ค้นหาสินค้า

แนะนำการทำให้ต้นไม้ทุกชนิดเจริญเติบโตได้ดีและแข็งแรงด้วยมูลไส้เดือนและไส้เดือนคับ


โดย kaiau

แนะนำการทำให้ต้นไม้ทุกชนิดเจริญด้วยมูลไส้เดือนและไส้เดือนคับ    
   
https://web.facebook.com/kaisayakombut/videos/1409513359436727เติบโตได้ดีและแข็งแรง

ไส้เดือนดินและมูลไส้เดือน ช่วยให้ต้นไม้สวยและแข็งแรงใช้ได้กับไม้ดอกไม้ประดับ พืชผักและไม้ผล    
สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้

คำสำคัญ: มูลไส้เดือน