ค้นหาสินค้าล้างข้อมูล

หมวด เมล็ดพันธุ์พืชไร่

ร้าน: สวนเกษตรชัญญ์ยมล

สวนเกษตรชัญญ์ยมล | ชัยภูมิ
เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดทับทิมสยามทานดิบปลูกง่าย 75 วันให้ผลผลิตแล้ว ให้เป็นถุงถุงละ 10 กรัม ราคา 450 บาทจัดส่งฟรี EMS ทั่วไทย

ราคา 450.00 บาท ติดต่อ บุรณ์รัตน์ ไชยรัตน์ โทร. 0902651484, 0874540246

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 9 ปี 0 เดือน

อีเมล โทร

สวนเกษตรชัญญ์ยมล | ชัยภูมิ
เมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือกหอมมะลิ ปลูกในระบบอินทรีย์ มีความงอกสูง 100% ต้านทานต่อโรค ใช้เป็นพันธุ์ข้าวปลูกได้ดี คลุกวัคซีนสำหรับพืชป้องกันโรครา ผลผลิตต่อไร่สูง เมล็ดข้าว เรียวสวย จำหน่ายกิโลกรัมละ 28 บาท กรณีซื้อตั้งแต่ 500 ถึง 1000 ก.ก.ขึ้นไป ขายกิโลกรัมละ 25 บาท จัดส่งเคอรี่หรือไปรษณีย์ EMS หรือ Flash Express ทั่วไทย

ราคา 28.00 บาท ติดต่อ บุรณ์รัตน์ ไชยรัตน์ โทร. 0902651484, 0874540246

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 9 ปี 0 เดือน

อีเมล โทร

สวนเกษตรชัญญ์ยมล | ชัยภูมิ
เมล็ดพันธุ์หญ้ากินนี ใช้ปลูกสำหรับเลี้ยงสัตว์ งอกดีเปอร์เซ็นต์ความงอก 100% ให้คุณค่าทางโภชนาการสูง ปลูกง่ายแตกกอสวยงามอยู่ได้หลายปี เป็นประโยชน์ต่อสัตว์ ขายเป็นถุงถุงละ 500 กรัม ราคา 350 บาท จัดส่ง Flash Express ทั่วไทย

ราคา 350.00 บาท ติดต่อ บุรณ์รัตน์ ไชยรัตน์ โทร. 0902651484, 0874540246

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 9 ปี 0 เดือน

อีเมล โทร

สวนเกษตรชัญญ์ยมล | ชัยภูมิ
เมล็ดพันธุ์ พริกหนุ่มขาว ปลูกง่าย ผลผลิตสูง ขายเป็นซองๆละ 25 บาท ขายเป็นแพ็คๆละ 5 ซอง ราคา 125+35 =160 บาท จัดส่ง Flash Express ทั่วไทย

ราคา 25.00 บาท ติดต่อ บุรณ์รัตน์ ไชยรัตน์ โทร. 0902651484, 0874540246

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 9 ปี 0 เดือน

อีเมล โทร

สวนเกษตรชัญญ์ยมล | ชัยภูมิ
เมล็ดพันธุ์ ผักชี ปลูกง่าย ผลผลิตสูง ขายเป็นซองๆละ 15 บาท ขายเป็นแพ็คๆละ 5 ซอง ราคา 75+35 =110 บาท จัดส่ง Flash Express ทั่วไทย

ราคา 15.00 บาท ติดต่อ บุรณ์รัตน์ ไชยรัตน์ โทร. 0902651484, 0874540246

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 9 ปี 0 เดือน

อีเมล โทร

สวนเกษตรชัญญ์ยมล | ชัยภูมิ
เมล็ดพันธุ์พริกหนุ่ม ลูกผสม ปลูกง่าย ผลผลิตสูง ขายเป็นซองๆละ 30 บาท ขายเป็นแพ็คๆละ 5 ซอง ราคา 150+25 =175 บาท จัดส่ง Flash Express ทั่วไทย

ราคา 30.00 บาท ติดต่อ บุรณ์รัตน์ ไชยรัตน์ โทร. 0902651484, 0874540246

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 9 ปี 0 เดือน

อีเมล โทร

สวนเกษตรชัญญ์ยมล | ชัยภูมิ
เมล็ดพันธุ์ แตงโมลูกผสมโกลเด้นสวีท ปลูกง่าย ผลผลิตสูง ขายเป็นซองๆละ 30 บาท ขายเป็นแพ็คๆละ 5 ซอง ราคา 150+25 =175 บาท จัดส่ง Flash Express ทั่วไทย

ราคา 30.00 บาท ติดต่อ บุรณ์รัตน์ ไชยรัตน์ โทร. 0902651484, 0874540246

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 9 ปี 0 เดือน

อีเมล โทร

สวนเกษตรชัญญ์ยมล | ชัยภูมิ
เมล็ดพันธุ์ มะเขือเทศ Extra 390 ลูกผสม ปลูกง่าย ผลผลิตสูง ขายเป็นซองๆละ 30 บาท ขายเป็นแพ็คๆละ 5 ซอง ราคา 150+25 =175 บาท จัดส่ง Flash Express ทั่วไทย

ราคา 30.00 บาท ติดต่อ บุรณ์รัตน์ ไชยรัตน์ โทร. 0902651484, 0874540246

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 9 ปี 0 เดือน

อีเมล โทร

สวนเกษตรชัญญ์ยมล | ชัยภูมิ
เมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือกหอมมะลิ ปลูกในระบบอินทรีย์ มีความงอกสูง 100% ต้านทานต่อโรค ใช้เป็นพันธุ์ข้าวปลูกได้ดี เมล็ดพันธุ์ข้าวสวย ผลผลิตต่อไร่สูง จำหน่ายกิโลกรัมละ 28 บาท กรณีซื้อตั้งแต่ 500 ถึง 1000 ก.ก.ขึ้นไป ขายกิโลกรัมละ 25 บาท จัดส่งเคอรี่หรือไปรษณีย์ EMS หรือ Flash Express ทั่วไทย

ราคา 28.00 บาท ติดต่อ บุรณ์รัตน์ ไชยรัตน์ โทร. 0902651484, 0874540246

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 9 ปี 0 เดือน

อีเมล โทร

สวนเกษตรชัญญ์ยมล | ชัยภูมิ
เมล็ดพันธุ์ฟักทองทองพูลตราต้นกล้า เนื้อแน่นมันดีเป็นพูใหญ่ แพ็คเป็นถุงๆละ 50 กรัม จัดส่ง EMS ทั่วไทยครับ

ราคา 150.00 บาท ติดต่อ บุรณ์รัตน์ ไชยรัตน์ โทร. 0902651484, 0874540246

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 9 ปี 0 เดือน

อีเมล โทร

สวนเกษตรชัญญ์ยมล | ชัยภูมิ
เมล็ดพันธุ์แคนตาลูปกรีนเนอรี่ลูกผสม ผลใหญ่ให้ผลผลิตสูง มีเปอร์เซ็นต์ความงอก 98 เปอร์เซ็นต์ บรรจุเป็นๆซองละ 10 เมล็ดขายเป็นแพ็ค แพ็คละ 6 ซอง 250 บาท รวมค่าจัดส่ง EMS หรือเคอรี่ทั่วไทย

ราคา 250.00 บาท ติดต่อ บุรณ์รัตน์ ไชยรัตน์ โทร. 0902651484, 0874540246

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 9 ปี 0 เดือน

อีเมล โทร

สวนเกษตรชัญญ์ยมล | ชัยภูมิ
เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวทับทิมสยาม อร่อยเหนียวนุ่มรสชาติดีมาก มีเปอร์เซ็นต์ความงอก 98 เปอร์เซ็นต์ บรรจุเป็นซองซองละ 20 กรัม ขายซองละ 150 บาท รวมค่าจัดส่ง EMS หรือเคอรี่ทั่วไทย

ราคา 150.00 บาท ติดต่อ บุรณ์รัตน์ ไชยรัตน์ โทร. 0902651484, 0874540246

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 9 ปี 0 เดือน

อีเมล โทร

สวนเกษตรชัญญ์ยมล | ชัยภูมิ
เมล็ดพันธุ์ข้าวโพด ข้าวเหนียว ทับทิมสยาม เปอร์เซ็นต์ความงอก 98 เปอร์เซ็นต์ จำหน่ายเป็นแพ็คแพ็คละ 1000 กรัม จัดส่งไปรษณีย์ EMS หรือเคอรี่ทั่วไทย สนใจโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี 3071 4554 45 ครับผม

ราคา 1,250.00 บาท ติดต่อ บุรณ์รัตน์ ไชยรัตน์ โทร. 0902651484, 0874540246

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 9 ปี 0 เดือน

อีเมล โทร

สวนเกษตรชัญญ์ยมล | ชัยภูมิ
เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดทับทิมสยามเหนียวนุ่มอร่อยรสชาติดีสีสวย เปอร์เซ็นต์ความงอก 98 เปอร์เซ็นต์ บรรจุเป็นถุงๆละ 1 กิโลกรัมครับ สนใจสั่งซื้อได้นะครับจัดส่ง EMS หรือเคอรี่ทั่วไทยครับ ราคานี้รวมค่าจัดส่งแล้วครับ

ราคา 1,150.00 บาท ติดต่อ บุรณ์รัตน์ ไชยรัตน์ โทร. 0902651484, 0874540246

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 9 ปี 0 เดือน

อีเมล โทร

สวนเกษตรชัญญ์ยมล | ชัยภูมิ
เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดซุปเปอร์สวีทขายเป็นกิโลกิโลกรัมละ 750 บาท

ราคา 750.00 บาท ติดต่อ บุรณ์รัตน์ ไชยรัตน์ โทร. 0902651484, 0874540246

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 9 ปี 0 เดือน

อีเมล โทร

สวนเกษตรชัญญ์ยมล | ชัยภูมิ
เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวสีม่วงเข้มเปอร์เซ็นต์ความงอกสูง รสชาติดี ขายเป็นถุงๆละ 150 บาทพร้อมค่าจัดส่ง EMS ทั่วไทยครับ

ราคา 150.00 บาท ติดต่อ บุรณ์รัตน์ ไชยรัตน์ โทร. 0902651484, 0874540246

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 9 ปี 0 เดือน

อีเมล โทร

สวนเกษตรชัญญ์ยมล | ชัยภูมิ
เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวาน ลูกผสมเมล็ดฝักเต็ม มีเปอร์เซ็นต์ความงอก 98 เปอร์เซ็นต์ ขายเป็นถุงถุงละ 120 บาทพร้อมค่าจัดส่ง EMS ทั่วไทย id line:phelp89

ราคา 120.00 บาท ติดต่อ บุรณ์รัตน์ ไชยรัตน์ โทร. 0902651484, 0874540246

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 9 ปี 0 เดือน

อีเมล โทร

สวนเกษตรชัญญ์ยมล | ชัยภูมิ
เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวพร้อมปลูก เปอร์เซ็นต์ความงอก 98 เปอร์เซ็นต์ ขายเป็นถุงถุงละ 120 บาทพร้อมค่าส่ง จัดส่ง EMS ทั่วไทย id line : phelp89

ราคา 120.00 บาท ติดต่อ บุรณ์รัตน์ ไชยรัตน์ โทร. 0902651484, 0874540246

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 9 ปี 0 เดือน

อีเมล โทร

สวนเกษตรชัญญ์ยมล | ชัยภูมิ
เมล็ดถั่วดาวอินคา รับรองความงอก 98 เปอร์เซ็นต์ ดาวอินคาขายเป็นเมล็ดๆ ละ 4.00 บาท + ค่าจัดส่ง 50 บาท ซื้อขั้นต่ำ 100 เมล็ด ถ้าปลูก 1 ไร่ ใช้เมล็ดดาวอินคา ประมาณ 300 เมล็ด ขายทั้งเปลือกยังไม่กระเทาะกิโลกรัมละ 280 บาท กะเทาะเมล็ดแล้ว คัดเลือกเมล็ดพันธุ์จุ่มฮอร์โมน กิโลกรัมละ 900 บาท

ราคา 4.00 บาท ติดต่อ บุรณ์รัตน์ ไชยรัตน์ โทร. 0902651484, 0874540246

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 9 ปี 0 เดือน

อีเมล โทร

สวนเกษตรชัญญ์ยมล | ชัยภูมิ
เมล็ดพันธุ์แตงไทยแพ็คใส่ถุงๆ ละ 100 บาท ความงอก 99% แตงไทยหนองบัวแดง โตเร็วให้ผลผลิตต่อต้นสูง ลูกโต รสชาดดีสนใจสั่งซื้อ แจ้งชื่อทีอยู่ในการจัดส่งไปที่ Line:0874540246 โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย 307-145544-5 สั่งซื้อขั้นต่ำ 1 ถุง เป็นเงิน 150 บาท รวมค่าส่ง

ราคา 100.00 บาท ติดต่อ บุรณ์รัตน์ ไชยรัตน์ โทร. 0902651484, 0874540246

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 9 ปี 0 เดือน

อีเมล โทร

สวนเกษตรชัญญ์ยมล | ชัยภูมิ
เมล็ดพันธุ์แตงแคนตาลูปซันเลดี้ หวานกรอบอร่อย เปอร์เซ็นต์ความงอก 95 สั่งขั้นต่ำ 100 บาท เพิ่มค่าส่ง 50 บาท บรรจุใส่ถุงๆ ละ 102 เมล็ด สนใจสั่งซื้อ แจ้งชื่อทีอยู่ในการจัดส่งไปที่ Line:0874540246 โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย 307-145544-5 สั่งซื้อขั้นต่ำ 100 เมล็ด เป็นเงิน 150 บาท รวมค่าส่งครับ

ราคา 2.00 บาท ติดต่อ บุรณ์รัตน์ ไชยรัตน์ โทร. 0902651484, 0874540246

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 9 ปี 0 เดือน

อีเมล โทร


เมนูส่วนล่างของเว็บ