baandinorchids

หมวด

ผักแปม

ในร้าน baandinorchids
แชร์บน facebook

ผักแปม

baandinorchids

ผักแปม พืชพืนบ้านที่มีรสชาติหวาน กลิ่นหอม ยอดอ่อนใช้กินกับลาบหรือน้ำพริก

ราคา 50.00 บาท ติดต่อ สมพร คามเพช็ร โทร. 0801244223, 0801244223 จังหวัดเชียงใหม่

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที