ค้นหาสินค้า

ร้าน สวน ธนิษฐโชค พันธุ์ไม้

สวน ธนิษฐโชค พันธุ์ไม้

จำหน่ายดินผสมพร้อม  พีทมอส ปุ๋ยอินทรีย์  ขี้หมูแห้ง ขี้ไก่แห้ง  ฟางก้อน
จำหน่ายไม้ขุดล้อม ไม้ดอก ไม้ประดับ สมุนไพรหายาก และรับจัดหาไม้ส่งโครงการ ราคาส่งและปลีก

สินค้ามาใหม่

ไผ่เลี้ยง
ไผ่เลี้ยง อุบลราชธานี

ราคา 50.00 บาท /ถุง

ไผ่กาบแดง
ไผ่กาบแดง อุบลราชธานี

ราคา 80.00 บาท /ถุง

หญ้าเกล็ดหอย
หญ้าเกล็ดหอย อุบลราชธานี

ราคา 5.00 บาท /บาท

มะม่วงเขียวเสวย
มะม่วงเขียวเสวย อุบลราชธานี

ราคา 100.00 บาท /ต้น

มะม่วงแก้วขมิ้น
มะม่วงแก้วขมิ้น อุบลราชธานี

ราคา 100.00 บาท /ต้น

มะม่วงทองดำ
มะม่วงทองดำ อุบลราชธานี

ราคา 100.00 บาท /ต้น

ผักหวานบ้าน
ผักหวานบ้าน อุบลราชธานี

ราคา 20.00 บาท /กิ่ง

สะเดาดิน/ขวง
สะเดาดิน/ขวง อุบลราชธานี

ราคา 50.00 บาท /กระถาง

ติ้วเกลี้ยง
ติ้วเกลี้ยง อุบลราชธานี

ราคา 350.00 บาท /ต้น

พุดทุ่ง / พุดนา/ พุดน้ำ/โมกเตี้ย
พุดทุ่ง / พุดนา/ พุดน้ำ/โมกเตี้ย อุบลราชธานี

ราคา 150.00 บาท /กระถาง