ค้นหาสินค้า

บัว (Water Lily)

ร้าน สวนบัวกชนิภา
บัวฉัตร | สวนบัวกชนิภา -  กรุงเทพมหานคร

สวนบัวกชนิภา | กรุงเทพมหานคร
บัวฉัตรเหมาะสำหรับเพาะเก็บดอกขาย

ราคา1ต้นละ 15.00 บาท ติดต่อ กชนิภา เหลือรักษ์ โทร. 0635419297 0635419297

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 1 ปี 10 เดือน

โทรศัพท์

บัวปลูกสวยงาม | สวนบัวกชนิภา -  กรุงเทพมหานคร

สวนบัวกชนิภา | กรุงเทพมหานคร
รับจัดสวนบัวสวยงามราคาถูก

ราคา1ต้นละ 100.00 บาท ติดต่อ กชนิภา เหลือรักษ์ โทร. 0635419297 0635419297

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 1 ปี 10 เดือน

โทรศัพท์