ค้นหาสินค้า

แคนา (D.longissima Schum)

ร้าน ร้านมานพพันธุ์ไม้
แคนา | ร้านมานพพันธุ์ไม้ - แก่งคอย สระบุรี

ร้านมานพพันธุ์ไม้ | แก่งคอย สระบุรี
ขนาด4" , ขนาด 3" 500, ขนาด 2" 300

ราคาต้นละ 1,000.00 บาท ติดต่อ รัชนก พรมมาเวียง โทร. 0894569256 0894569256

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 7 ปี 8 เดือน

โทรศัพท์