เนเจอร์กรีน ฟู้ด

อบรมเกษตรอินทรีย์ทางเลือกใหม่กลุ่มพืช เมล่อน รุ่นที่1

แชร์บน facebook
กลับ

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560    
ณ ศูนย์การเรียนรู้ ฟาร์มเมล่อน เจษฎา ตำบลวัดดาว อำเภอบางปลาม้า จังหวัด สุพรรณบุรี    
   
   
กำหนดการ    
9.00 - 9.30 น. ลงทะเบียน    
9.30 - 10.00 น. บรรยายความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ เทคโนโลยีการปลูกเมล่อน การเตรียมดิน    
10.00 - 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง    
10.30 - 11.30 น. ปฏิบัติการเพาะเมล็ด    
11.30 - 12.00 น. ถาม - ตอบ    
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน    
13.00 - 14.30 น. ปฏิบัติการปลูก การทำค้าง การผสมเกสร การแขวนผล การตัดแต่งแขนงใบ    
14.30 - 15.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง    
15.00 - 16.00 น. ปฏิบัติการให้น้ำและปัจจัยการผลิต การดูแลและป้องกันกำจัดศัตรูพืช การเก็บเกี่ยว    
16.00 - 16.30 น. ถาม - ตอบ    
   
วิทยากรบรรยาย : เวลาและเนื้อหาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม    
วิทยากร : ดร.สมบูรณ์ เพชรดิน    
วิทยากรร่วม : นายเจษฎา  พวงบุปผา    
   
ผู้สนใจเข้าร่วมอบรม คนละ 1,000 บาท รับจำนวนจำกัด (กรุณาชำระเงินก่อนเข้าร่วมอบรม)    
โอนเข้าบัญชี กสิกร ออมทรัพย์ หมายเลขบัญชี 536-201-7922 สถาบันส่งเสริมและพัฒนาเกษตรอินทรีย์เพื่อการส่งออก    
   
สอบถามรายละเอียดที่ โทีร. 095-479-4642

clsForumTopic
คำสำคัญ: เมล่อน
โพสข้อความ