ค้นหาสินค้า

ไก่ (Chicken)

ร้าน ชานนท์ ฟาร์ม
ไก่ไข่ | ชานนท์ ฟาร์ม - สองพี่น้อง สุพรรณบุรี

ชานนท์ ฟาร์ม | สองพี่น้อง สุพรรณบุรี
จำหน่ายไก่สาวพันธุ์ไข่ 17-18สัปดาห์ วัคซีนครบตามโปรแกรม ตัดปากกันจิกเรียบร้อย
เลี้ยงโดยระบบฟาร์มที่มาตรฐาน พร้อมจัดส่งใด้ทั่วประเทศครับ
สินค้ามีตลอดทั้งปี
สถานที่ตั้งฟาร์ม อ.สองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณ
ติดต่อ080-7681537 ชานนท์ ฟาร์มไก่ไข่

ราคาไก่ไข่สาวตัวละ 160 บาทละ 160.00 บาท ติดต่อ สักก์ชานนท์ ขาวประเสริฐ โทร. 0807681537 0807681537

ร้านนี้แจ้งเลขทะเบียนพานิชย์แล้ว เปิดร้านมาแล้ว 6 ปี 10 เดือน

โทรศัพท์