YPA (THAILAND) LTD.

ข้อมูลติดต่อ วิธีการชำระเงิน แผนที่

YPA (THAILAND) LTD.

ข้อมูลติดต่อ

ชื่อร้าน/สวน
YPA (THAILAND) LTD.
ชื่อติดต่อ
พีรศักดิ์
โทรศัพท์
0815552244
มือถือ
0815552244
ลิงค์ร้าน/สวน
เว็บไซต์
ที่อยู่
136-136/1 หมู่ 17 นิคมอุตสาหกรรมบางพลี อำเภอ บางเสาธง ตำบล บางเสาธง 10570
สมุทรปราการ

วิธีการชำระเงิน

โอนเงินเข้าบริษัท หรือ ชำระตอนรับสินค้า

แผนที่ร้าน/สวน

โรงงานอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมบางพลี ซอย 4, เข้าซอยมาเจอสี่แยก โรงงานอยู่ฝั่งขวามือ
YPA (THAILAND) LTD.