ค้นหาสินค้าล้างข้อมูล

สวนแก้วตา

สวนแก้วตา,Keaw Ta

สวนแก้วตา

สวนเศรษฐกิจพอเพียง จำหน่าย ต้นกล้าไผ่ตงลืมแล้ง (ไผ่กิมซุง)เมล็ดผักหวานป่าต้นผักหวานป่า ต้นกล้าชะอม ผลผลิตจากไร่ตามฤดูกาล มะขามหวาน, มะยงชิด มะไฟ ,มะม่วง ,มะนาว ,ลำใย ,เงาะ ,กล้วย ลองกอง

สินค้ามาใหม่

ส้มโอทับทิมสยาม
ส้มโอทับทิมสยาม เพชรบูรณ์

ราคา 180.00 บาท

ผักหวานป่า
ผักหวานป่า เพชรบูรณ์

ราคา 10.00 บาท

ไผ่กิมซุง
ไผ่กิมซุง เพชรบูรณ์

ราคา 25.00 บาท

กล้ายางนา
กล้ายางนา เพชรบูรณ์

ต้นทุเรียน
ต้นทุเรียน เพชรบูรณ์

ราคา 40.00 บาท

มะม่วงหาวมะนาวโห่
มะม่วงหาวมะนาวโห่ เพชรบูรณ์

ราคา 15.00 บาท

อะโกลนิมา
อะโกลนิมา เพชรบูรณ์

ราคา 20.00 บาท

ไผ่กิมซุง
ไผ่กิมซุง เพชรบูรณ์

ราคา 35.00 บาท/ต้น

มะขามเปรี้ยว
มะขามเปรี้ยว เพชรบูรณ์

ราคา 29.00 บาท

อโกลนีมา
อโกลนีมา เพชรบูรณ์

ราคา 20.00 บาท

ซิลเวอร์โอ๊ค
ซิลเวอร์โอ๊ค เพชรบูรณ์

ราคา 99.00 บาท

ไผ่กิมซุง
ไผ่กิมซุง เพชรบูรณ์

ราคา 25.00 บาท

เมนูส่วนล่างของเว็บ