พอเพียงเกษตรยนต์

พอเพียงเกษตรยนต์

หน้าแรกเว็บร้าน/สวน
พอเพียงเกษตรยนต์,porpienkkasetyont

พอเพียงเกษตรยนต์

เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเครืองจักรกลการเกษตร อาทิเช่น เครื่องบดย่อยกิ่งไม้เพื่อทำปุ๋ย หรือ ตัดแต่งกิ่งไม้ภายในอาคารบ้านเรือน ทดแทนการเผา เครื่องสับหญ้าเนเปียเพือใช้เลี้ยงสัตว์ รถตัดหญ้านั่งขับ เครื่องสีข้าวขนาดครัวเรือน

สินค้ามาใหม่