ธัญฤทธิ์ฟู๊ด

หมวด

ข้าว

ในร้าน ธัญฤทธิ์ฟู๊ด
แชร์บน facebook

ข้าวหอมมะลิ ข้าวหอมมะลิ 105 ข้าวอินทรีย์ ปลอดสาร

ธัญฤทธิ์ฟู๊ด

ข้าวหอมมะลิอินทรีย์เก็บเกี่ยวเดือนพฤศจิกายนปี 2561 เป็นข้าวสีใหม่ หอม ปลอดภัย ข้าวนุม

ราคา 110.00 บาท ติดต่อ ปัญจวรรณ โทร. 0612726999, จังหวัดนครสวรรค์

ติดต่อ/สั่งซื้อ