laddagarden

การติดตั้งระบบหัวพ้นหมอกและระบบน้ำคลายความร้อนในโรงงานโดยใช้พลังงานโซล่าเซลล์

แชร์บน facebook
กลับ

ในการทำระบบให้น้ำบนหลังคาโรงงานนั้น  สิ่งสำคัญที่สุดคือน้ำและไฟ และน้ำจะเป็นสำคัญในการคลายความร้อนบนอาคารได้เป็นอย่างดี    
แหล่งน้ำที่ใช้ในโรงงานก็ต้องมีเพียงพอหากต้องใช้กับโรงงาน ต้องมีการจัดระบบน้ำและการตั้งเวลาปิดเปิดเพื่อให้เกิดการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

clsForumTopic

พลังงานโซล่าเซลล์อาจจะตอบโจทย์ได้ไม่ดีนักแต่เป็นแนวทางที่สะอาด หากบวกพลังงานลมเข้าไปก็มีพลังงานมากพอในการพ้นน้ำบนหลังคาและยั่งยื่นหากจัดการให้เกิดประสิทธิ์ภาพสูงสุด

clsForumTopic

ปัจจุบันโลกของเราความร้อนมีความร้อนมากขึ้นและอุณภูมิสูงขึ้นทุกปี. ทางออกของคนในปัจจุบันมีมากมายหลากหลายอาทิ    
เพิ่มเครื่่องทำความเย็น. ติดตั้งระบบคลายความร้อน. เช่นระบบพ้นหมอก. ระบบสปริงเกอร์บนอาคาร หลังคา    
ทำอย่าไรก็ได้ให้เย็นและสดชื่น. วันนี้ทาง varin design lab. ทำการศึกษาและวิจัยระบบต่างและขั้นตอนการติดตั้งระบบทำความเย็นบนหลัง ร้านอาหาร เพื่อคลายความเย็นลงนอกจากเครื่องปรับอากาศที่นับวันค่าไฟยิ่งเพิ่มสูงขึ้นและพลังงานมีอย่างจำกัด    

clsForumTopic

พลังงานลมเป็นอีกพลังงานทางเลือกของการทำให้เกิดพลังเพิ่มเติมเข้าไปในการใช้งานของการให้ระบบลดน้ำบนหลังคาโรงงาน    
เพื่อคลายความร้อน

clsForumTopic

ปั้มน้ำที่ใช้ควรเลือกให้เหมาะสมกับโรงงานนั้นๆ ทั้งในเรื่องราคา คุณภาพและความคงทนการรับประกัน เรายินดีให้คำปรึกษาเรื่องการให้น้ำจากทีมงานมืออาชีพ.

clsForumTopic

ตัวเซนเซอร์ ช่วยในการควบคุมการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า หากมีฝนตกอยู่แล้ว เซนเซอร์ตัวนี้ จะเป็นตัวที่จับความชื่น    
และหยุดการปล่อยน้ำทันที เป็นการช่วยประหยัดน้ำได้อย่างมาก ราคาไม่แพงเพียง 1,700 บาท เทียบไม่ได้หากต้องเสียทั้งไฟและน้ำที่สิ้นเปลือง

clsForumTopic

กล่องควบคุม ถือเป็นหัวใจในระบบ การปล่อยน้ำ การตั้งเวลา และปรับแรงดันน้ำตู้ควบคุมการทำงานของปั๊มและวาล์วไฟฟ้า มีอุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้าเกิน (Over load)

clsForumTopic

หัวพ้นหมอก นั้นมีหลาหหลายแบบ ต้องมีการคำณวนแรงดัน และการใช้หัวใหเหมาะสม

clsForumTopic

การพ้นหมอกนั้น อาจมีทั้งสายแข็งและสายยาง อยู่ที่การเลือกใช้ให้เหมาะกับสถานที่นั้นๆ

clsForumTopic

ขั้นตอนและค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง เครื่องทำหมอก ทั้งในสวน  ร้านอาหาร สถานที่ต่างๆที่ต้องการความเย็น    
สำหรับพื้นที่ 20 เมตร

clsForumTopic

ระบบหัวพ้นหมอกแบบสายแข็ง มีความคงทน แต่ราคาสูง เมื่อเทียบกับหัวพ้นหมอกแบบพลาสติก

clsForumTopic

การพ้นหมอก เพื่อช่วยให้เกิดบรรยากาศและความเย็น สดชื่น ลักษณะการพ้นหมอกโดยใช้หัวพลาสติก

การพ้นหมอก เพื่อช่วยให้เกิดบรรยากาศและความเย็น สดชื่น ลักษณะการพ้นหมอกโดยใช้หัวพลาสติก

clsForumTopic

อุปกรณ์พ้นหมอกแบบพลาสติก ถูกกว่า แต่มีอายุการใช้งานที่น้อยกว่าแบบ สแตนเลสและทองเหลือง    
แบบพลาสติกจะมีละอองน้ำที่มากกว่า และความชื่นสูง ให้ความเย็นแบบเปียก ต่างจากเครื่องทำหมอกโดยเฉพาะ

clsForumTopic

เครื่องทำหมอก  ต้องใช้ช่างผู้ชำนาญงานและการคำณวนพื้นที่ต้องใช้  และควบคุมไฟเพื่อให้การใช้งานกับผู้ใช้ได้ง่ายกว่า

clsForumTopic
คำสำคัญ:
โพสข้อความ