ค้นหาสินค้าล้างข้อมูล

สินค้าทั้งหมดในร้าน

ร้าน: ป.เจริญ

เมล็ดพันธุ์พืชไร่

ข้าวโพดหวานนมสด เพียวไรท์ฮอกไกโด
ข้าวโพดหวานนมสด เพียวไรท์ฮอกไกโด อุบลราชธานี

ราคา 100.00 บาท/บาท

ข้าวโพดหวานทานสดแดงราชนีทับทิมสยาม
ข้าวโพดหวานทานสดแดงราชนีทับทิมสยาม อุบลราชธานี

ราคา 100.00 บาท/บาท

ถั่วเขียว
ถั่วเขียว อุบลราชธานี

ราคา 50.00 บาท

เมล็ดถั่วเขียว
เมล็ดถั่วเขียว อุบลราชธานี

ราคา 50.00 บาท

ปอเทือง
ปอเทือง อุบลราชธานี

ราคา 45.00 บาท

เมล็ดทานตะวัน
เมล็ดทานตะวัน อุบลราชธานี

ราคา 100.00 บาท


อุปกรณ์ไฮโดรโปนิกส์

ผงคาริเบท
ผงคาริเบท อุบลราชธานี

ราคา 50.00 บาท

กรดไนตริกเจือจาง
กรดไนตริกเจือจาง อุบลราชธานี

ราคา 40.00 บาท

เวอร์มิคูไลท์
เวอร์มิคูไลท์ อุบลราชธานี

ราคา 40.00 บาท

ถาดอนุบาลต้นกล้า
ถาดอนุบาลต้นกล้า อุบลราชธานี

ราคา 40.00 บาท

ฟองน้ำสำหรับปลูกพืชไร้ดิน
ฟองน้ำสำหรับปลูกพืชไร้ดิน อุบลราชธานี

ราคา 20.00 บาท

ถ้วยปลูกผักไฮโดรโปนิกส์
ถ้วยปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ อุบลราชธานี

ราคา 1.50 บาท


เครื่องพ่นหมอก


สารป้องกันและกำจัดโรคพืช

กำมะถันผง
กำมะถันผง อุบลราชธานี

ราคา 90.00 บาท/บาท

เชื้อราไตรโคเดอร์มา
เชื้อราไตรโคเดอร์มา อุบลราชธานี

ราคา 150.00 บาท

ถุงเหลืองดักแมลง
ถุงเหลืองดักแมลง อุบลราชธานี

ราคา 170.00 บาท

กาวเหนียวดักจับแมลง
กาวเหนียวดักจับแมลง อุบลราชธานี

ราคา 250.00 บาท


เมล็ดพันธุ์ผัก

เมล็ดถั่วแระญี่ปุ่น
เมล็ดถั่วแระญี่ปุ่น อุบลราชธานี

ราคา 100.00 บาท/บาท

เมล็ดชิโสะ โอบะ
เมล็ดชิโสะ โอบะ อุบลราชธานี

ราคา 150.00 บาท/บาท

เมล็ดพันธุ์ผักสลัด ออร์แกนิก
เมล็ดพันธุ์ผักสลัด ออร์แกนิก อุบลราชธานี

ราคา 40.00 บาท


หมวดหมู่อื่นๆ

ต้นทุเรีนยเทศ
ต้นทุเรีนยเทศ อุบลราชธานี

ราคา 150.00 บาท

ดินอาคาดามะ
ดินอาคาดามะ อุบลราชธานี

ราคา 90.00 บาท

ก้อนเชื้อเห็ดฟาง
ก้อนเชื้อเห็ดฟาง อุบลราชธานี

ราคา 15.00 บาท/ก้อน

เปปิโนเมล่อน(เมล่อนจิ๋ว)
เปปิโนเมล่อน(เมล่อนจิ๋ว) อุบลราชธานี

ราคา 100.00 บาท

หัวหญ้าฝรั่น
หัวหญ้าฝรั่น อุบลราชธานี

ราคา 50.00 บาท

ถุงปลูกเมล่อน
ถุงปลูกเมล่อน อุบลราชธานี

ราคา 120.00 บาท

ถาดเพาะกล้าเขียว
ถาดเพาะกล้าเขียว อุบลราชธานี

ราคา 25.00 บาท

ลวดแขวนกระถาง
ลวดแขวนกระถาง อุบลราชธานี

ราคา 7.00 บาท

มีดติดตา เสียบยอด
มีดติดตา เสียบยอด อุบลราชธานี

ราคา 200.00 บาท

มุ้งขาวกัแมลง
มุ้งขาวกัแมลง อุบลราชธานี

ราคา 5,000.00 บาท/ม้วน

ตาข่ายห่อผลเมล่อน
ตาข่ายห่อผลเมล่อน อุบลราชธานี

ราคา 2.00 บาท

เชือกผูกเมล่อน
เชือกผูกเมล่อน อุบลราชธานี

ราคา 100.00 บาท

ตะกร้าใส่ปุ๋ย
ตะกร้าใส่ปุ๋ย อุบลราชธานี

ราคา 3.00 บาท

เทปพันกิ่ง-ติดตา-เสียบยอด
เทปพันกิ่ง-ติดตา-เสียบยอด อุบลราชธานี

ราคา 30.00 บาท

หินภูเขาไฟ
หินภูเขาไฟ อุบลราชธานี

ราคา 35.00 บาท

สแฟกนั่มมอส
สแฟกนั่มมอส อุบลราชธานี

ราคา 120.00 บาท/ห่อ

พีทมอส คลาสแมน
พีทมอส คลาสแมน อุบลราชธานี

ราคา 470.00 บาท/บาท

เพอร์ไลท์
เพอร์ไลท์ อุบลราชธานี

ราคา 40.00 บาท

หินฟอสเฟต
หินฟอสเฟต อุบลราชธานี

ราคา 200.00 บาท

ถ่านแก๊สบ่มผลไม้
ถ่านแก๊สบ่มผลไม้ อุบลราชธานี

ราคา 75.00 บาท/กิโลกรัม

ปูนาขาว
ปูนาขาว อุบลราชธานี

ราคา 4.00 บาท/กิโลกรัม

มูลไส้เดือน
มูลไส้เดือน อุบลราชธานี

ราคา 30.00 บาท/กิโลกรัม

น้ำส้มควันไม้
น้ำส้มควันไม้ อุบลราชธานี

ราคา 100.00 บาท

กล่องใส่ไก่
กล่องใส่ไก่ อุบลราชธานี

ราคา 60.00 บาท

กล่องกระต่าย
กล่องกระต่าย อุบลราชธานี

ราคา 15.00 บาท

EC มิเตอร์
EC มิเตอร์ อุบลราชธานี

ราคา 600.00 บาท

เครื่อง TDS Meter วัดค่าน้ำ
เครื่อง TDS Meter วัดค่าน้ำ อุบลราชธานี

ราคา 300.00 บาท

Ph  มิเตอร์
Ph มิเตอร์ อุบลราชธานี

ราคา 600.00 บาท

เครื่องวัดความชื้นในดินและpH
เครื่องวัดความชื้นในดินและpH อุบลราชธานี

ราคา 500.00 บาท

เมนูส่วนล่างของเว็บ