้นดอกลำดวน นครศรีธรรมราช

ราคา 85.00 บาท/ต้น

จำปาดะ
จำปาดะ นครศรีธรรมราช

จำปาทอง
จำปาทอง นครศรีธรรมราช

ราคา 50.00 บาท

ปักษาสวรรค์
ปักษาสวรรค์ นครศรีธรรมราช

ราคา 50.00 บาท

ต้นหลิว
ต้นหลิว นครศรีธรรมราช

โกสน
โกสน นครศรีธรรมราช

ปักษาสวรรค์
ปักษาสวรรค์ นครศรีธรรมราช

ต้นกระพ้อ
ต้นกระพ้อ นครศรีธรรมราช

กล้ากันเกรา
กล้ากันเกรา นครศรีธรรมราช

ราคา 19.00 บาท

คนิสติน่า
คนิสติน่า นครศรีธรรมราช

ชาดัด
ชาดัด นครศรีธรรมราช

ต้นมะสัง
ต้นมะสัง นครศรีธรรมราช

ต้นกาแฟโรบัสต้า
ต้นกาแฟโรบัสต้า นครศรีธรรมราช

ราคา 50.00 บาท

สะตอข้าว
สะตอข้าว นครศรีธรรมราช

ราคา 65.00 บาท

มะม่วงหิมพานต์
มะม่วงหิมพานต์ นครศรีธรรมราช

ราคา 18.00 บาท

มะม่วงหิมพานต์
มะม่วงหิมพานต์ นครศรีธรรมราช

ส้มโอทับทิมสยาม
ส้มโอทับทิมสยาม นครศรีธรรมราช

ราคา 190.00 บาท

ต้นมังคุดเสียบยอด
ต้นมังคุดเสียบยอด นครศรีธรรมราช

ราคา 145.00 บาท

ต้นมังคุด
ต้นมังคุด นครศรีธรรมราช

กระท้อนปุยฝ้าย
กระท้อนปุยฝ้าย นครศรีธรรมราช

สะเดาดำ
สะเดาดำ นครศรีธรรมราช

มะยงชิด
มะยงชิด นครศรีธรรมราช

ต้นสละอินโด
ต้นสละอินโด นครศรีธรรมราช

ต้นหมากเม่า
ต้นหมากเม่า นครศรีธรรมราช

ต้นประดู่แดง
ต้นประดู่แดง นครศรีธรรมราช

ราคา 60.00 บาท/ต้น

ยางนา
ยางนา นครศรีธรรมราช

ราคา 19.00 บาท

ต้นมะฮอกกานี
ต้นมะฮอกกานี นครศรีธรรมราช

มะยมแดง
มะยมแดง นครศรีธรรมราช

ต้นผักหวานป่า
ต้นผักหวานป่า นครศรีธรรมราช

ต้นผักหวาน
ต้นผักหวาน นครศรีธรรมราช

ราคา 25.00 บาท

ต้นกฤษณา
ต้นกฤษณา นครศรีธรรมราช

มะตูมแขก
มะตูมแขก นครศรีธรรมราช

ต้นพยอม
ต้นพยอม นครศรีธรรมราช

พยูง
พยูง นครศรีธรรมราช

ต้นบุนนาค
ต้นบุนนาค นครศรีธรรมราช

ราคา 90.00 บาท/ต้น

ต้นชมพูพันธุ์ทิพย์
ต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ นครศรีธรรมราช

มะขามเทศ
มะขามเทศ นครศรีธรรมราช

ต้นขีเหล็ก
ต้นขีเหล็ก นครศรีธรรมราช

ต้นตะเคียนทอง
ต้นตะเคียนทอง นครศรีธรรมราช

ต้นสาเก
ต้นสาเก นครศรีธรรมราช

ต้นไม้ขาวดำ
ต้นไม้ขาวดำ นครศรีธรรมราช

ต้นมะค่าโมง
ต้นมะค่าโมง นครศรีธรรมราช

ต้นราชพฤกษ์ ต้นคูน
ต้นราชพฤกษ์ ต้นคูน นครศรีธรรมราช

พริกไทยซีลอน
พริกไทยซีลอน นครศรีธรรมราช

ราคา 80.00 บาท

ต้นฉิ่ง มะเดื่อฉิ่ง
ต้นฉิ่ง มะเดื่อฉิ่ง นครศรีธรรมราช

ราคา 95.00 บาท

กิ่งชะอม
กิ่งชะอม นครศรีธรรมราช

มะกรูดเสียบยอด
มะกรูดเสียบยอด นครศรีธรรมราช

ต้นลังแขเสียบยอด
ต้นลังแขเสียบยอด นครศรีธรรมราช

ราคา 125.00 บาท/ต้น

มะไฟหวาน
มะไฟหวาน นครศรีธรรมราช

ราคา 120.00 บาท

ต้นชิงชัน
ต้นชิงชัน นครศรีธรรมราช

ราคา 65.00 บาท/ต้น

น้อยหน่า
น้อยหน่า นครศรีธรรมราช

มะดัน
มะดัน นครศรีธรรมราช

ตะลิงปลิง
ตะลิงปลิง นครศรีธรรมราช

ชะมวง
ชะมวง นครศรีธรรมราช

ต้นชะมวง
ต้นชะมวง นครศรีธรรมราช

ราคา 80.00 บาท

มันปู
มันปู นครศรีธรรมราช

ต้นหมากเกษตร3ปี
ต้นหมากเกษตร3ปี นครศรีธรรมราช

ราคา 16.00 บาท

ต้นหมาก
ต้นหมาก นครศรีธรรมราช

ราคา 25.00 บาท

ต้นตะขบยักษ์
ต้นตะขบยักษ์ นครศรีธรรมราช

ต้นศรีตรัง
ต้นศรีตรัง นครศรีธรรมราช

ต้นทับทิมแดงมารวย
ต้นทับทิมแดงมารวย นครศรีธรรมราช

ทับทิมแดงมารวย
ทับทิมแดงมารวย นครศรีธรรมราช

ต้นส้มควายเสียบยอด
ต้นส้มควายเสียบยอด นครศรีธรรมราช

ส้มแขก
ส้มแขก นครศรีธรรมราช

ราคา 130.00 บาท

ต้นรวงผึ้ง
ต้นรวงผึ้ง นครศรีธรรมราช

ราคา 350.00 บาท

ต้นจันอิน
ต้นจันอิน นครศรีธรรมราช

ราคา 100.00 บาท/ต้น

ผักเหลียง หรือผักเหรียง
ผักเหลียง หรือผักเหรียง นครศรีธรรมราช

ราคา 45.00 บาท

มะขามป้อมยักษ์อินเดีย
มะขามป้อมยักษ์อินเดีย นครศรีธรรมราช

ราคา 165.00 บาท

กล้าไม้แดง
กล้าไม้แดง นครศรีธรรมราช

ราคา 30.00 บาท

กล้าไม้แดง
กล้าไม้แดง นครศรีธรรมราช

ต้นสมอไท
ต้นสมอไท นครศรีธรรมราช

ต้นจันทน์เทศ
ต้นจันทน์เทศ นครศรีธรรมราช

ต้นจันทน์เทศ
ต้นจันทน์เทศ นครศรีธรรมราช

ต้นกัลปพฤกษ์
ต้นกัลปพฤกษ์ นครศรีธรรมราช

เชอรี่หวาน
เชอรี่หวาน นครศรีธรรมราช

มะม่วงหาว มะนาวโห่
มะม่วงหาว มะนาวโห่ นครศรีธรรมราช

ราคา 60.00 บาท

ต้นยอ
ต้นยอ นครศรีธรรมราช

ต้นจำปาดะขวัญสตูลเสียบยอด
ต้นจำปาดะขวัญสตูลเสียบยอด นครศรีธรรมราช

ราคา 200.00 บาท/ต้น

จำปาดะทาบกิ่ง
จำปาดะทาบกิ่ง นครศรีธรรมราช

ต้นละไม
ต้นละไม นครศรีธรรมราช

ต้นโกโก้
ต้นโกโก้ นครศรีธรรมราช

ราคา 35.00 บาท/ต้น

ใบหูกวางแห้ง
ใบหูกวางแห้ง นครศรีธรรมราช

ราคา 1.00 บาท

หลุมพอ
หลุมพอ นครศรีธรรมราช

ต้นเคี่ยม
ต้นเคี่ยม นครศรีธรรมราช

ต้นพญาไม้
ต้นพญาไม้ นครศรีธรรมราช

ราคา 100.00 บาท/ต้น

ต้นมะปริงแท้
ต้นมะปริงแท้ นครศรีธรรมราช

ราคา 55.00 บาท/ต้น

ต้นนจำปูลิงเสียบยอดแท้
ต้นนจำปูลิงเสียบยอดแท้ นครศรีธรรมราช

ราคา 90.00 บาท/ต้น

ต้นจำปูลิงเสียบยอด
ต้นจำปูลิงเสียบยอด นครศรีธรรมราช

ราคา 90.00 บาท/ต้น

ต้นประ
ต้นประ นครศรีธรรมราช

ต้นจิกทะเล
ต้นจิกทะเล นครศรีธรรมราช

ต้นดีปลี
ต้นดีปลี นครศรีธรรมราช

ต้นหนุมานประสานกาย
ต้นหนุมานประสานกาย นครศรีธรรมราช

ส้มป่อย
ส้มป่อย นครศรีธรรมราช

กระวาน
กระวาน นครศรีธรรมราช

ต้นผักกูด
ต้นผักกูด นครศรีธรรมราช

เมนูส่วนล่างของเว็บ