ค้นหาสินค้า

พญาไร้ใบ (Sarcostemma brevistigma)

ร้าน Mr.xการเกษตร
ต้นพญาไร้ใบไม้มงคลและสมุนไพร ส่งในพร้อมกระถาง?4นิ้ว? ต้นส | Mr.xการเกษตร - ปักธงชัย นครราชสีมา

Mr.xการเกษตร | ปักธงชัย นครราชสีมา
ต้นพญาไร้ใบ หรือ Milk.bush จัดอยู่ในวงศ์ยางพารา
เป็น ไม้พุ่ม ขนาดเล็ก มีความสูงประมาณ 4-7 เมตร ลำ ต้น แตกกิ่งก้านสาขามากดูคล้ายปะการังไม่มีหนาม เมื่อหักกิ่งดูจะมีน้ำเขียวข้นเป็นยางจำนวนมาก ขยายขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ดหรือปักชำ
สามารถใช้เป็นสมุนไพรทาให้หูดหลุดได้
วิธีการปลูก
ดิน ร่วนซุยระบายน้ำดี
น้ำ ชุ่มๆเช้าเดียวก็พอ
แดด 100
ปลูกในกระถางหรือลงดินก็ได้

ราคาต้นละ 75.00 บาท ติดต่อ นายชมะนันท์ แซ่ลี้ โทร. 0902511105 0902511105 เบอร์โทรไลน์ 0902511105

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 4 ปี 4 เดือน

โทรศัพท์