ไร่ไม้ไผ่ลุงถ้อง(เขาสามหน่วย)

ไร่ไม้ไผ่ลุงถ้อง(เขาสามหน่วย)

หน้าแรกเว็บร้าน/สวน
ไร่ไม้ไผ่ลุงถ้อง(เขาสามหน่วย),LUNGTHOONG FARM(KHAO SAM HNOI)

ไร่ไม้ไผ่ลุงถ้อง(เขาสามหน่วย)

จำหน่ายหน่อไม้สดทั้งปลีกและส่งราคากันเองทั้งไม้ไผ่กิมซุง, ไม้ไผ่ตงลืมแล้ง, ไม้ไผ่หวาน

สินค้ามาใหม่