ล้านบ้านกะสวน

หมวด

สายยาง

ใน ล้านบ้านกะสวน
แชร์บน facebook

สายยาง PVC 5/8 x 20 เมตร สีเขียว

ล้านบ้านกะสวน

สายยาง PVC ขนาด 5/8 x 20 เมตร สีเขียว สำหรับต่อก๊อกน้ำ ใช้รดน้ำต้นไม้ ใส่ถังกักเก็บน้ำ หรืออื่น ๆ ได้ตามความต้องการ สนใจจำนวนมาก ติดต่อ http://www.trgreen.co.th/ หรือโทร 038797448, 0967577443

ราคา 170.00 บาท ติดต่อ วายุรุต แจ่มรัศมี โทร. 038797448, 0967577443 จังหวัดชลบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

สายยาง PVC 5/8 x 15 เมตร สีฟ้า

ล้านบ้านกะสวน

สายยาง PVC ขนาด 5/8 x 15 เมตร สีฟ้า สำหรับต่อก๊อกน้ำ ใช้รดน้ำต้นไม้ ใส่ถังกักเก็บน้ำ หรืออื่น ๆ ได้ตามความต้องการ น้ำหนัก 1.40 กิโลกรัม / ม้วน ***อัตราค่าส่ง 1 ม้วน 35 บาท *** 2 ม้วน 65 บาท 3 ม้วน 80 บาท สนใจจำนวนมาก ติดต่อ http://www.trgreen.co.th/ หรือโทร 038797448, 0967577443

ราคา 80.00 บาท ติดต่อ วายุรุต แจ่มรัศมี โทร. 038797448, 0967577443 จังหวัดชลบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

สายยาง PVC 5/8 x 15 เมตร สีเขียว

ล้านบ้านกะสวน

สายยาง PVC ขนาด 5/8 x 15 เมตร สีเขียว สำหรับต่อก๊อกน้ำ ใช้รดน้ำต้นไม้ ใส่ถังกักเก็บน้ำ หรืออื่น ๆ ได้ตามความต้องการ น้ำหนัก 1.40 กิโลกรัม / ม้วน ***อัตราค่าส่ง 1 ม้วน 35 บาท *** 2 ม้วน 65 บาท 3 ม้วน 80 บาท สนใจจำนวนมาก ติดต่อ http://www.trgreen.co.th/ หรือโทร 038797448, 0967577443

ราคา 80.00 บาท ติดต่อ วายุรุต แจ่มรัศมี โทร. 038797448, 0967577443 จังหวัดชลบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที