จ้าวไก่เกษตร

หมวด

ข้าวโพด

ในร้าน จ้าวไก่เกษตร
แชร์บน facebook

ข้าวโพดข้าวเหนียวหวานเรนนี่ไวท์

จ้าวไก่เกษตร

ข้าวโพดข้าวเหนียวหวานเรนนี่ไวท์ตราศรแดง www.jawkaikaset.com

ติดต่อ จ้าวไก่ โทร. 0894780889, 0894780889 จังหวัดนนทบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสมบิ๊กไวท์852

จ้าวไก่เกษตร

เลือกดูสินค้าอื่นๆและรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.jawkaikaset.com

ติดต่อ จ้าวไก่ โทร. 0894780889, 0894780889 จังหวัดนนทบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที
Advertisement

ข้าวโพดข้าวเหนียวขาวม่วงเหนียวม่วงสวีท29ตราโอเค

จ้าวไก่เกษตร

ข้าวโพดข้าวเหนียวขาวม่วงเหนียวม่วงสวีท29ตราโอเค

ติดต่อ จ้าวไก่ โทร. 0894780889, 0894780889 จังหวัดนนทบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดแฟนซีสวีท ตราแปซิฟิค

จ้าวไก่เกษตร

ข้าวโพดแฟนซีสวีท ข้าวโพดสองสีขาวเหลือง

ติดต่อ จ้าวไก่ โทร. 0894780889, 0894780889 จังหวัดนนทบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดขาว-ม่วง ไวโอเล็ท ไวท์ 926 ตราศรแดง

จ้าวไก่เกษตร

ข้าวโพดขาว-ม่วง ไวโอเล็ท ไวท์ 926 ตราศรแดง ข้าวโพดสองสี

ติดต่อ จ้าวไก่ โทร. 0894780889, 0894780889 จังหวัดนนทบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเทียนเหลือง สายน้ำผึ้ง ตราลูกโลก

จ้าวไก่เกษตร

ข้าวโพดเทียนเหลือง สายน้ำผึ้ง ตราลูกโลก

ติดต่อ จ้าวไก่ โทร. 0894780889, 0894780889 จังหวัดนนทบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที
Advertisement

เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวาน ATS5

จ้าวไก่เกษตร

ข้าวโพดข้าวหวาน ATS5 เพื่ออุตสาหกรรมอาหารและบริโภคฝักสด

ติดต่อ จ้าวไก่ โทร. 0894780889, 0894780889 จังหวัดนนทบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวาน ไฮบริกซ์ 3 ตราแปซิฟิค

จ้าวไก่เกษตร

ข้าวโพดหวาน ไฮบริกซ์ 3 แปซิฟิค หวานพิเศษ สีเหลืองครีม เมล็ดติดสุด ฝักใหญ่

ติดต่อ จ้าวไก่ โทร. 0894780889, 0894780889 จังหวัดนนทบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวหวาน สวีทไวท์ ตราศรแดง

จ้าวไก่เกษตร

ข้าวโพดข้าวเหนียวหวาน สวีทไวท์ ศรแดง

ติดต่อ จ้าวไก่ โทร. 0894780889, 0894780889 จังหวัดนนทบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานน้ำผึ้งเดือน5 ชูการ์75 ตรา S&G

จ้าวไก่เกษตร

ข้าวโพดหวานน้ำผึ้งเดือน5 ชูการ์75 ตรา S&G

ติดต่อ จ้าวไก่ โทร. 0894780889, 0894780889 จังหวัดนนทบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ข้าวโพดขาว ข้าวเหนียวไวโอเล็ทไวท์926 ม่วงขาวสองสี ศรแดง

จ้าวไก่เกษตร

ข้าวโพดขาว ข้าวเหนียวไวโอเล็ทไวท์926 ม่วงขาวสองสี ศรแดง

ติดต่อ จ้าวไก่ โทร. 0894780889, 0894780889 จังหวัดนนทบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ข้าวโพดขาว ข้าวเหนียวโชคดี 59 เสือดาว

จ้าวไก่เกษตร

ข้าวโพดขาว ข้าวเหนียวโชคดี 59 เสือดาว

ติดต่อ จ้าวไก่ โทร. 0894780889, 0894780889 จังหวัดนนทบุรี

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที