ก.ชนาผักไฮโดรโพนิกส์

หมวด

คะน้า

ในร้าน ก.ชนาผักไฮโดรโพนิกส์
แชร์บน facebook

ผักคะน้าปลอดสารพิษ Drft

ก.ชนาผักไฮโดรโพนิกส์

ชุดปลูกผักปลอดสารพิษ แบบ DRFT ผักคะน้าได้ จำนวนมากๆๆ

ติดต่อ คุณ นฤมล พรมสุวรรณ (ปู) โทร. 0865540117, 0863760259 จังหวัดปทุมธานี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ต้นกล้า DRFT

ก.ชนาผักไฮโดรโพนิกส์

ผักคะน้า ปลูกในระบบ DRFT ได้จำนวนมาก ในเวลาที่เลือกได้

ติดต่อ คุณ นฤมล พรมสุวรรณ (ปู) โทร. 0865540117, 0863760259 จังหวัดปทุมธานี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที