ค้นหาสินค้าล้างข้อมูล

ข้อมูลติดต่อ วิธีการชำระเงิน แผนที่

ร้าน: เดอะ ภุมรินทร์ ฟาร์ม

ข้อมูลติดต่อ

ชื่อร้าน/สวน:
เดอะ ภุมรินทร์ ฟาร์ม
ชื่อติดต่อ:
สุรชัย ภุมรินทร์
โทรศัพท์:
099 108 8886
มือถือ:
ลิงค์ร้าน/สวน:
เว็บไซต์:
-
ที่อยู่:
ชลบุรี

วิธีการชำระเงิน

แล้วแต่ตกลง

แผนที่ร้าน/สวน

ต้ัง GPS ที่วัดคลองใหญ่สถิตยาราม ตำหนองหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง ชลบุรี (ฟาร์มโคนมจะอยู่ในซอย ภุมรินทร์)

เดอะ ภุมรินทร์ ฟาร์ม
เมนูส่วนล่างของเว็บ