ภูอินท์ออร์กานิค ฟาร์ม

ภูอินท์ออร์กานิค ฟาร์ม

หน้าแรกเว็บร้าน/สวน
ภูอินท์ออร์กานิค ฟาร์ม,PhuInt Organic Farm

ภูอินท์ออร์กานิค ฟาร์ม

เราปลูกพืชแบบออร์แกนิคและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อบแห้ง ทั้ง สมุนไพร พืช ผัก และผลไม้ ได้รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ Organic Thailand
     การปลูกแบบออร์แกนิคของเรา ปลูกโดยใช้ญาติพี่น้อง เพื่อนบ้านในการร่วมมือช่วยกัน เราปลูกเพื่ออยากให้คนที่เรารัก คนในครอบครัว ญาติพี่น้อง เพื่อนๆ และคนในสังคม ได้กิน ได้ใช้ ได้อยู่กับสิ่งที่ดีๆ มีประโยชน์ ไม่ทำร้ายใคร
    เราปลูก เราทำแบบประณีต ใช้แรงงานคนเป็นส่วนใหญ่ เพื่อส่วนหนึ่งพวกพี่ๆน้องๆ จะได้มีงาน มีเงินในค่าแรงที่ได้รับ

สินค้ามาใหม่