ค้นหาสินค้าล้างข้อมูล

ใยมะพร้าว ตกแต่งบ้านและสวน

ใยมะพร้าว ตกแต่งบ้านและสวน,ใยมะพร้าว ตกแต่งบ้านและสวน

ใยมะพร้าว ตกแต่งบ้านและสวน

ใยมะพร้าวอัดแผ่นจากโรงงาน
***มีเก็บเงินปลายทาง***

#คุณสมบัติ
-ใช้งานได้หลากหลาย
-น้ำสามารถไหลผ่านได้ดี
-ย่อยสลายตามธรรมชาติ
-เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

#การใช้งาน
-พันเสาไม้เลื้อย
-คลุมหน้าดินกันดินสไลด์
-คลุมแปลงเกษตร
-คลุมโคนต้นไม้กันวัชพืช
-คลุมพื้นที่ในโรงเรือนสำหรับเลี้ยงสัตว์
-คลุมพื้นทางเดิน
-นำไปใช้ได้ตามต้องการ ฯลฯ

#ประโยชน์
-ป้องกันการพังทะลายของหน้าดิน
-รักษาความชื้นของดินให้ยาวขึ้น
-ลดค่าใช้จ่ายประหยัดต้นทุน
-เพิ่มผลผลิตการเพาะปลูก

สินค้ามาใหม่

เมนูส่วนล่างของเว็บ