ค้นหาสินค้าล้างข้อมูล

หมวด ไส้เดือนดิน

ร้าน: บ้านสวนเกษตรพอเพียงพี่สตางค์&น้องตะนอย

บ้านสวนเกษตรพอเพียงพี่สตางค์&น้องตะนอย | ชุมพร
ปุ๋ยมูลไส้เดือน – ในปุ๋ยไส้เดือนดินมีทั้งธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารรอง – มีจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการเจริญเติบโตของพืช ทั้งเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นประโยชน์ต่อพืช – มีฮอร์โมนสำหรับพืชจำนวนมาก เช่น ออกซิน (Auxin) ไซโตไคนิน (Cytokinin) และ จิบเบอเรลลิน (Gibberellin) – ช่วยเพิ่มธาตุอาหารพืชให้กับดินโดยตรง – เป็นแหล่งอาหารของสัตว์และจุลินทรีย์ดิน – เพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินให้มีปริมาณมากขึ้น ซึ่งคุณสมบัติทั้งสามอย่างที่อยู่ในปุ๋ยมูลไส้เดือนเดินนี้จะทำให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้กับพืชหลายชนิดรวมถึงการประมงที่สามารถช่วยสร้างอาหารและรักษาสภาพน้ำได้อีกด้วย

ราคา 25.00 บาท ติดต่อ สิทธิพงศ์ วิเชียร โทร. 0994657328, 0994657328

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 3 ปี 9 เดือน

อีเมล โทร


เมนูส่วนล่างของเว็บ