ภควัตเพื่อนเกษตร
ในร้าน ภควัตเพื่อนเกษตร
แชร์บน facebook

ชุดบอแรกซ์ พร้อม ตัวทำละลาย "โบว์ดราย"

ภควัตเพื่อนเกษตร

ชุดบอแรกซ์ พร้อม ตัวทำละลาย ใ้ช้งานง่ายกว่า สะดวกกว่า พืชดูดซึมได้ทันที มากกว่า รวดเร็วกว่า ไม่สูญเสียไปกับน้ำฝน เหมาะกับปาล์มน้ำมัน หรือพื้นที่เพาะปลูกที่มีปัญหาการขาดธาตุโบรอน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายบริการฯ โทร 0-84154-4858 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่ http://www.phkaset.com

ติดต่อ บริษัท ภควัตเพื่อนเกษตร จำกัด โทร. 023881038, 0841544858 จังหวัดสมุทรปราการ

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที