จ้าวไก่เกษตร

หมวด

ผักบุ้ง

ในร้าน จ้าวไก่เกษตร
แชร์บน facebook

ผักบุ้งจีนใบไผ่พันธุ์ดอนเมืองตราดาวทอง

จ้าวไก่เกษตร

ผักบุ้งจีนใบไผ่พันธุ์ดอนเมืองตราดาวทอง ดูราคาได่ที่ www.jawkaikaset.com

ติดต่อ จ้าวไก่ โทร. 0894780889, 0894780889 จังหวัดนนทบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

เมล็ดพันธุ์ผักบุ้งใบไผ่ ตราด่านช้าง

จ้าวไก่เกษตร

ผักบุ้งจีนใบไผ่ พันธุ์ด่านช้าง ตรานกกระเรียน

ติดต่อ จ้าวไก่ โทร. 0894780889, 0894780889 จังหวัดนนทบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

เมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีนใบไผ่ พันธุ์ทองพูน กำไรทองมังกรคู่

จ้าวไก่เกษตร

ผักบุ้งจีนใบไผ่ พันธุ์ทองพูน กำไรทองมังกรคู่ ใบเรียวแหลม ต้นใหญ่ ตรง ไม่แตกแขนง ไม่เลื้อย อายุเก็บเกี่ยว 18-25 วัน

ติดต่อ จ้าวไก่ โทร. 0894780889, 0894780889 จังหวัดนนทบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

เมล็ดพันธุ์ผักบุ้งใบไผ่ พันธุ์ไผ่สีทอง ตราแพะทอง

จ้าวไก่เกษตร

ผักบุ้งใบไผ่ พันธุ์ไผ่สีทองตราแพะทอง โตเร็ว ใบเรียวเล็ก แหลมยาว ลำต้นอวบหนา น้ำหนักดี อายึเก็บเกี่ยว 20-25 วัน หลังหว่านเมล็ด

ติดต่อ จ้าวไก่ โทร. 0894780889, 0894780889 จังหวัดนนทบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที
Advertisement

เมล็ดพันธุ์ผักบุ้งใบไผ่ เรียวไผ่ ตราเหรียญทอง

จ้าวไก่เกษตร

ผักบุ้งใบไผ่ เรียวไผ่ตราเหรียญทอง

ติดต่อ จ้าวไก่ โทร. 0894780889, 0894780889 จังหวัดนนทบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

จ้าวไก่เกษตรเมล็ดพันธุ์ผัก ผักบุ้งจีนยอดไผ่9

จ้าวไก่เกษตร

ผักบุ้งใบไผ่ ยอดไผ่9 ศรแดง www.jawkaikaset.com

ติดต่อ จ้าวไก่ โทร. 0894780889, 0894780889 จังหวัดนนทบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

เมล็ดผักบุ้งจีนใบไผ่ พันธุ์ไผ่ศรีสุข โบว์แดง

จ้าวไก่เกษตร

ขายเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีนใบไผ่ ใบเรียวเล็ก ต้นเขียว น้ำหนักดี ลำต้นตั้งตรงไม่แตกแขนง ไม่มีหนาม

ติดต่อ จ้าวไก่ โทร. 0894780889, 0894780889 จังหวัดนนทบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

เมล็ดผักบุ้งจีนใบไผ่ พันธุ์ปทุมทอง92 ตราใบคู่

จ้าวไก่เกษตร

ขายเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีนใบไผ่ ใบเรียวเล็ก ต้นเขียว น้ำหนักดี ลำต้นตั้งตรงไม่แตกแขนง ไม่มีหนาม

ติดต่อ จ้าวไก่ โทร. 0894780889, 0894780889 จังหวัดนนทบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

เมล็ดผักบุ้งจีนใบไผ่ พันธุ์เขียวมรกตไผ่9 ตรารถถัง

จ้าวไก่เกษตร

ขายเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีนใบไผ่ ใบเรียวเล็ก ต้นเขียว น้ำหนักดี ลำต้นตั้งตรงไม่แตกแขนง ไม่มีหนาม

ติดต่อ จ้าวไก่ โทร. 0894780889, 0894780889 จังหวัดนนทบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที
Advertisement

เมล็ดผักบุ้งจีนใบไผ่ พันธุใบไผ่ ตราลูกโลก

จ้าวไก่เกษตร

ขายเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีนใบไผ่ ใบเรียวเล็ก ต้นเขียว น้ำหนักดี ลำต้นตั้งตรงไม่แตกแขนง ไม่มีหนาม

ติดต่อ จ้าวไก่ โทร. 0894780889, 0894780889 จังหวัดนนทบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

เมล็ดผักบุ้งจีนใบจีน เสนี20

จ้าวไก่เกษตร

ขายเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีนใบไผ่ ใบเรียวเล็ก ต้นเขียว น้ำหนักดี ลำต้นตั้งตรงไม่แตกแขนง ไม่มีหนาม

ติดต่อ จ้าวไก่ โทร. 0894780889, 0894780889 จังหวัดนนทบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

เมล็ดผักบุ้งจีนใบไผ่ OP ตราปลาวาฬ

จ้าวไก่เกษตร

ขายเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีนใบไผ่ ใบเรียวเล็ก ต้นเขียว น้ำหนักดี ลำต้นตั้งตรงไม่แตกแขนง ไม่มีหนาม

ติดต่อ จ้าวไก่ โทร. 0894780889, 0894780889 จังหวัดนนทบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

เมล็ดผักบุ้งจีนใบไผ่ตะวัน ตราภูเขา

จ้าวไก่เกษตร

ขายเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีนใบไผ่ ใบเรียวเล็ก ต้นเขียว น้ำหนักดี ลำต้นตั้งตรงไม่แตกแขนง ไม่มีหนาม

ติดต่อ จ้าวไก่ โทร. 0894780889, 0894780889 จังหวัดนนทบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

เมล็ดผักบุ้งจีนใบไผ่ ตราศรแดง

จ้าวไก่เกษตร

ขายเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีนใบไผ่ ใบเรียวเล็ก ต้นเขียว น้ำหนักดี ลำต้นตั้งตรงไม่แตกแขนง ไม่มีหนาม

ติดต่อ จ้าวไก่ โทร. 0894780889, 0894780889 จังหวัดนนทบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

เมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีนใบไผ่ เสนา20 ตราเสือดาว

จ้าวไก่เกษตร

ขายเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีนใบไผ่ ใบเรียวเล็ก ต้นเขียว น้ำหนักดี ลำต้นตั้งตรงไม่แตกแขนง ไม่มีหนาม

ติดต่อ จ้าวไก่ โทร. 0894780889, 0894780889 จังหวัดนนทบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

เมล็ดผักบุ้งจีนใบไผ่ ไผ่นวลจันทร์

จ้าวไก่เกษตร

ขายเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีนใบไผ่ ใบเรียวเล็ก ต้นเขียว น้ำหนักดี ลำต้นตั้งตรงไม่แตกแขนง ไม่มีหนาม ความงอก 80%

ติดต่อ จ้าวไก่ โทร. 0894780889, 0894780889 จังหวัดนนทบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที