เดอะ ภุมรินทร์ ฟาร์ม

ข้อมูลติดต่อ วิธีการชำระเงิน แผนที่

เดอะ ภุมรินทร์ ฟาร์ม

ข้อมูลติดต่อ

ชื่อร้าน/สวน
เดอะ ภุมรินทร์ ฟาร์ม
ชื่อติดต่อ
สุรชัย ภุมรินทร์
โทรศัพท์
099 108 8886
มือถือ
ลิงค์ร้าน/สวน
เว็บไซต์
-
ที่อยู่
616 หมู่ 1 ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง
ชลบุรี

วิธีการชำระเงิน

แล้วแต่ตกลง

แผนที่ร้าน/สวน

ต้ัง GPS ที่วัดคลองใหญ่สถิตยาราม ตำหนองหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง ชลบุรี (ฟาร์มโคนมจะอยู่ในซอย ภุมรินทร์)
เดอะ ภุมรินทร์ ฟาร์ม