ค้นหาสินค้าล้างข้อมูล

หมวด เครื่องวัดค่า pH

ร้าน: YOKATTA

YOKATTA | กรุงเทพมหานคร
เครื่องวัดค่า PH และ อุณหภูมิ แบบกันน้ำ -PH Meter วัดความเป็นกรด ด่างของสารละลาย -วัดค่าอุณหภูมิของน้ำ 0-55 องศาเซลเซียส -ช่วงการวัดตั้งแต่ 0.00-14.00 PH -ความละเอียด 0.01 PH -ค่าความคลาดเคลื่อน ?0.1 PH ?1 องศา -คาลิเบท (calibrate) ง่าย -หน้าจอแสดงผลขนาดใหญ่ -สามารถเปลี่ยนหัวเซนเซอร์ได้ ภายในกล่องประประกอบด้วย 1. ตัวเครื่องวัดค่า PH มิเตอร์ 2. สารละลายคาลิเบท (PH Buffer Solution) PH 4.01 และ PH 6.86 3. คู่มือการใช้งาน 4.ไขควงตั้งค่า

ราคา 1,890.00 บาท ติดต่อ สมพร เกียรติดิลกรัฐ โทร. 0626254546, 0626254546

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 10 ปี 7 เดือน

อีเมล โทร

YOKATTA | กรุงเทพมหานคร
เครื่องวัดค่า PH PH มิเตอร์ วัดความเป็นกรด ด่างของสารละลาย ช่วงการวัดตั้งแต่ 0.00-14.00 PH ความละเอียด 0.01 PH ค่าความคลาดเคลื่อน 0.05 PH คาลิเบท (calibrate) ง่ายแค่กดปุ่ม ภายในกล่องประประกอบด้วย 1. ตัวเครื่องวัด PH มิเตอร์ 2. ผงคาลิเบท (PH Buffer Power) PH 4.01 และ PH 6.86 3. คู่มือการใช้งาน ภาษาไทย จากราคาปกติ 500 บาท โปรโมชั่นพิเศษลดเหลือ 450 บาทเท่านั้น ฟรีค่าส่งมูลค่า 45 บาท

ราคา 450.00 บาท ติดต่อ สมพร เกียรติดิลกรัฐ โทร. 0626254546, 0626254546

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 10 ปี 7 เดือน

อีเมล โทร

YOKATTA | กรุงเทพมหานคร
ชุดวัดค่าน้ำ(ชุดวัดคู่ดูโอ้) มิเตอร์วัดค่า PH และ มิเตอร์วัดค่า EC PH มิเตอร์ วัดความเป็นกรด ด่างของสารละลาย ช่วงการวัดตั้งแต่ 0.00-14.00 PH ความละเอียด 0.01 PH ค่าความคลาดเคลื่อน 0.05 PH คาลิเบท (calibrate) ง่ายแค่กดปุ่ม ภายในกล่องประประกอบด้วย 1. ตัวเครื่องวัด PH มิเตอร์ 2. ผงคาลิเบท (PH Buffer Power) PH 4.01 และ PH 6.86 3. คู่มือการใช้งาน EC มิเตอร์ วัดค่า Electrical Conductivity (EC) Total Dissolved Solids (TDS) และอุณหภูมิ ค่า TDS คือ ค่าผลรวมของของแข็งทั้งหมดที่ละลายอยู่ในน้ำ ช่วงการวัด EC ตั้งแต่ 0-9999 us/cm ช่วงการวัด TDS ตั้งแต่ 0-9999 ppm ช่วงการวัดอุณหภูมิ ตั้งแต่ 0.1-80.0 องศา ?? เซลเซียส หรือ 32.0-176.0 องศาฟาเรนไฮ ค่า EC คือ ความสามารถในการนำไฟฟ้าของสารละลาย ซึ่งเอามาประยุกต์ใช้กับการปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์โดยจะใช้ค่า EC เป็นตัวบ่งบอกค่าความเข้มข้นของปุ๋ยที่ผสม ถ้าผสมปุ๋ยมากหรือเข้มข้นมาก ค่า EC จะสูง ถ้าปุ๋ยเจือจางค่า EC จะต่ำ จากราคาปกติ 950 บาท ลดเหลือ 800 บาทเท่านั้น ฟรีค่าส่ง 45 บาท

ราคา 800.00 บาท ติดต่อ สมพร เกียรติดิลกรัฐ โทร. 0626254546, 0626254546

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 10 ปี 7 เดือน

อีเมล โทร


เมนูส่วนล่างของเว็บ