ค้นหาสินค้าล้างข้อมูล

สินค้าทั้งหมดในร้าน

ร้าน: สวนหทัยทิพย์

ว่านสมุนไพร

ดู่ทุ่ง
ดู่ทุ่ง พิษณุโลก

ราคา 500.00 บาท/กิโลกรัม

ต้นตาลเดี่ยว
ต้นตาลเดี่ยว พิษณุโลก

ราคา 350.00 บาท/กิโลกรัม

นมสาว
นมสาว พิษณุโลก

ราคา 150.00 บาท/กิโลกรัม

ระย่อม
ระย่อม พิษณุโลก

ราคา 600.00 บาท/กิโลกรัม

ว่านร่อนทอง
ว่านร่อนทอง พิษณุโลก

ราคา 450.00 บาท/กิโลกรัม

หนามแท่ง
หนามแท่ง พิษณุโลก

ราคา 250.00 บาท/กิโลกรัม

รากพญาไฟ
รากพญาไฟ พิษณุโลก

ราคา 300.00 บาท/กิโลกรัม

หัวยาข้าวเย็นใต้
หัวยาข้าวเย็นใต้ พิษณุโลก

ราคา 200.00 บาท/กิโลกรัม

หัวยาข้าวเย็นเหนือ
หัวยาข้าวเย็นเหนือ พิษณุโลก

ราคา 200.00 บาท/กิโลกรัม

หัวยั้ง
หัวยั้ง พิษณุโลก

ราคา 200.00 บาท/กิโลกรัม

ว่านชักมดลูก
ว่านชักมดลูก พิษณุโลก

ราคา 150.00 บาท/กิโลกรัม

เถารางแดง
เถารางแดง พิษณุโลก

ราคา 200.00 บาท/กิโลกรัม


กระชาย

กระชายดำแห้ง
กระชายดำแห้ง พิษณุโลก

ราคา 400.00 บาท/กิโลกรัม

กระชายเหลือง-กระชายขาว(กระชายแกง)
กระชายเหลือง-กระชายขาว(กระชายแกง) พิษณุโลก

ราคา 250.00 บาท/กิโลกรัม

กระชายดำบดผง
กระชายดำบดผง พิษณุโลก

ราคา 900.00 บาท/กิโลกรัม

กระชายดำสด
กระชายดำสด พิษณุโลก

ราคา 250.00 บาท/กิโลกรัม


หนานเฉาเหว่ย

หนานเฉาเหว่ยบดผง
หนานเฉาเหว่ยบดผง พิษณุโลก

ราคา 400.00 บาท/กิโลกรัม

ใบหนานเฉาเหว่ยบดผง
ใบหนานเฉาเหว่ยบดผง พิษณุโลก

ราคา 400.00 บาท/กิโลกรัม

ต้นหนานเฉาเหว่ย
ต้นหนานเฉาเหว่ย พิษณุโลก

ราคา 50.00 บาท/ต้น

หนานเฉาเหว่ย
หนานเฉาเหว่ย พิษณุโลก

ราคา 250.00 บาท/กิโลกรัม


ดอกอัญชัน

เมล็ดอัญชันดอกสีขาว
เมล็ดอัญชันดอกสีขาว พิษณุโลก

ราคา 100.00 บาท/ถุง

เมล็ดดอกอัญชันสีม่วงกลีบซ้อน 5 ชั้น
เมล็ดดอกอัญชันสีม่วงกลีบซ้อน 5 ชั้น พิษณุโลก

ราคา 100.00 บาท/ห่อ

ดอกอัญชันตากแห้ง
ดอกอัญชันตากแห้ง พิษณุโลก

ราคา 380.00 บาท/กิโลกรัม


อัญชัน

เมล็ดอัญชันสีม่วง5ชั้น
เมล็ดอัญชันสีม่วง5ชั้น พิษณุโลก

ราคา 100.00 บาท/ถุง

เมล็ดอัญชันเทพรัตน์ไพลิน63
เมล็ดอัญชันเทพรัตน์ไพลิน63 พิษณุโลก

ราคา 100.00 บาท/ถุง

เมล็ดอัญชันเทพรัตน์ไพลิน63
เมล็ดอัญชันเทพรัตน์ไพลิน63 พิษณุโลก

ราคา 100.00 บาท/ถุง


ส้มแขก

ส้มแขก
ส้มแขก พิษณุโลก

ราคา 250.00 บาท/กิโลกรัม

ใบมะขามแขก
ใบมะขามแขก พิษณุโลก

ราคา 150.00 บาท/กิโลกรัม

ฝักมะขามแขก
ฝักมะขามแขก พิษณุโลก

ราคา 200.00 บาท/กิโลกรัม


ถั่วดาวอินคา

เปลือกถั่วดาวอินคา
เปลือกถั่วดาวอินคา พิษณุโลก

ราคา 250.00 บาท/กิโลกรัม

ใบถั่วดาวอินคา
ใบถั่วดาวอินคา พิษณุโลก

ราคา 400.00 บาท/กิโลกรัม

เมล็ดถั่วดาวอินคา
เมล็ดถั่วดาวอินคา พิษณุโลก

ราคา 250.00 บาท/กิโลกรัม


เชียงดา

ต้นเชียงดา
ต้นเชียงดา พิษณุโลก

ราคา 5.00 บาท/ต้น

ผักเชียงดา
ผักเชียงดา พิษณุโลก

ราคา 5.00 บาท/ต้น

เมล็ดผักเชียงดา
เมล็ดผักเชียงดา พิษณุโลก

ราคา 100.00 บาท/ห่อ


พญามือเหล็ก

เขียงพญามือเหล็ก
เขียงพญามือเหล็ก พิษณุโลก

ราคา 100.00 บาท/นิ้ว

พญาท้าวเอ็ว
พญาท้าวเอ็ว พิษณุโลก

ราคา 800.00 บาท/กิโลกรัม

พญามือเหล็ก
พญามือเหล็ก พิษณุโลก

ราคา 250.00 บาท/กิโลกรัม


เมล็ดพันธุ์สมุนไพร-เครื่องเทศ

เมล็ดดู่ทุ่ง
เมล็ดดู่ทุ่ง พิษณุโลก

ราคา 2.00 บาท/เมล็ด

เมล็ดกระเจี๊ยบแดงพันธุ์ซูดาน
เมล็ดกระเจี๊ยบแดงพันธุ์ซูดาน พิษณุโลก

ราคา 150.00 บาท/กิโลกรัม

ดอกคำฝอย
ดอกคำฝอย พิษณุโลก

ราคา 650.00 บาท/กิโลกรัม


เห็ด

เห็ดกระถินพิมาน
เห็ดกระถินพิมาน พิษณุโลก

ราคา 800.00 บาท/กิโลกรัม

เห็ดหลินจือแดง
เห็ดหลินจือแดง พิษณุโลก

ราคา 400.00 บาท/กิโลกรัม

เห็ดหูหนูดำ
เห็ดหูหนูดำ พิษณุโลก

ราคา 300.00 บาท/กิโลกรัม


หมวดหมู่อื่นๆ

กะทกรก
กะทกรก พิษณุโลก

ราคา 400.00 บาท/กิโลกรัม

ดอกจำปี
ดอกจำปี พิษณุโลก

ราคา 500.00 บาท/กิโลกรัม

บัวดิน
บัวดิน พิษณุโลก

ราคา 50.00 บาท/หัว

บัวดิน
บัวดิน พิษณุโลก

ราคา 50.00 บาท/หัว

คุณนายตื่นสาย
คุณนายตื่นสาย พิษณุโลก

ราคา 200.00 บาท/กิโลกรัม

คุณนายตื่นสาย
คุณนายตื่นสาย พิษณุโลก

ราคา 200.00 บาท/กิโลกรัม

กำลังวัวเถลิง
กำลังวัวเถลิง พิษณุโลก

ราคา 150.00 บาท/กิโลกรัม

ตะโก
ตะโก พิษณุโลก

ราคา 150.00 บาท/กิโลกรัม

ชิงชี่
ชิงชี่ พิษณุโลก

ราคา 200.00 บาท/กิโลกรัม

ว่านนางคำ
ว่านนางคำ พิษณุโลก

ราคา 180.00 บาท/กิโลกรัม

ต้นหม่อนบุรีรัมย์ 60
ต้นหม่อนบุรีรัมย์ 60 พิษณุโลก

ราคา 50.00 บาท/ต้น

ใบหม่อน
ใบหม่อน พิษณุโลก

ราคา 380.00 บาท/กิโลกรัม

ดอกบุนนาค
ดอกบุนนาค พิษณุโลก

ราคา 250.00 บาท/กิโลกรัม

ฝักเพกา
ฝักเพกา พิษณุโลก

ราคา 250.00 บาท/กิโลกรัม

ฝักราชพฤกษ์
ฝักราชพฤกษ์ พิษณุโลก

ราคา 180.00 บาท/กิโลกรัม

เมล็ดมะรุม
เมล็ดมะรุม พิษณุโลก

ราคา 300.00 บาท/กิโลกรัม

ใบมะรุมแห้ง
ใบมะรุมแห้ง พิษณุโลก

ราคา 350.00 บาท/กิโลกรัม

รากมะเดื่อชุมพร
รากมะเดื่อชุมพร พิษณุโลก

ราคา 250.00 บาท/กิโลกรัม

ดอกสารภี
ดอกสารภี พิษณุโลก

ราคา 300.00 บาท/กิโลกรัม

การบูร
การบูร พิษณุโลก

ราคา 600.00 บาท/กิโลกรัม

แก่นมะเกลือ
แก่นมะเกลือ พิษณุโลก

ราคา 140.00 บาท/กิโลกรัม

กำแพงเจ็ดชั้น
กำแพงเจ็ดชั้น พิษณุโลก

ราคา 150.00 บาท/กิโลกรัม

สมอไทย
สมอไทย พิษณุโลก

ราคา 150.00 บาท/กิโลกรัม

สมอเทศ
สมอเทศ พิษณุโลก

ราคา 150.00 บาท/กิโลกรัม

สมอพิเภก
สมอพิเภก พิษณุโลก

ราคา 150.00 บาท/กิโลกรัม

เมล็ดลูกยอ
เมล็ดลูกยอ พิษณุโลก

ราคา 100.00 บาท/ถุง

ลูกยอแห้ง
ลูกยอแห้ง พิษณุโลก

ราคา 180.00 บาท/กิโลกรัม

มะดูก
มะดูก พิษณุโลก

ราคา 200.00 บาท/กิโลกรัม

ใบแปะก๊วย
ใบแปะก๊วย พิษณุโลก

ราคา 250.00 บาท/กิโลกรัม

ใบมะกา
ใบมะกา พิษณุโลก

ราคา 200.00 บาท/กิโลกรัม

ทิ้งถ่อน
ทิ้งถ่อน พิษณุโลก

ราคา 150.00 บาท/กิโลกรัม

สมอดีงู
สมอดีงู พิษณุโลก

ราคา 200.00 บาท/กิโลกรัม

เถารางจืด
เถารางจืด พิษณุโลก

ราคา 150.00 บาท/กิโลกรัม

รางจืด
รางจืด พิษณุโลก

ราคา 200.00 บาท/กิโลกรัม

รากย่านาง
รากย่านาง พิษณุโลก

ราคา 350.00 บาท/กิโลกรัม

หญ้าหนวดแมว
หญ้าหนวดแมว พิษณุโลก

ราคา 250.00 บาท/กิโลกรัม

ดีปลี
ดีปลี พิษณุโลก

ราคา 250.00 บาท/กิโลกรัม

กำลังช้างสาร
กำลังช้างสาร พิษณุโลก

ราคา 180.00 บาท/กิโลกรัม

เสลดพังพอนตัวเมีย
เสลดพังพอนตัวเมีย พิษณุโลก

ราคา 30.00 บาท/ต้น

เจตมูลเพลิง
เจตมูลเพลิง พิษณุโลก

ราคา 600.00 บาท/กิโลกรัม

ฟ้าทะลายโจร
ฟ้าทะลายโจร พิษณุโลก

ราคา 300.00 บาท/กิโลกรัม

ฟ้าทลายโจร
ฟ้าทลายโจร พิษณุโลก

ราคา 20.00 บาท/ต้น

ส้มป่อย
ส้มป่อย พิษณุโลก

ราคา 180.00 บาท/กิโลกรัม

เห็ดหลินจือแดง
เห็ดหลินจือแดง พิษณุโลก

ราคา 800.00 บาท/กิโลกรัม

หญ้าหวาน
หญ้าหวาน พิษณุโลก

ราคา 380.00 บาท/กิโลกรัม

หญ้าหวาน
หญ้าหวาน พิษณุโลก

ราคา 35.00 บาท/ต้น

ยาดำ
ยาดำ พิษณุโลก

ราคา 450.00 บาท/กิโลกรัม

ว่านหางจระเข้
ว่านหางจระเข้ พิษณุโลก

ราคา 50.00 บาท/กิโลกรัม

บอระเพ็ด
บอระเพ็ด พิษณุโลก

ราคา 80.00 บาท/กิโลกรัม

ใบขู่
ใบขู่ พิษณุโลก

ราคา 400.00 บาท/กิโลกรัม

โด่ไม่รู้ล้ม
โด่ไม่รู้ล้ม พิษณุโลก

ราคา 350.00 บาท/กิโลกรัม

อบเชย
อบเชย พิษณุโลก

ราคา 300.00 บาท/กิโลกรัม

หญ้าปักกิ่ง
หญ้าปักกิ่ง พิษณุโลก

ราคา 10.00 บาท/ต้น

ทองพันชั่งตากแห้ง
ทองพันชั่งตากแห้ง พิษณุโลก

ราคา 100.00 บาท/กิโลกรัม

หญ้าแฝกหอม
หญ้าแฝกหอม พิษณุโลก

ราคา 30.00 บาท/ต้น

แฝกหอม
แฝกหอม พิษณุโลก

ราคา 450.00 บาท/กิโลกรัม

โลดทะนงแดง
โลดทะนงแดง พิษณุโลก

ราคา 250.00 บาท/กิโลกรัม

รากปลาไหลเผือก
รากปลาไหลเผือก พิษณุโลก

ราคา 250.00 บาท/กิโลกรัม

สบู่เลือด
สบู่เลือด พิษณุโลก

ราคา 100.00 บาท/กิโลกรัม

พลูคาว
พลูคาว พิษณุโลก

ราคา 400.00 บาท/กิโลกรัม

กำลังเสือโคร่ง
กำลังเสือโคร่ง พิษณุโลก

ราคา 150.00 บาท/กิโลกรัม

ตองแตก
ตองแตก พิษณุโลก

ราคา 180.00 บาท/กิโลกรัม

หนอนตายหยากสด
หนอนตายหยากสด พิษณุโลก

ราคา 100.00 บาท/กิโลกรัม

หางไหลแดง
หางไหลแดง พิษณุโลก

ราคา 80.00 บาท/กิโลกรัม

รากคนทา
รากคนทา พิษณุโลก

ราคา 250.00 บาท/กิโลกรัม

ครอบจักรวาล
ครอบจักรวาล พิษณุโลก

ราคา 250.00 บาท/กิโลกรัม

แห้วหมู
แห้วหมู พิษณุโลก

ราคา 250.00 บาท/กิโลกรัม

หญ้าดอกขาว
หญ้าดอกขาว พิษณุโลก

ราคา 30.00 บาท/ต้น

เมล็ดมะแว้งต้น
เมล็ดมะแว้งต้น พิษณุโลก

ราคา 100.00 บาท/ถุง

มะแว้งเครือ
มะแว้งเครือ พิษณุโลก

ราคา 450.00 บาท/กิโลกรัม

โกฐชฎามังสี
โกฐชฎามังสี พิษณุโลก

ราคา 2,000.00 บาท/กิโลกรัม

รากสามสิบ
รากสามสิบ พิษณุโลก

ราคา 300.00 บาท/กิโลกรัม

มะระขี้นก
มะระขี้นก พิษณุโลก

ราคา 300.00 บาท/กิโลกรัม

เถาว์ประสงค์
เถาว์ประสงค์ พิษณุโลก

ราคา 100.00 บาท/ถุง

แก่นฝางแดง
แก่นฝางแดง พิษณุโลก

ราคา 120.00 บาท/กิโลกรัม

ข่าหด
ข่าหด พิษณุโลก

ราคา 400.00 บาท/กิโลกรัม

ม้ากระทืบโรง
ม้ากระทืบโรง พิษณุโลก

ราคา 150.00 บาท/กิโลกรัม

โกฐเชียง
โกฐเชียง พิษณุโลก

ราคา 450.00 บาท/กิโลกรัม

เถาเมื่อย
เถาเมื่อย พิษณุโลก

ราคา 150.00 บาท/กิโลกรัม

เถาเอ็นอ่อน
เถาเอ็นอ่อน พิษณุโลก

ราคา 150.00 บาท/กิโลกรัม

บัวบกโคก
บัวบกโคก พิษณุโลก

ราคา 100.00 บาท/กิโลกรัม

ไพรเหลือง
ไพรเหลือง พิษณุโลก

ราคา 200.00 บาท/กิโลกรัม

ไพรดำ
ไพรดำ พิษณุโลก

ราคา 50.00 บาท/เหง้า

ชะเอมเทศ
ชะเอมเทศ พิษณุโลก

ราคา 300.00 บาท/กิโลกรัม

หญ้ารีแพร์
หญ้ารีแพร์ พิษณุโลก

ราคา 300.00 บาท/กิโลกรัม

หญ้ารีแพร์หรือหญ้าฮี๋ยุ่ม
หญ้ารีแพร์หรือหญ้าฮี๋ยุ่ม พิษณุโลก

ราคา 30.00 บาท/ต้น

หมามุ่ยอินเดีย
หมามุ่ยอินเดีย พิษณุโลก

ราคา 200.00 บาท/กิโลกรัม

หมามุ่ยไทยเมล็ดดิบ
หมามุ่ยไทยเมล็ดดิบ พิษณุโลก

ราคา 380.00 บาท/กิโลกรัม

โคกกระสุน
โคกกระสุน พิษณุโลก

ราคา 180.00 บาท/กิโลกรัม

กวาวเครือแดง
กวาวเครือแดง พิษณุโลก

ราคา 150.00 บาท/กิโลกรัม

กวาวเครือขาว
กวาวเครือขาว พิษณุโลก

ราคา 250.00 บาท/กิโลกรัม

ปอกะบิด
ปอกะบิด พิษณุโลก

ราคา 150.00 บาท/กิโลกรัม

รากท้าวยายม่อม
รากท้าวยายม่อม พิษณุโลก

ราคา 350.00 บาท/กิโลกรัม

เถาประสงค์
เถาประสงค์ พิษณุโลก

ราคา 500.00 บาท/กิโลกรัม

เถาวัลย์เปรียง
เถาวัลย์เปรียง พิษณุโลก

ราคา 150.00 บาท/กิโลกรัม

เมล็ดอังกาบหนู
เมล็ดอังกาบหนู พิษณุโลก

ราคา 100.00 บาท/ห่อ

อังกาบหนูบดผง
อังกาบหนูบดผง พิษณุโลก

ราคา 450.00 บาท/กิโลกรัม

หญ้างวงช้าง
หญ้างวงช้าง พิษณุโลก

ราคา 200.00 บาท/กิโลกรัม

เมล็ดผักคราดหัวแหวน
เมล็ดผักคราดหัวแหวน พิษณุโลก

ราคา 100.00 บาท/ถุง

ขมิ้นเครือ
ขมิ้นเครือ พิษณุโลก

ราคา 200.00 บาท/กิโลกรัม

เปราะหอม
เปราะหอม พิษณุโลก

ราคา 380.00 บาท/กิโลกรัม

เสลดพังพอนตัวผู้
เสลดพังพอนตัวผู้ พิษณุโลก

ราคา 100.00 บาท/ห่อ

หญ้าพันงูเขียว
หญ้าพันงูเขียว พิษณุโลก

ราคา 100.00 บาท/ถุง

หญ้าพันงูเขียว(น้ำดับไฟ)
หญ้าพันงูเขียว(น้ำดับไฟ) พิษณุโลก

ราคา 100.00 บาท/ถุง

ว่านน้ำ
ว่านน้ำ พิษณุโลก

ราคา 250.00 บาท/กิโลกรัม

กระเทียมโทน
กระเทียมโทน พิษณุโลก

ราคา 250.00 บาท/กิโลกรัม

มะนาว
มะนาว พิษณุโลก

ราคา 450.00 บาท/กิโลกรัม

ขมิ้นชันตากแห้ง
ขมิ้นชันตากแห้ง พิษณุโลก

ราคา 200.00 บาท/กิโลกรัม

ข่าลิงก้อน
ข่าลิงก้อน พิษณุโลก

ราคา 250.00 บาท/กิโลกรัม

แก่นขี้เหล็ก
แก่นขี้เหล็ก พิษณุโลก

ราคา 150.00 บาท/กิโลกรัม

เหง้าตะไคร้
เหง้าตะไคร้ พิษณุโลก

ราคา 150.00 บาท/กิโลกรัม

มะกรูด
มะกรูด พิษณุโลก

ราคา 250.00 บาท/กิโลกรัม

เตยแห้ง
เตยแห้ง พิษณุโลก

ราคา 300.00 บาท/กิโลกรัม

พริกไทยล่อน
พริกไทยล่อน พิษณุโลก

ราคา 270.00 บาท/กิโลกรัม

พริกไทยดำ
พริกไทยดำ พิษณุโลก

ราคา 250.00 บาท/กิโลกรัม

ใบบัวบก
ใบบัวบก พิษณุโลก

ราคา 200.00 บาท/กิโลกรัม

ใบบัวบก
ใบบัวบก พิษณุโลก

ราคา 50.00 บาท/ถุง

กระเจี๊ยบแดง
กระเจี๊ยบแดง พิษณุโลก

ราคา 240.00 บาท/กิโลกรัม

พุทราจีน
พุทราจีน พิษณุโลก

ราคา 150.00 บาท/กิโลกรัม

มะตูมตากแห้ง
มะตูมตากแห้ง พิษณุโลก

ราคา 150.00 บาท/กิโลกรัม

ดอกมะลิ
ดอกมะลิ พิษณุโลก

ราคา 200.00 บาท/กิโลกรัม

ใบเตยตากแห้ง
ใบเตยตากแห้ง พิษณุโลก

ราคา 300.00 บาท/กิโลกรัม

ใบเตย
ใบเตย พิษณุโลก

ราคา 30.00 บาท/ต้น

ดอกบัวขาวตากแห้ง
ดอกบัวขาวตากแห้ง พิษณุโลก

ราคา 180.00 บาท/กิโลกรัม

เกสรบัว
เกสรบัว พิษณุโลก

ราคา 400.00 บาท/กิโลกรัม

ผักเชียงดา
ผักเชียงดา พิษณุโลก

ราคา 2.00 บาท/แคปซูล

มะตูม
มะตูม พิษณุโลก

ราคา 150.00 บาท/กิโลกรัม

ใบมะกรูด
ใบมะกรูด พิษณุโลก

ราคา 280.00 บาท/กิโลกรัม

เห็ดกระถินพิมานบดผง
เห็ดกระถินพิมานบดผง พิษณุโลก

ราคา 1,200.00 บาท/กิโลกรัม

ว่านหอมแดง
ว่านหอมแดง พิษณุโลก

ราคา 200.00 บาท/กิโลกรัม

กระดูกไก่ดำ
กระดูกไก่ดำ พิษณุโลก

ราคา 200.00 บาท/กิโลกรัม

เมนูส่วนล่างของเว็บ