ค้นหาสินค้า

ตาล (Palmyra palm)

ร้าน บ้านต้นไม้88
ยิมโนเพอเพิ้ลโรส (Gymno purple rose) | บ้านต้นไม้88 - เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

บ้านต้นไม้88 | เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
พร้อมค่าจัดส่ง+กระถาง

ราคากระถางละ 950.00 บาท ติดต่อ สิรินาถ โทร. 0951165525 0951165525 ไอดีไลน์ @394ihwtn

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 1 ปี 11 เดือน

โทรศัพท์ แอดไลน์

โอพันเทีย (opuntia variegated Pink) | บ้านต้นไม้88 - เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

บ้านต้นไม้88 | เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
พร้อมกระถางลง+ค่าจัดส่ง

ราคากระถางละ 800.00 บาท ติดต่อ สิรินาถ โทร. 0951165525 0951165525 ไอดีไลน์ @394ihwtn

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 1 ปี 11 เดือน

โทรศัพท์ แอดไลน์

เก๋งจีน (huernia golden variegated) | บ้านต้นไม้88 - เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

บ้านต้นไม้88 | เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
เก๋งจีน (huernia golden variegated) พร้อมกระถาง +จัดส่ง

ราคากระถางละ 950.00 บาท ติดต่อ สิรินาถ โทร. 0951165525 0951165525 ไอดีไลน์ @394ihwtn

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 1 ปี 11 เดือน

โทรศัพท์ แอดไลน์

ยิมโน แอลบี ไฮบริด ไทเกอร์ (Gymno LB Hybrids Tiger) | บ้านต้นไม้88 - เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

บ้านต้นไม้88 | เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
ยิมโน แอลบี ไฮบริด ไทเกอร์ (Gymno LB Hybrids Tiger

ราคากระถางละ 8,500.00 บาท ติดต่อ สิรินาถ โทร. 0951165525 0951165525 ไอดีไลน์ @394ihwtn

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 1 ปี 11 เดือน

โทรศัพท์ แอดไลน์

ยิมโน มัลติคัลเลอร์ (gymno Multicolor) | บ้านต้นไม้88 - เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

บ้านต้นไม้88 | เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
ยิมโน มัลติคัลเลอร์ (gymno Multicolor

ราคากระถางละ 5,500.00 บาท ติดต่อ สิรินาถ โทร. 0951165525 0951165525 ไอดีไลน์ @394ihwtn

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 1 ปี 11 เดือน

โทรศัพท์ แอดไลน์