ค้นหาสินค้าล้างข้อมูล

ไฮโดรโปรนิคส์

ไฮโดรโปรนิคส์,hydropronics

ไฮโดรโปรนิคส์

ขายปุ๋ย ไฮโดรโปรนิคส์ ทั้งแบบผงเพื่อเอาไปผสมเอง และแบบน้ำสำเร็จรูป
1. แบบน้ำขนาด 1 ลิตร ( A + B ) ราคา 180 บาท พร้อมค่าส่งทั่วประเทศ ( ปณ. ธรรมดา )

2. แบบแห้ง
มีหลายๆสูตร เช่น สำหรับพืชกินใบ  สำหรับไม้ดอกไม้ประดับ(มีดอก)  
                        ( 1 ชุด หมายถึง Stock A 1 ล. และ Stock B 1 ล. )
1.  ขนาด 100 ชุด (  ผสมแล้วได้  A 100 ล. B  100 ล. )   ราคา    4500 บ.  ค่าส่ง  100  บ.
   ( ตกราคา ชุดละ 45 บาท )      ผสมน้ำ ได้ 10,000 ล.

2.  ขนาด  50  ชุด                                                     ราคา    3500 บ.  ค่าส่ง   50   บ.
   ( ตกราคา ชุดละ 70 บาท )    ผสมน้ำ ได้ 5,000 ล.

3.  ขนาด  20  ชุด                                                     ราคา    2000 บ.  ค่าส่ง   50   บ.
   ( ตกราคา ชุดละ 100 บาท )    ผสมน้ำ ได้ 2,000 ล.

จะมี คำอธิบายวิธีผสม  น้ำกรด(ไนตริก) และกระดาษ วัดกรด - ด่าง แถมไปให้ เหมาะสำหรับท่านที่ 
ต้องการผสมใช้เองมากๆ หรือ ทำขาย ติดตราของตัวเอง

สินค้ามาใหม่

เมนูส่วนล่างของเว็บ