จ้าวไก่เกษตร

หมวด

มะเขือ

ในร้าน จ้าวไก่เกษตร
แชร์บน facebook

เมล็ดพันธุ์มะเขือยาวพันธุ์อาร์.พี.จี ตราแพะทอง

จ้าวไก่เกษตร

มะเขือยาวพันธุ์อาร์.พี.จี ตราแพะทอง

ติดต่อ จ้าวไก่ โทร. 0894780889, 0894780889 จังหวัดนนทบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

เมล็ดพันธุ์มะเขือยาว ไดมอนด์ กรีน ตราเพื่อนเกษตร

จ้าวไก่เกษตร

มะเขือยาว ไดมอนด์ กรีน เพื่อนเกษตร

ติดต่อ จ้าวไก่ โทร. 0894780889, 0894780889 จังหวัดนนทบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที
Advertisement

เมล็ดพันธุ์มะเขือเปราะ ไวโอเลตคิงส์

จ้าวไก่เกษตร

เมล็ดพันธุ์มะเขือเปราะ ผลสีม่วงอ่อนทรงกลม ต้นแข็งแรงแตกแขนงดี ติดผลดก ก้านใหญ่ยาว เนื้อกรอบ

ติดต่อ จ้าวไก่ โทร. 0894780889, 0894780889 จังหวัดนนทบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

เมล็ดพันธุ์มะเขือเปราะ อ่างทอง

จ้าวไก่เกษตร

เมล็ดพันธุ์มะเขือเปราะ ผลสีเขียวอ่อนทรงหยาดทิพย์ ผิวเรียบเป็นมัน ไหล่ผลเขียวขั้วผลใหญ่ ดอกสีม่วง ติดผลดก

ติดต่อ จ้าวไก่ โทร. 0894780889, 0894780889 จังหวัดนนทบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

เมล็ดพันธุ์มะเขือเปราะ ปิงปอง

จ้าวไก่เกษตร

เมล็ดพันธุ์มะเขือเปราะ ผลสีเขียวอ่อนทรงหยาดทิพย์ ผิวเรียบเป็นมัน ไหล่ผลเขียวขั้วผลใหญ่ ดอกสีม่วงต้นใหญ่แข็งแรง

ติดต่อ จ้าวไก่ โทร. 0894780889, 0894780889 จังหวัดนนทบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที
Advertisement

เมล็ดพันธุ์มะเขือเปราะ หยาดทิพย์

จ้าวไก่เกษตร

เมล็ดพันธุ์มะเขือเปราะ ผลสีเขียวอ่อนทรงหยาดทิพย์ ผิวเรียบเป็นมัน ไหล่ผลเขียวขั้วผลใหญ่ ติดผลดกสม่ำเสมอ ดอกสีม่วงรสชาติหวานกรอบ

ติดต่อ จ้าวไก่ โทร. 0894780889, 0894780889 จังหวัดนนทบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที