ค้นหาสินค้า

กระถางพลาสติก (Plastic flowerpot)

ร้าน Photo Farm
กระถางพลาสติกสีมุก ขนาด 8 นิ้ว ลายดอกไม้ | Photo Farm - บางพลี สมุทรปราการ

Photo Farm | บางพลี สมุทรปราการ
กระถางพลาสติกสีมุก ขนาด 8 นิ้ว ลายดอกไม้

ติดต่อ ธเนศ โทร. 0813497002

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 11 ปี 10 เดือน

โทรศัพท์

กระถางพลาสติกสี่เหลี่ยมสี ขนาด 8 นิ้ว  | Photo Farm - บางพลี สมุทรปราการ

Photo Farm | บางพลี สมุทรปราการ
กระถางพลาสติกสี่เหลี่ยมสี ขนาด 8 นิ้ว

ติดต่อ ธเนศ โทร. 0813497002

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 11 ปี 10 เดือน

โทรศัพท์

กระถางพลาสติกสี่เหลี่ยม สี ขนาด 4 นิ้ว | Photo Farm - บางพลี สมุทรปราการ

Photo Farm | บางพลี สมุทรปราการ
กระถางพลาสติกสี่เหลี่ยม สี ขนาด 4 นิ้ว

ติดต่อ ธเนศ โทร. 0813497002

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 11 ปี 10 เดือน

โทรศัพท์

กระถางพลาสติกสีรุ้ง | Photo Farm - บางพลี สมุทรปราการ

Photo Farm | บางพลี สมุทรปราการ
กระถางพลาสติกสีรุ้ง

ติดต่อ ธเนศ โทร. 0813497002

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 11 ปี 10 เดือน

โทรศัพท์

กระถางพลาสติกสี  6 เหลี่ยม  | Photo Farm - บางพลี สมุทรปราการ

Photo Farm | บางพลี สมุทรปราการ
กระถางพลาสติกสี 6 เหลี่ยม

ติดต่อ ธเนศ โทร. 0813497002

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 11 ปี 10 เดือน

โทรศัพท์

กระถางพลาสติกสี ขนาด 2 นิ้ว  | Photo Farm - บางพลี สมุทรปราการ

Photo Farm | บางพลี สมุทรปราการ
กระถางพลาสติกสี ขนาด 2 นิ้ว

ติดต่อ ธเนศ โทร. 0813497002

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 11 ปี 10 เดือน

โทรศัพท์

กระถางพลาสติกสี ขนาด 8 นิ้ว ลายดอกไม้ | Photo Farm - บางพลี สมุทรปราการ

Photo Farm | บางพลี สมุทรปราการ
กระถางพลาสติกสี ขนาด 8 นิ้ว ลายดอกไม้

ติดต่อ ธเนศ โทร. 0813497002

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 11 ปี 10 เดือน

โทรศัพท์

กระถางพลาสติกสี ขนาด 6 นิ้ว | Photo Farm - บางพลี สมุทรปราการ

Photo Farm | บางพลี สมุทรปราการ
กระถางพลาสติกสี ขนาด 6 นิ้ว (คละสี)

ติดต่อ ธเนศ โทร. 0813497002

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 11 ปี 10 เดือน

โทรศัพท์

กระถางพลาสติกสี ขนาด 4 นิ้ว | Photo Farm - บางพลี สมุทรปราการ

Photo Farm | บางพลี สมุทรปราการ
กระถางพลาสติกสี ขนาด 4 นิ้ว

ติดต่อ ธเนศ โทร. 0813497002

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 11 ปี 10 เดือน

โทรศัพท์

กระถางบัวพลาสติก สีดำ | Photo Farm - บางพลี สมุทรปราการ

Photo Farm | บางพลี สมุทรปราการ
กระถางบัวพลาสติก สีดำ ขนาด 10 นิ้ว,12 นิ้ว

ติดต่อ ธเนศ โทร. 0813497002

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 11 ปี 10 เดือน

โทรศัพท์

กระเช้ากล้วยไม้ พลาสติก ทรงกลม | Photo Farm - บางพลี สมุทรปราการ

Photo Farm | บางพลี สมุทรปราการ
กระเช้ากล้วยไม้ พลาสติก ทรงกลม
ขนาด 4 นิ้ว, 6 นิ้ว, 8 นิ้ว, และ 10 นิ้ว

ติดต่อ ธเนศ โทร. 0813497002

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 11 ปี 10 เดือน

โทรศัพท์

กระเช้ากล้วยไม้ พลาสติก 4 เหลี่ยม | Photo Farm - บางพลี สมุทรปราการ

Photo Farm | บางพลี สมุทรปราการ
กระเช้ากล้วยไม้ พลาสติก 4 เหลี่ยม
ขนาด 4 นิ้ว, 6 นิ้ว, 8 นิ้ว, และ 10 นิ้ว

Tag: สัก

ติดต่อ ธเนศ โทร. 0813497002

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 11 ปี 10 เดือน

โทรศัพท์

จานรองกระถางพลาสติก สีดำ ขนาด 6 นิ้ว | Photo Farm - บางพลี สมุทรปราการ

Photo Farm | บางพลี สมุทรปราการ
จานรองกระถางพลาสติก สีดำ ขนาด 6 นิ้ว

ราคา 5.00 บาท ติดต่อ ธเนศ โทร. 0813497002

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 11 ปี 10 เดือน

โทรศัพท์

กระถางพลาสติกกลมดำ ก้นเตี้ย ขนาด 10 นิ้ว | Photo Farm - บางพลี สมุทรปราการ

Photo Farm | บางพลี สมุทรปราการ
กระถางพลาสติกกลมดำ ก้นเตี้ย ขนาด 10 นิ้ว

ราคา 12.00 บาท ติดต่อ ธเนศ โทร. 0813497002

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 11 ปี 10 เดือน

โทรศัพท์

กระถางพลาสติกกลม สีดำ | Photo Farm - บางพลี สมุทรปราการ

Photo Farm | บางพลี สมุทรปราการ
กระถางพลาสติกกลม สีดำ
ขนาด 6 นิ้ว ราคา 4 บาท
ขนาด 8 นิ้ว ราคา 8 บาท
ขนาด 10 นิ้ว ราคา 13 บาท
ขนาด 12 นิ้ว ราคา 18 บาท
*** พิเศษ 10 แถม 1 ***

ติดต่อ ธเนศ โทร. 0813497002

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 11 ปี 10 เดือน

โทรศัพท์