YOKATTA
ในร้าน YOKATTA
แชร์บน facebook

ชุดปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ (ชุดใหญ่จริงจัง)

YOKATTA

ชุดปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ (ชุดใหญ่จริงจัง) ชุดปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ (ชุดใหญ่จริงจัง) เป็นอุปกรณ์ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ (ปลูกพืชไร้ดิน) ที่จัดชุดมาพร้อมไฟปลูกต้นไม้สำหรับปลูกผักสลัด ปุ๋ยAB เมล็ดผักสลัด คู่มือวิธีปลูกผัก และอุปกรณ์ต่างๆที่จำเป็นในการปลูกผักสลัด ด้วยชุดปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ชุดนี้จะทำให้ทำให้การปลูกผักสลัดเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณ สินค้าชุดนี้เหมาะสำหรับ ผู้ที่ต้องการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ด้วยตนเองซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่าจะเป็นผักปลอดสารพิษ100% ชุดปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ชุดนี้สามารถปลูกผักสลัดภายในบ้านได้ โดยไม่จำเป็นต้องโดนแสงแดด เพราะใช้แสงจากหลอดไฟปลูกต้นไม้เทคโนโลยีใหม่ที่ให้แสงไฟสีขาว ทำให้เห็นความสวยงามของต้นไม้ได้อย่างชัดเจน ซึ่งสามารถใช้แทนแสงแดดได้ 100% ทำให้ผักโตไวกว่าการปลูกแบบปกติทั่วไป ขนาด กว้าง x ยาว x สูง (29 x 56 x 122) cm. สินค้าในชุดประกอบด้วย 1. ชุดปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ระบบน้ำวน แบบ 2 ?? ?? ?? ?? ?? ??ชั้นปลูก 1 ชุด 1.1 แท้งค์บรรจุสารละลายพร้อมฝาปิด ขนาด ???? 30 ลิตร 1 ใบ 1.2 ชั้นปลูกขนาด 10 ช่องปลูก 2 ชั้น 1.3 ถ้วยปลูก 20 ใบ (ใช้ซ้ำได้) 1.4 ชั้นวางของ 1 ชั้น 1.5 เสาระหว่างชั้น 12 ชิ้น 1.6 ข้อต่อและจุกยางต่างๆ 1.7 สายยาง 2. โคมไฟสำหรับปลูกต้นไม้ ขนาด 8 วัตต์ 4 โคม 2.1 ปลั๊กไฟพร้อมสวิตช์ปิดเปิด 1 เส้น 2.2 คลิปจับยึดโคมไฟ 16 ตัว 3. สายต่อพ่วงโคมไฟยาว 18 cm. 1 เส้น 4. สายต่อพ่วงโคมไฟยาว 33 cm. 1 เส้น 5. ไทม์เมอร์ตั้งเวลาเปิดปิดอัตโนมัติ 1 ตัว ของแถมฟรี 1. มอเตอร์ปั๊มน้ำ 14 w 1 ตัว 2. EC มิเตอร์ 1 อัน 3. PH มิเตอร์ 1 อัน 4. ปุ๋ยab อย่างละ 1 ลิตร 5. เมล็ดผักสลัด 150 เมล็ด (เลือกชนิดของผักที่ ??ต้องการได้) 6. เพอร์ไรต์ 6.4 ลิตร 7. เวอร์มิคูไรท์ 1.6 ลิตร 8. ไซริงค์ขนาด 50 มิลลิลิตร 1 อัน จากราคาปกติ 11, 620 บาท โปรโมชั่นพิเศษลดเหลือ 10, 700 บาทเท่านั้น(ส่งฟรี)

ราคา 10,700.00 บาท ติดต่อ สมพร เกียรติดิลกรัฐ โทร. 0626254546, 0626254546 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ชุดปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ (ชุดใหญ่ขำขำ)

YOKATTA

ชุดปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ (ชุดใหญ่ขำขำ) ชุดปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ (ชุดใหญ่ขำขำ) เป็นอุปกรณ์ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ (ปลูกพืชไร้ดิน) ที่จัดชุดมาพร้อมสำหรับปลูกผักสลัด ปุ๋ยAB เมล็ดผักสลัด คู่มือวิธีปลูกผัก และอุปกรณ์ต่างๆที่จำเป็นในการปลูกผักสลัด ด้วยชุดปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ชุดนี้จะทำให้ทำให้การปลูกผักสลัดเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณ สินค้าชุดนี้เหมาะสำหรับ ผู้ที่ต้องการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ด้วยตนเองซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่าจะเป็นผักปลอดสารพิษ100% ชุดปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ชุดนี้ต้องปลูกในพื้นที่ที่มีแสงแดดส่องถึง หากปลูกในพื้นที่ที่ไม่มีแสงแดดผักสลัดจะไม่สมบูรณ์ ต้นจะยืดและมีรูปร่างไม่น่ารับประทาน ขนาด กว้าง x ยาว x สูง (29 x 56 x 122) cm. ในชุดประกอบด้วย 1. ชุดปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ระบบน้ำวน แบบ 2 ชั้นปลูก 1 ชุด 1.1 แท้งค์บรรจุสารละลายพร้อมฝาปิด ขนาด ?? 30 ลิตร 1 ใบ 1.2 ชั้นปลูกขนาด 10 ช่องปลูก 2 ชั้น 1.3 ถ้วยปลูก 20 ใบ (ใช้ซ้ำได้) 1.4 ชั้นวางของ 1 ชั้น 1.5 เสาระหว่างชั้น 12 ชิ้น 1.6 ข้อต่อและจุกยางต่างๆ 1.7 สายยาง ของแถมฟรี 1. มอเตอร์ปั๊มน้ำ 7w 1 ตัว 2. ปุ๋ยAB อย่างละ 1 ลิตร 3. เมล็ดผักสลัด 50 เมล็ด (เลือกชนิดของผักที่ต้อง ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??การได้) 4. เพอร์ไรต์ 6.4 ลิตร 5. เวอร์มิคูไรท์ 1.6 ลิตร 6. ไซริงค์ขนาด 50 มิลลิลิตร 1 อัน จากราคาปกติ 5, 300 บาท โปรโมชั่นพิเศษลดเหลือ 4990 บาทเท่านั้น (ส่งฟรี) ข้อแนะนำ ผู้ใช้งานควรมี EC มิเตอร์ และ PH มิเตอร์ เพื่อใช้วัดค่าความเข้นข้น และความเป็นกรดด่างของ สารละลายธาตุอาหาร

ราคา 4,990.00 บาท ติดต่อ สมพร เกียรติดิลกรัฐ โทร. 0626254546, 0626254546 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ชุดปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ (ชุดเล็กจริงจัง)

YOKATTA

ชุดปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ (ชุดเล็กจริงจัง) เป็นอุปกรณ์ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ (ปลูกพืชไร้ดิน) ที่จัดชุดมาพร้อมไฟปลูกต้นไม้สำหรับปลูกผักสลัด ปุ๋ยAB เมล็ดผักสลัด คู่มือวิธีปลูกผัก และอุปกรณ์ต่างๆที่จำเป็นในการปลูกผักสลัด ด้วยชุดปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ชุดนี้จะทำให้ทำให้การปลูกผักสลัดเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณ สินค้าชุดนี้เหมาะสำหรับ ผู้ที่ต้องการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ด้วยตนเองซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่าจะเป็นผักปลอดสารพิษ100% ชุดปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ชุดนี้สามารถปลูกผักสลัดภายในบ้านได้ โดยไม่จำเป็นต้องโดนแสงแดด เพราะใช้แสงจากหลอดไฟปลูกต้นไม้เทคโนโลยีใหม่ที่ให้แสงไฟสีขาว ทำให้เห็นความสวยงามของต้นไม้ได้อย่างชัดเจน ซึ่งสามารถใช้แทนแสงแดดได้ 100% ทำให้ผักโตไวกว่าการปลูกแบบปกติทั่วไป ขนาด กว้าง x ยาว x สูง (29 x 56 x 89) cm. สินค้าในชุดประกอบด้วย 1. ชุดปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ระบบน้ำวน แบบ 1 ชั้นปลูก 1 ชุด 1.1. แท้งค์บรรจุสารละลายพร้อมฝาปิด ขนาด 30 ลิตร 1 ใบ 1.2. ชั้นปลูกขนาด 10 ช่องปลูก 1 ชั้น 1.3. ถ้วยปลูก 10 ใบ (ใช้ซ้ำได้) 1.4. ชั้นวางของ 1 ชั้น 1.5. เสาระหว่างชั้น 8 ชิ้น 1.6. ข้อต่อและจุกยางต่างๆ 1.7. สายยาง 2. โคมไฟสำหรับปลูกต้นไม้ ขนาด 8 วัตต์ 2 โคม 2.1 ปลั๊กไฟพร้อมสวิตช์ปิดเปิด 1 เส้น 2.2 คลิปจับยึดโคมไฟ 8 ตัว 3. สายต่อพ่วงโคมไฟยาว 18 cm. 1 เส้น 4. ไทม์เมอร์ตั้งเวลาเปิดปิดอัตโนมัติ 1 ตัว ของแถมฟรี 1. EC มิเตอร์ 2. PH มิเตอร์ 3. มอเตอร์ปั๊มน้ำ 7w 1 ตัว 4. ปุ๋ยAB อย่างละ 1 ลิตร 5. เมล็ดผักสลัด 100 เมล็ด (เลือกชนิดของผักที่ ??ต้องการได้) 6. เพอร์ไรต์ 6.4 ลิตร 7. เวอร์มิคูไรท์ 1.6 ลิตร 8. ไซริงค์ขนาด 50 มิลลิลิตร 1 อัน จากราคาปกติ 7, 703 บาท โปรโมชั่นพิเศษลดเหลือ 6990 บาทเท่านั้น (ส่งฟรี)

ราคา 6,990.00 บาท ติดต่อ สมพร เกียรติดิลกรัฐ โทร. 0626254546, 0626254546 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ชุดปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ (ชุดเล็กขำขำ)

YOKATTA

ชุดปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ (ชุดเล็กขำขำ) ชุดปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ (ชุดเล็กขำขำ) เป็นอุปกรณ์ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ (ปลูกพืชไร้ดิน) ที่จัดชุดมาพร้อมสำหรับปลูกผักสลัด ปุ๋ยAB เมล็ดผักสลัด คู่มือวิธีปลูกผัก และอุปกรณ์ต่างๆที่จำเป็นในการปลูกผักสลัด ด้วยชุดปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ชุดนี้จะทำให้ทำให้การปลูกผักสลัดเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณ สินค้าชุดนี้เหมาะสำหรับ ผู้ที่ต้องการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ด้วยตนเองซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่าจะเป็นผักปลอดสารพิษ100% ชุดปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ชุดนี้ต้องปลูกในพื้นที่ที่มีแสงแดดส่องถึง หากปลูกในพื้นที่ที่ไม่มีแสงแดดผักสลัดจะไม่สมบูรณ์ ต้นจะยืดและมีรูปร่างไม่น่ารับประทาน ขนาด กว้าง x ยาว x สูง (29 x 56 x 89) cm. ในชุดประกอบด้วย 1. ชุดปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ระบบน้ำวน แบบ 1 ??ชั้นปลูก 1 ชุด 1.1 แท้งค์บรรจุสารละลายพร้อมฝาปิด ขนาด ?? 30 ลิตร 1 ใบ 1.2 ชั้นปลูกขนาด 10 ช่องปลูก 1 ชั้น 1.3 ถ้วยปลูก 10 ใบ (ใช้ซ้ำได้) 1.4 ชั้นวางของ 1 ชั้น 1.5 เสาระหว่างชั้น 8 ชิ้น 1.6 ข้อต่อและจุกยางต่างๆ 1.7 สายยาง ของแถมฟรี 1. มอเตอร์ปั๊มน้ำ 7w 1 ตัว 2. ปุ๋ยAB อย่างละ 1 ลิตร 3. เมล็ดผักสลัด 50 เมล็ด (เลือกชนิดของผักที่ ต้องการได้) 4. เพอร์ไรต์ 3.2 ลิตร 5. เวอร์มิคูไรท์ 0.8 ลิตร 6. ไซริงค์ขนาด 50 มิลลิลิตร 1 อัน จากราคาปกติ 4, 300 บาท โปรโมชั่นพิเศษลดเหลือ 3990 บาทเท่านั้น ข้อแนะนำ ผู้ใช้งานควรมี EC มิเตอร์ และ PH มิเตอร์ เพื่อใช้วัดค่าความเข้นข้น และความเป็นกรดด่างของ สารละลายธาตุอาหาร

ราคา 3,990.00 บาท ติดต่อ สมพร เกียรติดิลกรัฐ โทร. 0626254546, 0626254546 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที