ค้นหาสินค้า

ไผ่ (Bamboo Tree)

ร้าน พันธ์ไม้ป่าสยาม
ไผ่เก้าดาว | พันธ์ไม้ป่าสยาม -  พังงา

พันธ์ไม้ป่าสยาม | พังงา
ไผ่เก้าดาว เป็นไผ่ที่แข็งแรงที่สุด ลำไม้คุณภาพดี มีความสูง 25-30 เมตร และมีเส้นผ่าศูนย์กลางลำไม้ 6-8 นิ้ว นิยมปลูกเป็นทำงานโครงสร้าง สร้างบ้านไม่ไผ่ ทำโรงเรือน ทำสะพาน ทำแผ่นฝาบ้าน ทำประตูหน้าต่าง ไม่มีปัญหาเรื่องการเข้าทำลายของปลวก มอดและแมลงต่างๆ
ทนต่อแรงแผ่นดินไหว ด้านสิ่งแวดล้อมไผ่เก้าดาวนี้มีประสิทธิภาพมากในการดักจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากชั้นบรรยากาศได้ดีกว่าป่าเขตร้อนชนิดอื่นๆ ช่วยชดเชยมลพิษจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ดูดซับกักเก็บน้ำไว้ได้มากกว่า 5,000 ลิตร/ไร่ จะช่วยป้องกันน้ำท่วมในฤดูผน หรือหรือช่วยบรรเทาการขาดน้ำในฤดูแล้งได้เป็นอย่างดี สามารถนำน้ำที่อยูตามปล้องมาบริโภคในฤดูแล้งหรือฝนทิ้งช่วง ทนต่อความแห้งแล้งและน้ำท่วม สามารถแซ่อยู่ในน้ำได้นานถึง 4 เดือน
http://nanbamboo.blogspot.com/2013/12/blog-post.html

ราคา 70.00 บาท ติดต่อ คุณ สุพจน์ โทร. 0884926560

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 7 ปี 9 เดือน

โทรศัพท์

ไผ่ซางหม่น | พันธ์ไม้ป่าสยาม -  พังงา

พันธ์ไม้ป่าสยาม | พังงา
ไผ่ซางหม่น มีลำขนาดใหญ่ ตรง มีความยาวประมาณ 15-20 เมตร แข็งแรง เหนียว ไม้ลำแก่ 4 ปี แมลงหรือมอด จะไม่เข้าทำลายเหมือนไม้ไผ่ชนิดอื่น เหมาะสำหรับทำเฟอร์นิเจอร์ ทำเครื่องเรือน หรือด้านก่อสร้าง หน่อมีขนาดใหญ่ รดชาติดี นำไปประกอบอารได้หลายประเภท

ราคา 50.00 บาท ติดต่อ คุณ สุพจน์ โทร. 0884926560

ร้านนี้ยังไม่มีการแจ้งเลขทะเบียนพานิชย์ เปิดร้านมาแล้ว 7 ปี 9 เดือน

โทรศัพท์