ค้นหาสินค้า

ร้าน 28Shopศูนย์รวมพันธุ์ไม้นานาชนิด

28Shopศูนย์รวมพันธุ์ไม้นานาชนิด

ศูนย์รวมพันธุ์ไม้นานาชนิด

สินค้ามาใหม่

เมล็ดพริกขี้หนูดำ
เมล็ดพริกขี้หนูดำ ฉะเชิงเทรา

ราคา 20.00 บาท

เมล็ดพริก Trinidad Scorpion
เมล็ดพริก Trinidad Scorpion ฉะเชิงเทรา

ราคา 20.00 บาท

มะระหัวใจสีขาว
มะระหัวใจสีขาว ฉะเชิงเทรา

ราคา 20.00 บาท

มะเขือส้ม
มะเขือส้ม ฉะเชิงเทรา

ราคา 20.00 บาท

เมล็ดหน่อไม้ฝรั่ง
เมล็ดหน่อไม้ฝรั่ง ฉะเชิงเทรา

ราคา 20.00 บาท

ต้นฟักข้าว
ต้นฟักข้าว ฉะเชิงเทรา

ราคา 25.00 บาท

ผักสลัดมินิกรีนคอส
ผักสลัดมินิกรีนคอส ฉะเชิงเทรา

ราคา 20.00 บาท

ผักสลัดกรีนคอส
ผักสลัดกรีนคอส ฉะเชิงเทรา

ราคา 20.00 บาท

พริก 7 Pot
พริก 7 Pot ฉะเชิงเทรา

ราคา 20.00 บาท

ต้นเก๊กฮวย
ต้นเก๊กฮวย ฉะเชิงเทรา

ราคา 50.00 บาท

ต้นเฉาก๊วย
ต้นเฉาก๊วย ฉะเชิงเทรา

ราคา 50.00 บาท

สาระ-ข่าวสาร