ค้นหาสินค้า

สินค้าทั้งหมดใน นัฐชา พันธุ์ไม้

จิก

จิกน้ำ
จิกน้ำ ปราจีนบุรี

ราคา 2,500.00 บาท /ต้น

จิกน้ำ
จิกน้ำ ปราจีนบุรี

ราคา 1,500.00 บาท /ต้น

จิกเศรษฐี
จิกเศรษฐี ปราจีนบุรี

ราคา 15,000.00 บาท /ต้น

จิกน้ำ
จิกน้ำ ปราจีนบุรี

ราคา 1,500.00 บาท /ต้น

จิกมุสลิน
จิกมุสลิน ปราจีนบุรี

ราคา 800.00 บาท /ต้น

จิกน้ำ
จิกน้ำ ปราจีนบุรี

ราคา 1,500.00 บาท /ต้น

จิกน้ำ
จิกน้ำ ปราจีนบุรี

ราคา 5,000.00 บาท /ต้น

จิกนมยาน
จิกนมยาน ปราจีนบุรี

ราคา 800.00 บาท /ต้น

จิกน้ำ
จิกน้ำ ปราจีนบุรี

ราคา 5,000.00 บาท /ต้น

ดู 'จิก' ทั้งหมดในร้านนี้

หูกระจง

หูกระจง ปราจีนบุรี

ราคา 1,500.00 บาท /ต้น

หูกระจง
หูกระจง ปราจีนบุรี

ราคา 400.00 บาท /ต้น

หูกระจง
หูกระจง ปราจีนบุรี

ราคา 700.00 บาท /ต้น

หูกระจง
หูกระจง ปราจีนบุรี

ราคา 700.00 บาท /ต้น

หูกระจง
หูกระจง ปราจีนบุรี

ราคา 700.00 บาท /ต้น

หูกระจง
หูกระจง ปราจีนบุรี

ราคา 700.00 บาท /ต้น

ดู 'หูกระจง' ทั้งหมดในร้านนี้

กันเกรา

กันเดราด่าง
กันเดราด่าง ปราจีนบุรี

ราคา 2,500.00 บาท /ต้น

กันเกรา
กันเกรา ปราจีนบุรี

ราคา 900.00 บาท /ต้น

กันเกรา
กันเกรา ปราจีนบุรี

ราคา 900.00 บาท /ต้น

กันเกราด่าง
กันเกราด่าง ปราจีนบุรี

ราคา 3,500.00 บาท /ต้น

กันเกรา
กันเกรา ปราจีนบุรี

ราคา 900.00 บาท /ต้น

ดู 'กันเกรา' ทั้งหมดในร้านนี้

ทองอุไร

ทองอุไร
ทองอุไร ปราจีนบุรี

ราคา 700.00 บาท /ต้น

ทองอุไร
ทองอุไร ปราจีนบุรี

ราคา 1,000.00 บาท /ต้น

ทองอุไ
ทองอุไ ปราจีนบุรี

ราคา 250.00 บาท /ต้น

ทองอุไร ปราจีนบุรี

ราคา 400.00 บาท /ต้น

ดู 'ทองอุไร' ทั้งหมดในร้านนี้

น้ำเต้าต้น

น้ำเต้าต้น
น้ำเต้าต้น ปราจีนบุรี

ราคา 800.00 บาท /ต้น

น้ำเต้าอินเดีย
น้ำเต้าอินเดีย ปราจีนบุรี

ราคา 800.00 บาท /ต้น

น้ำเต้าญี่ปุ่น
น้ำเต้าญี่ปุ่น ปราจีนบุรี

ราคา 800.00 บาท /ต้น

น้ำเต้าฝรั่ง
น้ำเต้าฝรั่ง ปราจีนบุรี

ราคา 1,000.00 บาท /ต้น

ดู 'น้ำเต้าต้น' ทั้งหมดในร้านนี้

เกาลัด

เกาลัดไทย
เกาลัดไทย ปราจีนบุรี

ราคา 700.00 บาท /ต้น

เกาลัดไทย
เกาลัดไทย ปราจีนบุรี

ราคา 700.00 บาท /ต้น

เกาลัด
เกาลัด ปราจีนบุรี

ราคา 700.00 บาท /ต้น

เกาลัด
เกาลัด ปราจีนบุรี

ราคา 700.00 บาท /ต้น

ดู 'เกาลัด' ทั้งหมดในร้านนี้

ตีนเป็ดฝรั่ง

ตีนเป็ดฝรั่ง
ตีนเป็ดฝรั่ง ปราจีนบุรี

ราคา 1,000.00 บาท /ต้น

ตีนเป็ดฝรั่ง
ตีนเป็ดฝรั่ง ปราจีนบุรี

ราคา 700.00 บาท /ต้น

ตีนเป็ดฝรั่ง
ตีนเป็ดฝรั่ง ปราจีนบุรี

ราคา 700.00 บาท /ต้น

ดู 'ตีนเป็ดฝรั่ง' ทั้งหมดในร้านนี้

ไคร้ย้อย

กระดิ่งนางฟ้า
กระดิ่งนางฟ้า ปราจีนบุรี

ราคา 2,000.00 บาท /ต้น

กระดิ่งนางฟ้า
กระดิ่งนางฟ้า ปราจีนบุรี

ราคา 2,000.00 บาท /ต้น

ไคร้ย้อย
ไคร้ย้อย ปราจีนบุรี

ราคา 1,500.00 บาท /ต้น

ดู 'ไคร้ย้อย' ทั้งหมดในร้านนี้

องุ่นทะเล

องุ่นทะเล
องุ่นทะเล ปราจีนบุรี

ราคา 800.00 บาท /ต้น

องุ่นทะเล ปราจีนบุรี

ราคา 800.00 บาท /ต้น

องุ่นทะเล
องุ่นทะเล ปราจีนบุรี

ราคา 800.00 บาท /ต้น

ดู 'องุ่นทะเล' ทั้งหมดในร้านนี้

ต้นการเวก

การเวก
การเวก ปราจีนบุรี

ราคา 400.00 บาท /ต้น

การเวกพุ่ม
การเวกพุ่ม ปราจีนบุรี

ราคา 800.00 บาท /ต้น

การเวก
การเวก ปราจีนบุรี

ราคา 500.00 บาท /ต้น

ดู 'ต้นการเวก' ทั้งหมดในร้านนี้

ลำดวน

ลำดวน
ลำดวน ปราจีนบุรี

ราคา 1,000.00 บาท /ต้น

ลำดวน
ลำดวน ปราจีนบุรี

ราคา 1,500.00 บาท /ต้น

ลำดวนเเดง
ลำดวนเเดง ปราจีนบุรี

ราคา 3,500.00 บาท /ต้น

ดู 'ลำดวน' ทั้งหมดในร้านนี้

หมวดหมู่อื่นๆ

ลีลาวดี
ลีลาวดี ปราจีนบุรี

ราคา 5,500.00 บาท /ต้น

ลีลาวดี
ลีลาวดี ปราจีนบุรี

ราคา 3,500.00 บาท /ต้น

โมก
โมก ปราจีนบุรี

ราคา 2,500.00 บาท /ต้น

บุหงาส่าหรี ปราจีนบุรี

ราคา 3,500.00 บาท /ต้น

ประยงค์
ประยงค์ ปราจีนบุรี

ราคา 800.00 บาท /ต้น

ตีนเป็ดเเดง
ตีนเป็ดเเดง ปราจีนบุรี

ราคา 700.00 บาท /ต้น

ปาล์มชวา
ปาล์มชวา ปราจีนบุรี

ราคา 3,500.00 บาท /ต้น

ปาล์มยะวา
ปาล์มยะวา ปราจีนบุรี

ราคา 2,500.00 บาท /ต้น

ต้นล่ำซำ
ต้นล่ำซำ ปราจีนบุรี

ราคา 3,500.00 บาท /ต้น

ล่ำซำ
ล่ำซำ ปราจีนบุรี

ราคา 2,500.00 บาท /ต้น

มะขาม
มะขาม ปราจีนบุรี

ราคา 3,500.00 บาท /ต้น

เงาะโรงเรียน
เงาะโรงเรียน ปราจีนบุรี

ราคา 1,000.00 บาท /ต้น

กระท้อน
กระท้อน ปราจีนบุรี

ราคา 1,500.00 บาท /ต้น

ชมพู่ทับทิมจัน
ชมพู่ทับทิมจัน ปราจีนบุรี

ราคา 800.00 บาท /ต้น

ชมพู่ทับทิมจัน
ชมพู่ทับทิมจัน ปราจีนบุรี

ราคา 1,500.00 บาท /ต้น

ประดู่เเดง
ประดู่เเดง ปราจีนบุรี

ราคา 1,500.00 บาท /ต้น

บัวสวรรค์
บัวสวรรค์ ปราจีนบุรี

ราคา 1,000.00 บาท /ต้น

บัวสวรรค์
บัวสวรรค์ ปราจีนบุรี

ราคา 500.00 บาท /ต้น

 พยุง
พยุง ปราจีนบุรี

ราคา 800.00 บาท /ต้น

พยุง
พยุง ปราจีนบุรี

ราคา 800.00 บาท /ต้น

พิกุล
พิกุล ปราจีนบุรี

ราคา 500.00 บาท /ต้น

พิกุล
พิกุล ปราจีนบุรี

ราคา 500.00 บาท /ต้น

ต้นทองกวาว
ต้นทองกวาว ปราจีนบุรี

ราคา 8,000.00 บาท /ต้น

ไข่เน่า
ไข่เน่า ปราจีนบุรี

ราคา 2,500.00 บาท /ต้น

มะม่วงเขียวใหญ่
มะม่วงเขียวใหญ่ ปราจีนบุรี

ราคา 800.00 บาท /ต้น

มะม่วงน้ำดอกไม้มัน
มะม่วงน้ำดอกไม้มัน ปราจีนบุรี

ราคา 2,000.00 บาท /ต้น

มะกรูด
มะกรูด ปราจีนบุรี

ราคา 1,500.00 บาท /ต้น

มะดัน
มะดัน ปราจีนบุรี

ราคา 800.00 บาท /ต้น

ศรีตรัง
ศรีตรัง ปราจีนบุรี

ราคา 1,200.00 บาท /ต้น

ซิลเวอร์โอ๊ค
ซิลเวอร์โอ๊ค ปราจีนบุรี

ราคา 2,500.00 บาท /ต้น

หว้า
หว้า ปราจีนบุรี

ราคา 2,000.00 บาท /ต้น

เเคเเสด
เเคเเสด ปราจีนบุรี

ราคา 1,500.00 บาท /ต้น

อโศกเหลือง
อโศกเหลือง ปราจีนบุรี

ราคา 1,200.00 บาท /ต้น

มะขามป้อม
มะขามป้อม ปราจีนบุรี

ราคา 800.00 บาท /ต้น

เเปรงล้างขวด
เเปรงล้างขวด ปราจีนบุรี

ราคา 500.00 บาท /ต้น

คูณชมพู
คูณชมพู ปราจีนบุรี

ราคา 3,500.00 บาท /ต้น

คูณชมพู ปราจีนบุรี

ราคา 1,500.00 บาท /ต้น

รำเพย ปราจีนบุรี

ราคา 1,500.00 บาท /ต้น

รำเพย ปราจีนบุรี

ราคา 1,000.00 บาท /ต้น

ต้นเเก้ว
ต้นเเก้ว ปราจีนบุรี

ราคา 80.00 บาท /ต้น

จำปี
จำปี ปราจีนบุรี

ราคา 500.00 บาท /ต้น

ชบาช้าง
ชบาช้าง ปราจีนบุรี

ราคา 1,500.00 บาท /ต้น

มะนาว
มะนาว ปราจีนบุรี

ราคา 800.00 บาท /ต้น