ค้นหาสินค้าล้างข้อมูล

หมวด อุปกรณ์ไฮโดรโปนิกส์

ร้าน: YOKATTA

YOKATTA | กรุงเทพมหานคร
ชุดปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ (ชุดใหญ่จริงจัง) ชุดปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ (ชุดใหญ่จริงจัง) เป็นอุปกรณ์ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ (ปลูกพืชไร้ดิน) ที่จัดชุดมาพร้อมไฟปลูกต้นไม้สำหรับปลูกผักสลัด ปุ๋ยAB เมล็ดผักสลัด คู่มือวิธีปลูกผัก และอุปกรณ์ต่างๆที่จำเป็นในการปลูกผักสลัด ด้วยชุดปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ชุดนี้จะทำให้ทำให้การปลูกผักสลัดเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณ สินค้าชุดนี้เหมาะสำหรับ ผู้ที่ต้องการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ด้วยตนเองซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่าจะเป็นผักปลอดสารพิษ100% ชุดปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ชุดนี้สามารถปลูกผักสลัดภายในบ้านได้ โดยไม่จำเป็นต้องโดนแสงแดด เพราะใช้แสงจากหลอดไฟปลูกต้นไม้เทคโนโลยีใหม่ที่ให้แสงไฟสีขาว ทำให้เห็นความสวยงามของต้นไม้ได้อย่างชัดเจน ซึ่งสามารถใช้แทนแสงแดดได้ 100% ทำให้ผักโตไวกว่าการปลูกแบบปกติทั่วไป ขนาด กว้าง x ยาว x สูง (29 x 56 x 122) cm. สินค้าในชุดประกอบด้วย 1. ชุดปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ระบบน้ำวน แบบ 2 ?? ?? ?? ?? ?? ??ชั้นปลูก 1 ชุด 1.1 แท้งค์บรรจุสารละลายพร้อมฝาปิด ขนาด ???? 30 ลิตร 1 ใบ 1.2 ชั้นปลูกขนาด 10 ช่องปลูก 2 ชั้น 1.3 ถ้วยปลูก 20 ใบ (ใช้ซ้ำได้) 1.4 ชั้นวางของ 1 ชั้น 1.5 เสาระหว่างชั้น 12 ชิ้น 1.6 ข้อต่อและจุกยางต่างๆ 1.7 สายยาง 2. โคมไฟสำหรับปลูกต้นไม้ ขนาด 8 วัตต์ 4 โคม 2.1 ปลั๊กไฟพร้อมสวิตช์ปิดเปิด 1 เส้น 2.2 คลิปจับยึดโคมไฟ 16 ตัว 3. สายต่อพ่วงโคมไฟยาว 18 cm. 1 เส้น 4. สายต่อพ่วงโคมไฟยาว 33 cm. 1 เส้น 5. ไทม์เมอร์ตั้งเวลาเปิดปิดอัตโนมัติ 1 ตัว ของแถมฟรี 1. มอเตอร์ปั๊มน้ำ 14 w 1 ตัว 2. EC มิเตอร์ 1 อัน 3. PH มิเตอร์ 1 อัน 4. ปุ๋ยab อย่างละ 1 ลิตร 5. เมล็ดผักสลัด 150 เมล็ด (เลือกชนิดของผักที่ ??ต้องการได้) 6. เพอร์ไรต์ 6.4 ลิตร 7. เวอร์มิคูไรท์ 1.6 ลิตร 8. ไซริงค์ขนาด 50 มิลลิลิตร 1 อัน จากราคาปกติ 11, 620 บาท โปรโมชั่นพิเศษลดเหลือ 10, 700 บาทเท่านั้น(ส่งฟรี)

ราคา 10,700.00 บาท ติดต่อ สมพร เกียรติดิลกรัฐ โทร. 0626254546, 0626254546

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 10 ปี 7 เดือน

อีเมล โทร

YOKATTA | กรุงเทพมหานคร
ชุดปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ (ชุดใหญ่ขำขำ) ชุดปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ (ชุดใหญ่ขำขำ) เป็นอุปกรณ์ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ (ปลูกพืชไร้ดิน) ที่จัดชุดมาพร้อมสำหรับปลูกผักสลัด ปุ๋ยAB เมล็ดผักสลัด คู่มือวิธีปลูกผัก และอุปกรณ์ต่างๆที่จำเป็นในการปลูกผักสลัด ด้วยชุดปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ชุดนี้จะทำให้ทำให้การปลูกผักสลัดเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณ สินค้าชุดนี้เหมาะสำหรับ ผู้ที่ต้องการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ด้วยตนเองซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่าจะเป็นผักปลอดสารพิษ100% ชุดปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ชุดนี้ต้องปลูกในพื้นที่ที่มีแสงแดดส่องถึง หากปลูกในพื้นที่ที่ไม่มีแสงแดดผักสลัดจะไม่สมบูรณ์ ต้นจะยืดและมีรูปร่างไม่น่ารับประทาน ขนาด กว้าง x ยาว x สูง (29 x 56 x 122) cm. ในชุดประกอบด้วย 1. ชุดปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ระบบน้ำวน แบบ 2 ชั้นปลูก 1 ชุด 1.1 แท้งค์บรรจุสารละลายพร้อมฝาปิด ขนาด ?? 30 ลิตร 1 ใบ 1.2 ชั้นปลูกขนาด 10 ช่องปลูก 2 ชั้น 1.3 ถ้วยปลูก 20 ใบ (ใช้ซ้ำได้) 1.4 ชั้นวางของ 1 ชั้น 1.5 เสาระหว่างชั้น 12 ชิ้น 1.6 ข้อต่อและจุกยางต่างๆ 1.7 สายยาง ของแถมฟรี 1. มอเตอร์ปั๊มน้ำ 7w 1 ตัว 2. ปุ๋ยAB อย่างละ 1 ลิตร 3. เมล็ดผักสลัด 50 เมล็ด (เลือกชนิดของผักที่ต้อง ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??การได้) 4. เพอร์ไรต์ 6.4 ลิตร 5. เวอร์มิคูไรท์ 1.6 ลิตร 6. ไซริงค์ขนาด 50 มิลลิลิตร 1 อัน จากราคาปกติ 5, 300 บาท โปรโมชั่นพิเศษลดเหลือ 4990 บาทเท่านั้น (ส่งฟรี) ข้อแนะนำ ผู้ใช้งานควรมี EC มิเตอร์ และ PH มิเตอร์ เพื่อใช้วัดค่าความเข้นข้น และความเป็นกรดด่างของ สารละลายธาตุอาหาร

ราคา 4,990.00 บาท ติดต่อ สมพร เกียรติดิลกรัฐ โทร. 0626254546, 0626254546

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 10 ปี 7 เดือน

อีเมล โทร

YOKATTA | กรุงเทพมหานคร
ชุดปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ (ชุดเล็กจริงจัง) เป็นอุปกรณ์ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ (ปลูกพืชไร้ดิน) ที่จัดชุดมาพร้อมไฟปลูกต้นไม้สำหรับปลูกผักสลัด ปุ๋ยAB เมล็ดผักสลัด คู่มือวิธีปลูกผัก และอุปกรณ์ต่างๆที่จำเป็นในการปลูกผักสลัด ด้วยชุดปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ชุดนี้จะทำให้ทำให้การปลูกผักสลัดเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณ สินค้าชุดนี้เหมาะสำหรับ ผู้ที่ต้องการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ด้วยตนเองซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่าจะเป็นผักปลอดสารพิษ100% ชุดปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ชุดนี้สามารถปลูกผักสลัดภายในบ้านได้ โดยไม่จำเป็นต้องโดนแสงแดด เพราะใช้แสงจากหลอดไฟปลูกต้นไม้เทคโนโลยีใหม่ที่ให้แสงไฟสีขาว ทำให้เห็นความสวยงามของต้นไม้ได้อย่างชัดเจน ซึ่งสามารถใช้แทนแสงแดดได้ 100% ทำให้ผักโตไวกว่าการปลูกแบบปกติทั่วไป ขนาด กว้าง x ยาว x สูง (29 x 56 x 89) cm. สินค้าในชุดประกอบด้วย 1. ชุดปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ระบบน้ำวน แบบ 1 ชั้นปลูก 1 ชุด 1.1. แท้งค์บรรจุสารละลายพร้อมฝาปิด ขนาด 30 ลิตร 1 ใบ 1.2. ชั้นปลูกขนาด 10 ช่องปลูก 1 ชั้น 1.3. ถ้วยปลูก 10 ใบ (ใช้ซ้ำได้) 1.4. ชั้นวางของ 1 ชั้น 1.5. เสาระหว่างชั้น 8 ชิ้น 1.6. ข้อต่อและจุกยางต่างๆ 1.7. สายยาง 2. โคมไฟสำหรับปลูกต้นไม้ ขนาด 8 วัตต์ 2 โคม 2.1 ปลั๊กไฟพร้อมสวิตช์ปิดเปิด 1 เส้น 2.2 คลิปจับยึดโคมไฟ 8 ตัว 3. สายต่อพ่วงโคมไฟยาว 18 cm. 1 เส้น 4. ไทม์เมอร์ตั้งเวลาเปิดปิดอัตโนมัติ 1 ตัว ของแถมฟรี 1. EC มิเตอร์ 2. PH มิเตอร์ 3. มอเตอร์ปั๊มน้ำ 7w 1 ตัว 4. ปุ๋ยAB อย่างละ 1 ลิตร 5. เมล็ดผักสลัด 100 เมล็ด (เลือกชนิดของผักที่ ??ต้องการได้) 6. เพอร์ไรต์ 6.4 ลิตร 7. เวอร์มิคูไรท์ 1.6 ลิตร 8. ไซริงค์ขนาด 50 มิลลิลิตร 1 อัน จากราคาปกติ 7, 703 บาท โปรโมชั่นพิเศษลดเหลือ 6990 บาทเท่านั้น (ส่งฟรี)

ราคา 6,990.00 บาท ติดต่อ สมพร เกียรติดิลกรัฐ โทร. 0626254546, 0626254546

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 10 ปี 7 เดือน

อีเมล โทร

YOKATTA | กรุงเทพมหานคร
ชุดปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ (ชุดเล็กขำขำ) ชุดปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ (ชุดเล็กขำขำ) เป็นอุปกรณ์ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ (ปลูกพืชไร้ดิน) ที่จัดชุดมาพร้อมสำหรับปลูกผักสลัด ปุ๋ยAB เมล็ดผักสลัด คู่มือวิธีปลูกผัก และอุปกรณ์ต่างๆที่จำเป็นในการปลูกผักสลัด ด้วยชุดปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ชุดนี้จะทำให้ทำให้การปลูกผักสลัดเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณ สินค้าชุดนี้เหมาะสำหรับ ผู้ที่ต้องการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ด้วยตนเองซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่าจะเป็นผักปลอดสารพิษ100% ชุดปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ชุดนี้ต้องปลูกในพื้นที่ที่มีแสงแดดส่องถึง หากปลูกในพื้นที่ที่ไม่มีแสงแดดผักสลัดจะไม่สมบูรณ์ ต้นจะยืดและมีรูปร่างไม่น่ารับประทาน ขนาด กว้าง x ยาว x สูง (29 x 56 x 89) cm. ในชุดประกอบด้วย 1. ชุดปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ระบบน้ำวน แบบ 1 ??ชั้นปลูก 1 ชุด 1.1 แท้งค์บรรจุสารละลายพร้อมฝาปิด ขนาด ?? 30 ลิตร 1 ใบ 1.2 ชั้นปลูกขนาด 10 ช่องปลูก 1 ชั้น 1.3 ถ้วยปลูก 10 ใบ (ใช้ซ้ำได้) 1.4 ชั้นวางของ 1 ชั้น 1.5 เสาระหว่างชั้น 8 ชิ้น 1.6 ข้อต่อและจุกยางต่างๆ 1.7 สายยาง ของแถมฟรี 1. มอเตอร์ปั๊มน้ำ 7w 1 ตัว 2. ปุ๋ยAB อย่างละ 1 ลิตร 3. เมล็ดผักสลัด 50 เมล็ด (เลือกชนิดของผักที่ ต้องการได้) 4. เพอร์ไรต์ 3.2 ลิตร 5. เวอร์มิคูไรท์ 0.8 ลิตร 6. ไซริงค์ขนาด 50 มิลลิลิตร 1 อัน จากราคาปกติ 4, 300 บาท โปรโมชั่นพิเศษลดเหลือ 3990 บาทเท่านั้น ข้อแนะนำ ผู้ใช้งานควรมี EC มิเตอร์ และ PH มิเตอร์ เพื่อใช้วัดค่าความเข้นข้น และความเป็นกรดด่างของ สารละลายธาตุอาหาร

ราคา 3,990.00 บาท ติดต่อ สมพร เกียรติดิลกรัฐ โทร. 0626254546, 0626254546

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 10 ปี 7 เดือน

อีเมล โทร


เมนูส่วนล่างของเว็บ