โชคปิติศักดิ์ไม้ประดับ
ในร้าน โชคปิติศักดิ์ไม้ประดับ
แชร์บน facebook

ผักเฮือด

โชคปิติศักดิ์ไม้ประดับ

ขนาด 50 นิ้ว สูง 6 เมตร

ติดต่อ มงคล กันจินะ โทร. 0871923268, 0871923268 จังหวัดเชียงใหม่

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที

ผักเฮือด

โชคปิติศักดิ์ไม้ประดับ

ขนาด 50 นิ้ว สูง 5 เมตร

ติดต่อ มงคล กันจินะ โทร. 0871923268, 0871923268 จังหวัดเชียงใหม่

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที
Advertisement

กร่าง

โชคปิติศักดิ์ไม้ประดับ

ขนาดใหญ่

ติดต่อ มงคล กันจินะ โทร. 0871923268, 0871923268 จังหวัดเชียงใหม่

ติดต่อ/สั่งซื้อ โทรทันที