ค้นหาสินค้า

ร้าน เพื่อนเกษตร

เพื่อนเกษตร

สินค้าผลผลิตทางการเกษตร โดยกลุ่มเพื่อนเกษตร ปลอดภัย ไร้สารปนเปื้อน

สินค้ามาใหม่

พริกแห้ง และพริกป่น
พริกแห้ง และพริกป่น เชียงใหม่

ราคา 220.00 บาท

แคนตาลูป ลูกผสม
แคนตาลูป ลูกผสม เชียงใหม่

ราคา 250.00 บาท /ซอง

หัวบีต-รูต BEET Root
หัวบีต-รูต BEET Root เชียงใหม่

แคนตาลูป Honey DEW
แคนตาลูป Honey DEW เชียงใหม่

กระเทียมต้น LEEK Seed
กระเทียมต้น LEEK Seed เชียงใหม่

งาขาว และงาดำ
งาขาว และงาดำ เชียงใหม่

ราคา 130.00 บาท

ลูกระมาศ,หมากมาศ หรือมะแขว่น
ลูกระมาศ,หมากมาศ หรือมะแขว่น เชียงใหม่

ราคา 200.00 บาท

เมล็ดลิ้นจี่
เมล็ดลิ้นจี่ เชียงใหม่

พริกแห้ง
พริกแห้ง เชียงใหม่